Explore your Results

ThumbnailTitle
Oversikt over evakuerte 01.10.1948Oversikt over evakuerte 01.10.1948
TEXT
Jonas Lies dagboksopptegnelser fra tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms 1944Jonas Lies dagboksopptegnelser fra tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms 1944
TEXT
Fra komiteen for tilbakeflytting til Skjervøy 1945Fra komiteen for tilbakeflytting til Skjervøy 1945
TEXT
Tyskherjingene i Gamvik herred, lensmannsrapportTyskherjingene i Gamvik herred, lensmannsrapport
TEXT
Brev til statsadvokaten om landssviksaken mot Quisling og tvangsevakueringa 10.06.1945Brev til statsadvokaten om landssviksaken mot Quisling og tvangsevakueringa 10.06.1945
TEXT
Tysk avhør av bonde i Tana 24.01.1945Tysk avhør av bonde i Tana 24.01.1945
TEXT
Für den Pressengebrauch 1944Für den Pressengebrauch 1944
TEXT
Jonas Lies opprop om evakuering 17.10.1944Jonas Lies opprop om evakuering 17.10.1944
TEXT
Erfaringsrapport 1959, evakueringen av Finnmark del 2Erfaringsrapport 1959, evakueringen av Finnmark del 2
TEXT
Oppsummering om spårrelister Nord-Troms og FinnmarkOppsummering om spårrelister Nord-Troms og Finnmark
TEXT
Forordning om evakuering av enkelte deler av Nord-Norge fra Jonas Lie 17.10.1944Forordning om evakuering av enkelte deler av Nord-Norge fra Jonas Lie 17.10.1944
TEXT
P.N om utviklinga etter 10.oktober 1944P.N om utviklinga etter 10.oktober 1944
TEXT
Rapport fra Lyngen og StorfjordRapport fra Lyngen og Storfjord
TEXT
Tysk erklæring om evakuering fra Seida, Tana 26.03.1945Tysk erklæring om evakuering fra Seida, Tana 26.03.1945
TEXT
Rapport til ministerpresidenten om evakueringa fra Lie og Lippestad 17.11.1944Rapport til ministerpresidenten om evakueringa fra Lie og Lippestad 17.11.1944
TEXT
Tysk krav om evakuering 28.10.1944Tysk krav om evakuering 28.10.1944
TEXT
Rapport fra reise 1945 til Vardø, Båtsfjord og Kongsfjord. Ingeniør Lund og sekretær GrundnesRapport fra reise 1945 til Vardø, Båtsfjord og Kongsfjord. Ingeniør Lund og sekretær Grundnes
TEXT
Tilbakeføring av evakuerte i Finnmark 1947Tilbakeføring av evakuerte i Finnmark 1947
TEXT
Befaring av Skjervøy Kvænangen Nordreisa og KåfjordBefaring av Skjervøy Kvænangen Nordreisa og Kåfjord
TEXT
Forordning om midlertidig lov om arbeidsplikt 21.12.1942Forordning om midlertidig lov om arbeidsplikt 21.12.1942
TEXT
Overlege Gunnar Johnsons rapporter fra steder i Finnmark november 1945Overlege Gunnar Johnsons rapporter fra steder i Finnmark november 1945
TEXT
Rapport fra deler av Skjervøy og KåfjordRapport fra deler av Skjervøy og Kåfjord
TEXT
Til de evakuerte i Nordreisa, reglement for heimflyttingTil de evakuerte i Nordreisa, reglement for heimflytting
TEXT
Kart, The German withdrawal from FinlandKart, The German withdrawal from Finland
TEXT
Tysk referat om evakuering fra Kautokeino 05.11.1944Tysk referat om evakuering fra Kautokeino 05.11.1944
TEXT
Ansvaret for tvangsevakueringen og ødeleggelsene i Finnmark og Nord-Troms 16.03.1946Ansvaret for tvangsevakueringen og ødeleggelsene i Finnmark og Nord-Troms 16.03.1946
TEXT
Føresegner for tilbakeflytting til Skjervøy 04.06.1945Føresegner for tilbakeflytting til Skjervøy 04.06.1945
TEXT
Rapport fra Kåfjord og RotsundRapport fra Kåfjord og Rotsund
TEXT
.pdfKong Haakons og statsmin. Nygaardsvols proklamasjon 26.10.1944.pdfKong Haakons og statsmin. Nygaardsvols proklamasjon 26.10.1944
TEXT
Notat til statsråd Holt 1947, om evakueringsstatistikkNotat til statsråd Holt 1947, om evakueringsstatistikk
TEXT
forklaring, evakueringa av Hammerfestforklaring, evakueringa av Hammerfest
TEXT
German demolitions in Finnmark and eastern TromsGerman demolitions in Finnmark and eastern Troms
TEXT
Oversikt over evakuerte 01.10.1948Oversikt over evakuerte 01.10.1948
TEXT
Jonas Lies dagboksopptegnelser fra tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms 1944Jonas Lies dagboksopptegnelser fra tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms 1944
TEXT
Brev til statsadvokaten om landssviksaken mot Quisling og tvangsevakueringa 10.06.1945Brev til statsadvokaten om landssviksaken mot Quisling og tvangsevakueringa 10.06.1945
TEXT
