Explore your Results

ThumbnailTitle
Bij het wapen hoort het opschirft: Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris. Dit is het wapen van de Congregation Missionalis Servarum Spiritus Sancti, de missiezusters. Vermoedelijk is de tegel gemaakt ten behoeve van het Missiehuis in Steyl.Bij het wapen hoort het opschirft: Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris. Dit is het wapen van de Congregation Missionalis Servarum Spiritus Sancti, de missiezusters. Vermoedelijk is de tegel gemaakt ten behoeve van het Missiehuis in Steyl.
IMAGE
mogelijk is het wapen van een Anglicaanse bisschop, gezien het hoofddekselmogelijk is het wapen van een Anglicaanse bisschop, gezien het hoofddeksel
IMAGE
Bij het wapen hoort het opschirft: Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris. Dit is het wapen van de Congregation Missionalis Servarum Spiritus Sancti, de missiezusters. Vermoedelijk is de tegel gemaakt ten behoeve van het Missiehuis in Steyl.Bij het wapen hoort het opschirft: Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris. Dit is het wapen van de Congregation Missionalis Servarum Spiritus Sancti, de missiezusters. Vermoedelijk is de tegel gemaakt ten behoeve van het Missiehuis in Steyl.
IMAGE
Cees van Leeuwen (1940) is zelfstandig plateelschilder sinds 1970. Hij werd op jonge leeftijd opgeleid tot schilder bij Zenith te Gouda en volgde een opleiding bij de Tekenacademie in Den Haag.Cees van Leeuwen (1940) is zelfstandig plateelschilder sinds 1970. Hij werd op jonge leeftijd opgeleid tot schilder bij Zenith te Gouda en volgde een opleiding bij de Tekenacademie in Den Haag.
IMAGE
Tynwald is het parlement van Isle of ManTynwald is het parlement van Isle of Man
IMAGE
Het tableau toont de bedrijfsgebouwen vanuit de lucht en de portretten van de directeuren D. Zendijk Amzn. en H. Zendijk Dzn. De fabriek is in 1971 overgenomen door Homburg in CuijkHet tableau toont de bedrijfsgebouwen vanuit de lucht en de portretten van de directeuren D. Zendijk Amzn. en H. Zendijk Dzn. De fabriek is in 1971 overgenomen door Homburg in Cuijk
IMAGE
Het tableau komt overeen met een litho die Georg Sturm in 1899 publiceerde in Dekorative Vorbilder, onder de titel 'Frühling' het voorjaar. In 1904 wordt een tegeltableau van de Distel naar een ontwerp van Sturm, met de titel 'Spring', getoond op de wereldexpositie in St. Louis. In een artikel in De Amsterdammer vam 7 januari 1906 staat een foto van het tableau, nu met de titel 'Muziek'. Het gaat beide keren waarschijnlijk om hetzelfde tableau, maar de bloemenpracht op de tegels is beperkt in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp, zodat de nadruk op de violiste valt.Het tableau komt overeen met een litho die Georg Sturm in 1899 publiceerde in Dekorative Vorbilder, onder de titel 'Frühling' het voorjaar. In 1904 wordt een tegeltableau van de Distel naar een ontwerp van Sturm, met de titel 'Spring', getoond op de wereldexpositie in St. Louis. In een artikel in De Amsterdammer vam 7 januari 1906 staat een foto van het tableau, nu met de titel 'Muziek'. Het gaat beide keren waarschijnlijk om hetzelfde tableau, maar de bloemenpracht op de tegels is beperkt in vergelijking met het oorspronkelijke ontwerp, zodat de nadruk op de violiste valt.
IMAGE
Sinds 1989 wordt langs de oevers van de Zaan het Zaanoeverproject uitgevoerd. Op 6 april 1992 is op de Beatrixbrug te Zaandam een eerste 'Zaanoeverproject-aandenken' onthuld: een vierdelig tegeltableau. Sindsdien worden tableaus geplaatst om duidelijk te maken waar gebouwen zijn gemaakt of opgeknapt in het kader van het Zaanoeverproject. Er werden door de keramist 80 exemplaren aangeleverd, in twee partijen; Ieder tableau is met de hand ingekleurd. Er kunnen dus verschillen zijn. Het Zaanoeverprogramma is met ingang van 2010 gestopt als programma.Sinds 1989 wordt langs de oevers van de Zaan het Zaanoeverproject uitgevoerd. Op 6 april 1992 is op de Beatrixbrug te Zaandam een eerste 'Zaanoeverproject-aandenken' onthuld: een vierdelig tegeltableau. Sindsdien worden tableaus geplaatst om duidelijk te maken waar gebouwen zijn gemaakt of opgeknapt in het kader van het Zaanoeverproject. Er werden door de keramist 80 exemplaren aangeleverd, in twee partijen; "Ieder tableau is met de hand ingekleurd. Er kunnen dus verschillen zijn". "Het Zaanoeverprogramma is met ingang van 2010 gestopt als programma.
