Explore your Results

ThumbnailTitle
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert. Motivet er nesten forsvunnet./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing. The motif is almost disappeared.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert. Motivet er nesten forsvunnet./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing. The motif is almost disappeared.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other).Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other).
IMAGE
Gave fra Fredrik Johannessen, Oslo. Datert til omkring 1850 Håndkolorerte hudtoner./ Gift from  Fredrik Johannessen, Oslo. From about 1850. Hand colored skin.Gave fra Fredrik Johannessen, Oslo. Datert til omkring 1850 Håndkolorerte hudtoner./ Gift from Fredrik Johannessen, Oslo. From about 1850. Hand colored skin.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Colored by hand.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Colored by hand.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Sprukket glass./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside. Broken glass.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Sprukket glass./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside. Broken glass.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other).Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other).
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. En bar plate, uten innfatning, grovt klippet. Antatt å være en prøve, kanskje utført av Worm-Petersen selv mens han var lærling hos Johannes Lindegaard i Christiania i 1872-1877. Han sies å ha lært daguerreotypering av Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-Petersen
One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. The object has no housing. It might be a test, maybe made by Worm-Petersen himself while he was apprentice by photographer Johannes Lindegaard i Christiania in 1872-1877. It is said that he learned daguerreotyping by Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-PetersenEtt i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. En bar plate, uten innfatning, grovt klippet. Antatt å være en prøve, kanskje utført av Worm-Petersen selv mens han var lærling hos Johannes Lindegaard i Christiania i 1872-1877. Han sies å ha lært daguerreotypering av Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-Petersen One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. The object has no housing. It might be a test, maybe made by Worm-Petersen himself while he was apprentice by photographer Johannes Lindegaard i Christiania in 1872-1877. It is said that he learned daguerreotyping by Lindegaard. https://nbl.snl.no/Severin_Worm-Petersen
IMAGE
Et i en serie (NTM 4311) på åtte daguerreotypier fra Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). 
One of eight daguerreotypes (NTM 4311) accessed from Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).Et i en serie (NTM 4311) på åtte daguerreotypier fra Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). One of eight daguerreotypes (NTM 4311) accessed from Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).
IMAGE
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.
IMAGE
Bildet er en del av en serie som består av to miniatyrmalerier, to daguerreotypier og 8 ambrotypier om Miss Hogg's familie. Bildet skal være av Miss Hogg's bestefar. Håndkolorerte hudtoner./ The picture is from a series consisting of two miniature paintings, two daguerreotypes and 8 ambrotypes of Miss Hogg’s family. The picture is supposed to be of Miss Hogg's grandfather. Hand colored skin.Bildet er en del av en serie som består av to miniatyrmalerier, to daguerreotypier og 8 ambrotypier om Miss Hogg's familie. Bildet skal være av Miss Hogg's bestefar. Håndkolorerte hudtoner./ The picture is from a series consisting of two miniature paintings, two daguerreotypes and 8 ambrotypes of Miss Hogg’s family. The picture is supposed to be of Miss Hogg's grandfather. Hand colored skin.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre)./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others).
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte gullknapper./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored golden buttons.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte gullknapper./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored golden buttons.
IMAGE
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte hudtoner og lepper./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored skin and lips.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte hudtoner og lepper./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored skin and lips.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Colored by hand.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Colored by hand.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Hand colored.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Wrong museum number written on the backside. Hand colored.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. 
Mannen er trolig Rudolph Lucasie som ble oppdaget av P.T. Barnum på et marked i Amsterdam. Fra 1857 til sin død i 1898 var han berømt som en del av Albinofamilien fra Madagaskar ved Barnums sirkus i New York. / 
One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside.
