Explore your Results

ThumbnailTitle
Slitt, møkkete, bildenedbrytning, sort maling på glasset løsner. Deler av dekorborden i ytterkant er borte.
Worn, dirty, image degradation, black paint on the glass loose. Parts of decorative border on the outer edge is gone .Slitt, møkkete, bildenedbrytning, sort maling på glasset løsner. Deler av dekorborden i ytterkant er borte. Worn, dirty, image degradation, black paint on the glass loose. Parts of decorative border on the outer edge is gone .
IMAGE
Stor slitasje, papir løsnet. Reparert i 2009, ikke ferdig, bakstykket er løst.
Excessive wear, loose paper. Repaired in 2009, not completed, the backing is loose.Stor slitasje, papir løsnet. Reparert i 2009, ikke ferdig, bakstykket er løst. Excessive wear, loose paper. Repaired in 2009, not completed, the backing is loose.
IMAGE
Knust hjørne, sort maling løsnet, reparert oppheng.
Crushed corner, black paint loose, repaired suspension.Knust hjørne, sort maling løsnet, reparert oppheng. Crushed corner, black paint loose, repaired suspension.
IMAGE
Slitasje, vannskjolder på bakside. Løst oppheng. 
Wear, waterstains on the back. Resolved suspension.Slitasje, vannskjolder på bakside. Løst oppheng. Wear, waterstains on the back. Resolved suspension.
IMAGE
Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner.
Glasset er helt løsnet, slitasje, bildenedbrytning. Glasstykkelse 4 mm.
Øye til oppheng innvendig diameter 6,5 mm, øye er stanset.
The glass is completely loose, wear, image degradation. Glass thickness 4 mm. 
An eye for hanging,inside diameter 6.5 mm.Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner. Glasset er helt løsnet, slitasje, bildenedbrytning. Glasstykkelse 4 mm. Øye til oppheng innvendig diameter 6,5 mm, øye er stanset. The glass is completely loose, wear, image degradation. Glass thickness 4 mm. An eye for hanging,inside diameter 6.5 mm.
IMAGE
Reparert på bakside med malertape.
Fixed on the back with masking tape.Reparert på bakside med malertape. Fixed on the back with masking tape.
IMAGE
1 - 6 (Total Results 6)