IMAGE
Vergelijkbare ranken komen voor op deurposten en raamkozijnen van natuurstenen gebouwen uit die tijd. Hoewel het stempelen van dit decor in baksteen veel eenvoudiger is dan het bewerken van natuursteen, zijn dergelijke gedecoreerde kloostermoppen zeer zeldzaam.Vergelijkbare ranken komen voor op deurposten en raamkozijnen van natuurstenen gebouwen uit die tijd. Hoewel het stempelen van dit decor in baksteen veel eenvoudiger is dan het bewerken van natuursteen, zijn dergelijke gedecoreerde kloostermoppen zeer zeldzaam.
IMAGE
Dit werk is ontworpen voor de voorgevel van het nieuwe belastingkantoor in Zeist, gebouwd in de jaren 1961-1963, aan de Oranje Nassaulaan 12. Volgens de toenmalige percentageregeling was een deel van de bouwsom bestemd voor kunstopdrachten. In 1962 werd de Haagse kunstenaar Ootje Oxenaar gevraagd om een ontwerp voor een monumentaal kunstwerk voor de voorgevel van dit belastingkantoor te maken.Dit werk is ontworpen voor de voorgevel van het nieuwe belastingkantoor in Zeist, gebouwd in de jaren 1961-1963, aan de Oranje Nassaulaan 12. Volgens de toenmalige percentageregeling was een deel van de bouwsom bestemd voor kunstopdrachten. In 1962 werd de Haagse kunstenaar Ootje Oxenaar gevraagd om een ontwerp voor een monumentaal kunstwerk voor de voorgevel van dit belastingkantoor te maken.
IMAGE
de architect G. Feenstra (1890-1985) is de oprichter van het Nederlands Tegelmuseum in Otterlode architect G. Feenstra (1890-1985) is de oprichter van het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo
IMAGE
Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje (1711-1751) werd in 1748, na het tweede stadhouderloze tijdperk, benoemd tot stadhouder van alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederanden. Hij stierf al binnen enkele jaren, met een zoon van drie jaar als opvolger.Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje (1711-1751) werd in 1748, na het tweede stadhouderloze tijdperk, benoemd tot stadhouder van alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederanden. Hij stierf al binnen enkele jaren, met een zoon van drie jaar als opvolger.
IMAGE
Tableaus met deze voorstelling zijn in de 19de en vroege 20e eeuw zowel in Utrecht als Harlingen in grote aantallen gemaakt. Als pendant hoort hierbij de voorstelling van de boer met paard of koe. Deze voorstellingen werden vaak in de achterwand van de haard gezet.Tableaus met deze voorstelling zijn in de 19de en vroege 20e eeuw zowel in Utrecht als Harlingen in grote aantallen gemaakt. Als pendant hoort hierbij de voorstelling van de boer met paard of koe. Deze voorstellingen werden vaak in de achterwand van de haard gezet.
IMAGE
Tableaus met deze voorstelling zijn in de 19de en vroege 20e eeuw zowel in Utrecht als Harlingen in grote aantallen gemaakt. Als pendant hoort hierbij de voorstelling van de boerin met koe. Deze voorstellingen werden vaak in de achterwand van de haard gezet.Tableaus met deze voorstelling zijn in de 19de en vroege 20e eeuw zowel in Utrecht als Harlingen in grote aantallen gemaakt. Als pendant hoort hierbij de voorstelling van de boerin met koe. Deze voorstellingen werden vaak in de achterwand van de haard gezet.
IMAGE
De schilder Bededictus Mirande had in 1992 in het Nederlands Tegelmuseum de expositie 'De fascinerende wereld van verweerde tegelmuren', Hier werden ruim 20 werken getoond die geïnspireerd zijn op antieke tegels.De schilder Bededictus Mirande had in 1992 in het Nederlands Tegelmuseum de expositie 'De fascinerende wereld van verweerde tegelmuren', Hier werden ruim 20 werken getoond die geïnspireerd zijn op antieke tegels.
