Explore your Results

ThumbnailTitle
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
BeholderBeholder
IMAGE
TeodolittTeodolitt
IMAGE
KasseKasse
IMAGE
Bamberg nr 22183Bamberg nr 22183
IMAGE
KasseKasse
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : RaiddeFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Raidde
IMAGE
SIGNALER og INSTRUMENTER: StedsbestemmelserSIGNALER og INSTRUMENTER: Stedsbestemmelser
IMAGE
OPPMÅLINGEN: Oppmålingens bygningOPPMÅLINGEN: Oppmålingens bygning
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
TRYKKERIET: karttegnere og falsersker? ved lysthuset i havenTRYKKERIET: karttegnere og falsersker? ved lysthuset i haven
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
GEODESIGEODESI
IMAGE
Kasse med målebordfesterKasse med målebordfester
IMAGE
KikkertKikkert
IMAGE
KasseKasse
IMAGE
KikkertleieKikkertleie
IMAGE
FlaskeFlaske
IMAGE
Rorbu/holmeRorbu/holme
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Dagens fiskefangstFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Dagens fiskefangst
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Reinkalvene fanges inn for slaktingFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reinkalvene fanges inn for slakting
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Leirbål med kaffelarsFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Leirbål med kaffelars
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Hologo maksa bissu?-hva koster geværetFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Hologo maksa bissu?-hva koster geværet
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Reinkalv søker lyFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reinkalv søker ly
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Besøk i leirenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Besøk i leiren
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Nedre AilestrykFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Nedre Ailestryk
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Nedover Ailestrykene i TanaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Nedover Ailestrykene i Tana
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Utover stryketFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Utover stryket
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Stryk i TanaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Stryk i Tana
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : På TanaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : På Tana
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : LævvajokgieddeFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Lævvajokgiedde
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fisken saltes nedFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fisken saltes ned
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Sjokoladefest i landmålerleirenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Sjokoladefest i landmålerleiren
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Leir ved GurteluobbalFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Leir ved Gurteluobbal
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : En god ørretfangst fra GurtejokkaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : En god ørretfangst fra Gurtejokka
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Hjemover efter stormen over LavnjesFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Hjemover efter stormen over Lavnjes
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Leir ved DævkedemjokkaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Leir ved Dævkedemjokka
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Søndag i leiren med lufting av teltFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Søndag i leiren med lufting av telt
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Samefamilie på besøk i leirenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Samefamilie på besøk i leiren
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Kløvhesten RolfFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Kløvhesten Rolf
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Oppbrudd fra GuorggaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Oppbrudd fra Guorgga
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Andejakt i GuorggaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Andejakt i Guorgga
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Leiren ved Guorgga efter stormenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Leiren ved Guorgga efter stormen
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Guorggajokka i flomFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Guorggajokka i flom
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Garnet trekkes efter stormnatten i GuorggaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Garnet trekkes efter stormnatten i Guorgga
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Morgendis i leiren ved CornatanjavrreFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Morgendis i leiren ved Cornatanjavrre
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : ReingjeterFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reingjeter
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Leir ved BaisjavrreFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Leir ved Baisjavrre
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Aften ved leirbåletFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Aften ved leirbålet
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Reinflokk kommer fra kystenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reinflokk kommer fra kysten
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Flytning av leirFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Flytning av leir
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Assistent Per Oppi med fiskefangstFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Assistent Per Oppi med fiskefangst
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Reinflokken på 3-400 rein ved RoanccejavretFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reinflokken på 3-400 rein ved Roanccejavret
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Myrull ved MjennasjokkaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Myrull ved Mjennasjokka
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : KiergesFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Kierges
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fjellsame fra Karasjokk med rein fraFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fjellsame fra Karasjokk med rein fra
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Arbeidsleir oppunder GaisseneFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Arbeidsleir oppunder Gaissene
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Over steinørkenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Over steinørken
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : RoanccejavretFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Roanccejavret
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Reinkalven er slaktetFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reinkalven er slaktet
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fra Juoksavuomgaissa mot RastigaissaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fra Juoksavuomgaissa mot Rastigaissa
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Over sneporten ved Jiegnajokka-IselvaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Over sneporten ved Jiegnajokka-Iselva
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Reinkalvene fanges innFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Reinkalvene fanges inn
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Assistent Per Oppi ordner myggutstyretFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Assistent Per Oppi ordner myggutstyret
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Innover viddaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Innover vidda
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Oppbrudd fra i SirmaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Oppbrudd fra i Sirma
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Stabbur og husflid i SirmaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Stabbur og husflid i Sirma
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Hjemreise over LavnjesFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Hjemreise over Lavnjes
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Guorgga sett fra GaresgielasFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Guorgga sett fra Garesgielas
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fisk fra CoarvosjavrreFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fisk fra Coarvosjavrre
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Efter stormen i GuorggaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Efter stormen i Guorgga
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fisken saltes nedFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fisken saltes ned
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Leir ved Lavnjesluobbal (Sillesjokka?)Fra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Leir ved Lavnjesluobbal (Sillesjokka?)
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Landmålergruppen møtes ved NjarggajavrreFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Landmålergruppen møtes ved Njarggajavrre
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fjellsame på flyttefotFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fjellsame på flyttefot
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Jordgamme ved MardasjavrreFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Jordgamme ved Mardasjavrre
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Søndag i leirenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Søndag i leiren
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Siste kløv til ny leirFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Siste kløv til ny leir
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Fisk fra MokkejavrreFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Fisk fra Mokkejavrre
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Besøk i leirenFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Besøk i leiren
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz: Leir ved Mokkejavrre eller Muoratisjavrre( X-4Fra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz: Leir ved Mokkejavrre eller Muoratisjavrre( X-4
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz: Bjørkeskog ved Suololuobbal i Adamjokka( X-4Fra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz: Bjørkeskog ved Suololuobbal i Adamjokka( X-4
IMAGE
Fra foredragsrekken Landmålerlivet i Finnmark v/Axel Printz : Arbeidsleir i UllogaissaFra foredragsrekken "Landmålerlivet i Finnmark" v/Axel Printz : Arbeidsleir i Ullogaissa
IMAGE
1 - 100 (Total Results 6749)>>