Explore your Results

ThumbnailTitle
Bakteppet har en skjøt til høyre i likhet med flere andre norske daguerreotypier. Antatt å være av samme fotograf (typisk for daguerreotypist C.F.Stelzner). Blåtonen på dekorasjonen skyldes overeksponering. For identifisering vedr. det militære aspekt se kommentar til Knut Erik Strøm • 14. aug. 2014 (Digitalt Museum)

The backdrop has a seam to the right as seen in other Norwegian daguerreotypes. Assumed taken by the same photographer (Stelzner?). The blue tint on his decoration is due to overexposure.

Stelzner advertized in Morgenbladet newspaper in the summer of 1843 that he would be making daguerreotype portraits in Christiania (now Oslo).Bakteppet har en skjøt til høyre i likhet med flere andre norske daguerreotypier. Antatt å være av samme fotograf (typisk for daguerreotypist C.F.Stelzner). Blåtonen på dekorasjonen skyldes overeksponering. For identifisering vedr. det militære aspekt se kommentar til Knut Erik Strøm • 14. aug. 2014 (Digitalt Museum) The backdrop has a seam to the right as seen in other Norwegian daguerreotypes. Assumed taken by the same photographer (Stelzner?). The blue tint on his decoration is due to overexposure. Stelzner advertized in Morgenbladet newspaper in the summer of 1843 that he would be making daguerreotype portraits in Christiania (now Oslo).
IMAGE
Typical of daguerreotypist C.F. Stelzner.
 Samme bakgrunn som NF.32711-001 og NFBO.03853.
Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone.

Identical backdrop as NF.32711-001 and NFBO.03853.
The lines in the mat has a shimmering copper tone.Typical of daguerreotypist C.F. Stelzner. Samme bakgrunn som NF.32711-001 og NFBO.03853. Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone. Identical backdrop as NF.32711-001 and NFBO.03853. The lines in the mat has a shimmering copper tone.
IMAGE
The dating is based on the birth day of Herman Wedel-Jarlsberg (1851).
Dateringen baserer seg på at Herman Wedel-Jarlsberg er født i 1851.The dating is based on the birth day of Herman Wedel-Jarlsberg (1851). Dateringen baserer seg på at Herman Wedel-Jarlsberg er født i 1851.
IMAGE
Gruppebilde av Fru Thea Meyer med døtrene Thea, Ragnhild, Agnes og Mathilde Meyer.

Group photo of Mrs. Thea Meyer with her daughters Thea, Ragnhild, Agnes and Mathilde Meyer.Gruppebilde av Fru Thea Meyer med døtrene Thea, Ragnhild, Agnes og Mathilde Meyer. Group photo of Mrs. Thea Meyer with her daughters Thea, Ragnhild, Agnes and Mathilde Meyer.
IMAGE
Portrett av Eleonora Løvenskiold f. Mansbach sittende på en mønstrete stol med albuen på et bord og hodet hvilende på hånden. På bordet ligger det en mønstrete duk, bøker og et lite skrin.

Portrait of Eleonora Løvenskiold born Mansbach seated in a patterned chair with her arm resting on a table and with her head resting on her hand. On the table a patterned table cloth, books and a little casket.Portrett av Eleonora Løvenskiold f. Mansbach sittende på en mønstrete stol med albuen på et bord og hodet hvilende på hånden. På bordet ligger det en mønstrete duk, bøker og et lite skrin. Portrait of Eleonora Løvenskiold born Mansbach seated in a patterned chair with her arm resting on a table and with her head resting on her hand. On the table a patterned table cloth, books and a little casket.
IMAGE
Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner.
Bakteppet har en skjøt til høyre i likhet med flere andre norske daguerreotypier. Antatt å være av samme fotograf. Blåtonen i sjalet skyldes overeksponering.

The backdrop has a seam to the right as seen in other Norwegian daguerreotypes (Norsk Folkemuseum). Assumed taken by the same photographer. The blue tint on the shawl is due to overexposure.

Stelzner advertized in Morgenbladet newspaper in the summer of 1843 that he would be making daguerreotype portraits in Christiania (now Oslo). The lable on the verso shows his Hamburg address as it was used by him untill nov. 1844.Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner. Bakteppet har en skjøt til høyre i likhet med flere andre norske daguerreotypier. Antatt å være av samme fotograf. Blåtonen i sjalet skyldes overeksponering. The backdrop has a seam to the right as seen in other Norwegian daguerreotypes (Norsk Folkemuseum). Assumed taken by the same photographer. The blue tint on the shawl is due to overexposure. Stelzner advertized in Morgenbladet newspaper in the summer of 1843 that he would be making daguerreotype portraits in Christiania (now Oslo). The lable on the verso shows his Hamburg address as it was used by him untill nov. 1844.
IMAGE
Catharina Fangen var gift med Johan Wilhelm von Fangen, kaptein, f. i Meklenburg-Schwerin. Et daguerreotypi av et trykk.
Catharina Fangen was married to Johan Wilhelm von Fangen, captain, born in Meklenburg-Schwerin. A daguerreotype of a print.Catharina Fangen var gift med Johan Wilhelm von Fangen, kaptein, f. i Meklenburg-Schwerin. Et daguerreotypi av et trykk. Catharina Fangen was married to Johan Wilhelm von Fangen, captain, born in Meklenburg-Schwerin. A daguerreotype of a print.
IMAGE
Portrett av Mina Oline Vilhelmine Christiane Grundtvig (født Stenersen).

Portrait of Mina Oline Vilhelmine Christiane Grundtvig (born Stenersen).Portrett av "Mina" Oline Vilhelmine Christiane Grundtvig (født Stenersen). Portrait of "Mina" Oline Vilhelmine Christiane Grundtvig (born Stenersen).
IMAGE
Portrett av Johanne Abigail Elisabeth Stenersen sittende på en stol med armen hvilende på et bord. Håret er flettet og hun har en mønstrete kyse med brede bånd, brosje i halsen og et langt kjede som hun holder i hånden.

Portrait of Johanne Abigail Elisabeth Stenersen seated in a chair with one arm rested on a table. Her hair is braded and she has a patterned bonnet with ribbons, a brooch and a long chain.Portrett av Johanne Abigail Elisabeth Stenersen sittende på en stol med armen hvilende på et bord. Håret er flettet og hun har en mønstrete kyse med brede bånd, brosje i halsen og et langt kjede som hun holder i hånden. Portrait of Johanne Abigail Elisabeth Stenersen seated in a chair with one arm rested on a table. Her hair is braded and she has a patterned bonnet with ribbons, a brooch and a long chain.
IMAGE
Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner.
Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone.
Platen har riper i platen. Samme bakgrunn som NF.32711-002 og NF.32711-001. Antatt datering på bakgrunn av passepartoutet.

The lines in the mat has a shimmering copper tone.
Some scratches on the plate. Identical backdrop as NF.32711-002 and NF.32711-001. Dating estimation based on mat.Typical of daguerreotypist C.F.Stelzner. Strekene på passepartouten har en skimrende kobbertone. Platen har riper i platen. Samme bakgrunn som NF.32711-002 og NF.32711-001. Antatt datering på bakgrunn av passepartoutet. The lines in the mat has a shimmering copper tone. Some scratches on the plate. Identical backdrop as NF.32711-002 and NF.32711-001. Dating estimation based on mat.
IMAGE
1 - 10 (Total Results 10)