IMAGE
De keramiste Lea Halpern, geboren in Oostenrijk, studeerde en werkte in Nederland tot zij in 1940 naar de Verenigde Staten trok. In de laatste periode van haar leven kon zij door een ongeval geen vazen of beeldjes meer maken. Op zeer bescheiden schaal ging zij toen voor zichzelf en voor vrienden blanco tegels beschilderen. De voorstellingen op de tegels geven een indruk van Amsterdam zoals zij het zich herinnerde van voor 1940.De keramiste Lea Halpern, geboren in Oostenrijk, studeerde en werkte in Nederland tot zij in 1940 naar de Verenigde Staten trok. In de laatste periode van haar leven kon zij door een ongeval geen vazen of beeldjes meer maken. Op zeer bescheiden schaal ging zij toen voor zichzelf en voor vrienden blanco tegels beschilderen. De voorstellingen op de tegels geven een indruk van Amsterdam zoals zij het zich herinnerde van voor 1940.
IMAGE
Deze landkaart toont onder meer de ligging van oude boerderijen, musea en grafheuvels binnen de gemeente EdeDeze landkaart toont onder meer de ligging van oude boerderijen, musea en grafheuvels binnen de gemeente Ede
IMAGE
De keramiste Lea Halpern, geboren in Oostenrijk, studeerde en werkte in Nederland tot zij in 1940 naar de Verenigde Staten trok. In de laatste periode van haar leven kon zij door een ongeval geen vazen of beeldjes meer maken. Op zeer bescheiden schaal ging zij toen voor zichzelf en voor vrienden blanco tegels beschilderen. De voorstellingen op de tegels geven een indruk van Amsterdam zoals zij het zich herinnerde van voor 1940.De keramiste Lea Halpern, geboren in Oostenrijk, studeerde en werkte in Nederland tot zij in 1940 naar de Verenigde Staten trok. In de laatste periode van haar leven kon zij door een ongeval geen vazen of beeldjes meer maken. Op zeer bescheiden schaal ging zij toen voor zichzelf en voor vrienden blanco tegels beschilderen. De voorstellingen op de tegels geven een indruk van Amsterdam zoals zij het zich herinnerde van voor 1940.
IMAGE
De tegelplaat is een schenking van het kunstenaarsechtpaar Jan de Rooden en Johnny Rolf uit hun atelier.De tegelplaat is een schenking van het kunstenaarsechtpaar Jan de Rooden en Johnny Rolf uit hun atelier.
IMAGE
Theo Dobbelmann(1906-1984), beeldhouwer-keramist, heeft een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse keramiek. Hij was docent keramiek aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam. In 1955 werd hij door de Porceleyne Fles in Delft aangetrokken om leiding te geven aan een nieuw op te richten Experimentele Afdeling.Theo Dobbelmann(1906-1984), beeldhouwer-keramist, heeft een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse keramiek. Hij was docent keramiek aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam. In 1955 werd hij door de Porceleyne Fles in Delft aangetrokken om leiding te geven aan een nieuw op te richten Experimentele Afdeling.
IMAGE
Voorstelling van een man die in zijn tuin aan het werk is, met de spreuk: 'Dit Jaer geen Bloempjens in mijn Tuyn / Maer Boonen, Crooten en Ajuyn'.Voorstelling van een man die in zijn tuin aan het werk is, met de spreuk: 'Dit Jaer geen Bloempjens in mijn Tuyn / Maer Boonen, Crooten en Ajuyn'.
IMAGE
Theo Dobbelmann(1906-1984), beeldhouwer-keramist, heeft een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse keramiek. Hij was docent keramiek aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam. In 1955 werd hij door de Porceleyne Fles in Delft aangetrokken om leiding te geven aan een nieuw op te richten Experimentele Afdeling.Theo Dobbelmann(1906-1984), beeldhouwer-keramist, heeft een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse keramiek. Hij was docent keramiek aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam. In 1955 werd hij door de Porceleyne Fles in Delft aangetrokken om leiding te geven aan een nieuw op te richten Experimentele Afdeling.
IMAGE
Voorstelling van een visser aan een Hollandse waterplas, met de spreuk: 't duurt wel lange / Maer 'k sal ze vangen'.Voorstelling van een visser aan een Hollandse waterplas, met de spreuk: 't duurt wel lange / Maer 'k sal ze vangen'.
IMAGE
Voorstelling van een man die aan tafel zit te eten, met de spreuk: 'Wie gulsigh eet van Sijnen Gort / Komt Seker Stracks een Bort tekort'.Voorstelling van een man die aan tafel zit te eten, met de spreuk: 'Wie gulsigh eet van Sijnen Gort / Komt Seker Stracks een Bort tekort'.