The man is probably Rudolph Lucasie, discovered by P.T. Barnum on an Amsterdam market place. From 1857 onwards he became famous as a member of The Albino family from Madagascar at Barnum’s circus in New York.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Mannen er trolig Rudolph Lucasie som ble oppdaget av P.T. Barnum på et marked i Amsterdam. Fra 1857 til sin død i 1898 var han berømt som en del av Albinofamilien fra Madagaskar ved Barnums sirkus i New York. / One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museum number written on the backside. The man is probably Rudolph Lucasie, discovered by P.T. Barnum on an Amsterdam market place. From 1857 onwards he became famous as a member of The Albino family from Madagascar at Barnum’s circus in New York.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorerte hudtoner og munn./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museums number written on the backside. Hand coloured skintones and lips.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorerte hudtoner og munn./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museums number written on the backside. Hand coloured skintones and lips.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museums number written on the backside. Coloured by hand.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Feil museumsnummer skrevet på baksiden. Håndkolorert./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). Wrong museums number written on the backside. Coloured by hand.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. En bar plate, uten innfatning. / One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. No framing.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. En bar plate, uten innfatning. / One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. No framing.
IMAGE
Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.Daguerreotypiet var plassert i plateboksen til daguerreotypikameraet (NTM 6780) som ble kjøpt av Universitetet i Christiania i 1843. Gjenstanden er ikke montert./ The daguerreotype was placed in the plate box to the camera (NTM 6780) bought by the University in Christiania (Oslo) in 1843. The object has no housing.
IMAGE
Gave fra Aagot Holtfodt, Oslo. Datert til omkring 1860. Sprukket glass. Hans Christian Holtfodt var født i 1828./ Gift from  Aagot Holtfodt, Oslo. From about 1860. Broken glass.Hans Christian Holtfodt was born in 1828.Gave fra Aagot Holtfodt, Oslo. Datert til omkring 1860. Sprukket glass. Hans Christian Holtfodt var født i 1828./ Gift from Aagot Holtfodt, Oslo. From about 1860. Broken glass.Hans Christian Holtfodt was born in 1828.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorert hud, lepper og blomster.Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Skin, lips and flowers coloured by hand. Wrong museums number written on the backside.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorert hud, lepper og blomster.Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Skin, lips and flowers coloured by hand. Wrong museums number written on the backside.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorert smykke. Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Jewellery coloured by hand. Wrong museums number written on the backside.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorert smykke. Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Jewellery coloured by hand. Wrong museums number written on the backside.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte hudtoner og bakgrunn./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored skin and background.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Håndkolorerte hudtoner og bakgrunn./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Hand colored skin and background.
IMAGE
Del av fotograf Severin Worm-Petersens samling, innkommet 1934./ Part of the photographer Severin Worm-Petersen's collection, accessed 1934.Del av fotograf Severin Worm-Petersens samling, innkommet 1934./ Part of the photographer Severin Worm-Petersen's collection, accessed 1934.
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). / One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other).Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). / One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other).
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Utklipp av en norsk avis er en del av daguerreotypiets montering, og er synlig på baksiden. Daguerreotypiets overflate er oppripet.Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). A part of a Norwegian newspaper is used for mounting the daguerreotype and is visible on the back side. The surface of the daguerreotype is scratched.Wrong museums number written on the backside.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Utklipp av en norsk avis er en del av daguerreotypiets montering, og er synlig på baksiden. Daguerreotypiets overflate er oppripet.Feil museumsnummer skrevet på baksiden./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be by Norwegian Museum of Science and Technology or other). A part of a Norwegian newspaper is used for mounting the daguerreotype and is visible on the back side. The surface of the daguerreotype is scratched.Wrong museums number written on the backside.
IMAGE
Bildet er en del av en serie som består av to miniatyrmalerier, to daguerreotypier og 8 ambrotypier om Miss Hogg's familie. En lapp med teksten ”Miss Hogg's Grandmother 14/8-1931” ligger ved bildet, trolig skrevet av en tidligere eier. Håndkolorerte hudtoner og sjal./ The picture is from a series consisting of two miniature paintings, two daguerreotypes and 8 ambrotypes. Texted ”Miss Hogg's Grandmother 14/8-1931”, probably by former owner. Hand colored skin colour and shawl.Bildet er en del av en serie som består av to miniatyrmalerier, to daguerreotypier og 8 ambrotypier om Miss Hogg's familie. En lapp med teksten ”Miss Hogg's Grandmother 14/8-1931” ligger ved bildet, trolig skrevet av en tidligere eier. Håndkolorerte hudtoner og sjal./ The picture is from a series consisting of two miniature paintings, two daguerreotypes and 8 ambrotypes. Texted ”Miss Hogg's Grandmother 14/8-1931”, probably by former owner. Hand colored skin colour and shawl.