Rapport til ministerpresidenten om evakueringa fra Lie og Lippestad 17.11.1944Rapport til ministerpresidenten om evakueringa fra Lie og Lippestad 17.11.1944
TEXT
Fra komiteen for tilbakeflytting til Skjervøy 1945Fra komiteen for tilbakeflytting til Skjervøy 1945
TEXT
Tysk erklæring om evakuering fra Seida, Tana 26.03.1945Tysk erklæring om evakuering fra Seida, Tana 26.03.1945
TEXT
Ansvaret for tvangsevakueringen og ødeleggelsene i Finnmark og Nord-Troms 16.03.1946Ansvaret for tvangsevakueringen og ødeleggelsene i Finnmark og Nord-Troms 16.03.1946
TEXT
Für den Pressengebrauch 1944Für den Pressengebrauch 1944
TEXT
Erfaringsrapport 1959, evakueringen av Finnmark del 2Erfaringsrapport 1959, evakueringen av Finnmark del 2
TEXT
Føresegner for tilbakeflytting til Skjervøy 04.06.1945Føresegner for tilbakeflytting til Skjervøy 04.06.1945
TEXT
Notat til statsråd Holt 1947, om evakueringsstatistikkNotat til statsråd Holt 1947, om evakueringsstatistikk
TEXT
Tilbakeføring av evakuerte i Finnmark 1947Tilbakeføring av evakuerte i Finnmark 1947
TEXT
Tysk referat om evakuering fra Kautokeino 05.11.1944Tysk referat om evakuering fra Kautokeino 05.11.1944
TEXT
Rapport fra Lyngen og StorfjordRapport fra Lyngen og Storfjord
TEXT
Forordning om midlertidig lov om arbeidsplikt 21.12.1942Forordning om midlertidig lov om arbeidsplikt 21.12.1942
TEXT
Tysk krav om evakuering 28.10.1944Tysk krav om evakuering 28.10.1944
TEXT
Erfaringsrapport 1959, evakueringa av Finnmark del 1Erfaringsrapport 1959, evakueringa av Finnmark del 1
TEXT
Rapport fra Kåfjord og RotsundRapport fra Kåfjord og Rotsund
TEXT
Erfaringsrapport 1959, evakueringa av Finnmark del 1Erfaringsrapport 1959, evakueringa av Finnmark del 1
TEXT
Til de evakuerte i Nordreisa, reglement for heimflyttingTil de evakuerte i Nordreisa, reglement for heimflytting
TEXT
En statistisk bearbeidelse av oppgaver over krigsskade i Finnmark og Nord-TromsEn statistisk bearbeidelse av oppgaver over krigsskade i Finnmark og Nord-Troms
TEXT
Kong Haakons og statsmin. Nygaardsvols proklamasjon 26.10.1944Kong Haakons og statsmin. Nygaardsvols proklamasjon 26.10.1944
TEXT
Rapport fra Fuglevaag, evakueringa av Kirkenes 12.11.1944Rapport fra Fuglevaag, evakueringa av Kirkenes 12.11.1944
TEXT
Rapport fra evakueringssjef Ragnar A HansenRapport fra evakueringssjef Ragnar A Hansen
TEXT
Rapport fra deler av Skjervøy og KåfjordRapport fra deler av Skjervøy og Kåfjord
TEXT
Befaring av Skjervøy Kvænangen Nordreisa og KåfjordBefaring av Skjervøy Kvænangen Nordreisa og Kåfjord
TEXT
Rapport fra evakueringssjef Ragnar A HansenRapport fra evakueringssjef Ragnar A Hansen
TEXT
German demolitions in Finnmark and eastern TromsGerman demolitions in Finnmark and eastern Troms
TEXT
Jonas Lies opprop om evakuering 17.10.1944Jonas Lies opprop om evakuering 17.10.1944
TEXT
Kart, The German withdrawal from FinlandKart, The German withdrawal from Finland
TEXT
Rapport fra Fuglevaag, evakueringa av Kirkenes 12.11.1944Rapport fra Fuglevaag, evakueringa av Kirkenes 12.11.1944
TEXT
Overlege Gunnar Johnsons rapporter fra steder i Finnmark november 1945Overlege Gunnar Johnsons rapporter fra steder i Finnmark november 1945
TEXT
P.N om utviklinga etter 10.oktober 1944P.N om utviklinga etter 10.oktober 1944
TEXT
Oppsummering om spårrelister Nord-Troms og FinnmarkOppsummering om spårrelister Nord-Troms og Finnmark
TEXT
forklaring, evakueringa av Hammerfestforklaring, evakueringa av Hammerfest
TEXT
Rapport fra reise 1945 til Vardø, Båtsfjord og Kongsfjord. Ingeniør Lund og sekretær GrundnesRapport fra reise 1945 til Vardø, Båtsfjord og Kongsfjord. Ingeniør Lund og sekretær Grundnes
TEXT
En statistisk bearbeidelse av oppgaver over krigsskade i Finnmark og Nord-TromsEn statistisk bearbeidelse av oppgaver over krigsskade i Finnmark og Nord-Troms
TEXT
Tysk avhør av bonde i Tana 24.01.1945Tysk avhør av bonde i Tana 24.01.1945
TEXT
Tyskherjingene i Gamvik herred, lensmannsrapportTyskherjingene i Gamvik herred, lensmannsrapport
TEXT
Forordning om evakuering av enkelte deler av Nord-Norge fra Jonas Lie 17.10.1944Forordning om evakuering av enkelte deler av Nord-Norge fra Jonas Lie 17.10.1944
TEXT
1 - 72 (Total Results 72)