IMAGE
Gitt av minister Jens Bull til Norsk Teknisk Museum i 1950. Marie Cathrine Bull døde i Stockholm av tuberkulose i 1861, 19 år gammel. Bildet er antagelig tatt ikke så lenge før dette og kan være tatt i Stockholm der Anders Henrik Bull tjenestegjorde./ Donated by minister Jens Bull to Norsk Teknisk Museum in 1950. Marie Cathrine Bull died of tuberculosis in 1861, 19 years old. The family may be photographed in Stockholm where Bull worked.Gitt av minister Jens Bull til Norsk Teknisk Museum i 1950. Marie Cathrine Bull døde i Stockholm av tuberkulose i 1861, 19 år gammel. Bildet er antagelig tatt ikke så lenge før dette og kan være tatt i Stockholm der Anders Henrik Bull tjenestegjorde./ Donated by minister Jens Bull to Norsk Teknisk Museum in 1950. Marie Cathrine Bull died of tuberculosis in 1861, 19 years old. The family may be photographed in Stockholm where Bull worked.
IMAGE
Del av fotograf Severin Worm-Petersens samling, innkommet 1934/
Part of  the photographer Severin Worm-Petersen's collection, accessed 1934Del av fotograf Severin Worm-Petersens samling, innkommet 1934/ Part of the photographer Severin Worm-Petersen's collection, accessed 1934
IMAGE
Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen, innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Mulig behandlet med thiurea./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Possibly treated with thiurea.Ett i en serie (NTM 4311) på 24 daguerreotypier fra fotograf Severin Worm-Petersen, innkommet i 1936. Innrammingen er ikke original (kan stamme fra Norsk Teknisk Museum eller andre). Mulig behandlet med thiurea./ One of 24 daguerreotypes (NTM 4311) accessed from the photographer Severin Worm-Petersen in 1936. Framing not original (could be Norwegian Museum of Science and Technology or others). Possibly treated with thiurea.
IMAGE
Ett av de eldste daterte daguerreotypier i Norge. Gitt av minister Jens Bull til Norsk Teknisk Museum i 1950. Fotografiet er typisk for daguerreotypisten Joseph Weninger. Trolig opprinnelig rektangulær plate, 85 x  ca 110 mm og platen klipt av fotografen for å tilpasse til Voigtländer kamera, 97 mm diameter. Hybrid som er en kombinasjon av europeisk montering lagt i et etui. Paspartouten er trolig hvit silkemoiré med stemplet dekor i gull /
One of Norway's earliest dated daguerreotypes. Donated by minister Jens Bull to Norsk Teknisk Museum in 1950. The photo is typical of Joseph Weninger.  Probably originally made of a rectangular plate, 85 x ca 110 mm and the plate cut by the photographer to fit Voigtländer camera, 97 mm diameter. Hybrid as a combination of European montage put in a box. The paspartout is a white silk moiré with embossed gold decoration.Ett av de eldste daterte daguerreotypier i Norge. Gitt av minister Jens Bull til Norsk Teknisk Museum i 1950. Fotografiet er typisk for daguerreotypisten Joseph Weninger. Trolig opprinnelig rektangulær plate, 85 x ca 110 mm og platen klipt av fotografen for å tilpasse til Voigtländer kamera, 97 mm diameter. Hybrid som er en kombinasjon av europeisk montering lagt i et etui. Paspartouten er trolig hvit silkemoiré med stemplet dekor i gull / One of Norway's earliest dated daguerreotypes. Donated by minister Jens Bull to Norsk Teknisk Museum in 1950. The photo is typical of Joseph Weninger. Probably originally made of a rectangular plate, 85 x ca 110 mm and the plate cut by the photographer to fit Voigtländer camera, 97 mm diameter. Hybrid as a combination of European montage put in a box. The paspartout is a white silk moiré with embossed gold decoration.
IMAGE
1 - 36 (Total Results 36)