IMAGE
De Amsterdamse beeldende kunstenaar Helly Oestreicher exposeerde in 2006 in het Nederlands Tegelmuseum een reeks bijzondere porseleinen tegels onder de titel 'Amsterdams blauw'. Het idee hiervoor ontwikkelde zij in 2003 tijdens een werkperiode in het EKWC (Europees Keramische WerkCentrum). Door de samenstelling van de porseleinmassa zijn de tegels in de oven gaan 'rijzen' als broodjes. De vormen worden onregelmatig en hebben de inwendige structuur van een reep 'bros'.De Amsterdamse beeldende kunstenaar Helly Oestreicher exposeerde in 2006 in het Nederlands Tegelmuseum een reeks bijzondere porseleinen tegels onder de titel 'Amsterdams blauw'. Het idee hiervoor ontwikkelde zij in 2003 tijdens een werkperiode in het EKWC (Europees Keramische WerkCentrum). Door de samenstelling van de porseleinmassa zijn de tegels in de oven gaan 'rijzen' als broodjes. De vormen worden onregelmatig en hebben de inwendige structuur van een reep 'bros'.
IMAGE
Tableau of tweedelige wandplaat van keramiek (grove chamotte), voorstellende een bloemstilleven, vervaardigd door de Arnhemse beeldend kunstenaar Hanni Stolker in 1999, tijdens haar vervlijf in het EKWC (Europees Keramische WerkCentrum) te 's-HertogenboschTableau of tweedelige wandplaat van keramiek (grove chamotte), voorstellende een bloemstilleven, vervaardigd door de Arnhemse beeldend kunstenaar Hanni Stolker in 1999, tijdens haar vervlijf in het EKWC (Europees Keramische WerkCentrum) te 's-Hertogenbosch
IMAGE
Voorstelling van een man die een zak met kolen sjouwt, met de spreuk: 'De Colenman, soo Swart als Roet, / Wordt voortaen met Ghejuych begroet'.Voorstelling van een man die een zak met kolen sjouwt, met de spreuk: 'De Colenman, soo Swart als Roet, / Wordt voortaen met Ghejuych begroet'.
IMAGE
Voorstelling van een auto die door een paard getrokken wordt, met de spreuk: 'T Mooye Peert, dat edel Beest / is nooyt soo erg in Treck gheweest'.Voorstelling van een auto die door een paard getrokken wordt, met de spreuk: 'T Mooye Peert, dat edel Beest / is nooyt soo erg in Treck gheweest'.
IMAGE
Voorstelling van een man die aan tafel zit te eten, met de spreuk: 'd'Eigeheymers waren beter / Toch ben ick nog een goeye eeter'.Voorstelling van een man die aan tafel zit te eten, met de spreuk: 'd'Eigeheymers waren beter / Toch ben ick nog een goeye eeter'.
IMAGE
Voorstelling van een houtzager met de spreuk 'Droog Eyckehout / is meer dan Goud / 1940-1941'.Voorstelling van een houtzager met de spreuk 'Droog Eyckehout / is meer dan Goud / 1940-1941'.
IMAGE
Voorstelling van een zeilboot op een waterplas met de spreuk 'Kunt Gij Buyghen als het Riet / Breeckt Gij in den Stoppen niet'.Voorstelling van een zeilboot op een waterplas met de spreuk 'Kunt Gij Buyghen als het Riet / Breeckt Gij in den Stoppen niet'.
IMAGE
Voorstelling van een dansend paar met de spreuk 'Na ied're Swaerigheyt / Komt weer'n bee're Tijd'.Voorstelling van een dansend paar met de spreuk 'Na ied're Swaerigheyt / Komt weer'n bee're Tijd'.
IMAGE
Ter gelegenheid van het 'Jaar van de Molen' in 2007 maakten de kunstenares Marieke Bouman (Lunteren) en de keramist Leendert van der Plas (Ede) een tableau van de Doesburger molen, de oudste nog bestaande windmolen in Nederland. Het tableau toont zowel de molen, van verschillende kanten gezien, als een constructietekening.Ter gelegenheid van het 'Jaar van de Molen' in 2007 maakten de kunstenares Marieke Bouman (Lunteren) en de keramist Leendert van der Plas (Ede) een tableau van de Doesburger molen, de oudste nog bestaande windmolen in Nederland. Het tableau toont zowel de molen, van verschillende kanten gezien, als een constructietekening.
IMAGE
In de jaren 1903-1904 werd een nieuwe bibliotheek gebouwd aan het Rokin in Amsterdam, 'Het Leesmuseum'. De architect Posthumus Meyjes liet hier op grote schaal tegels toepassen, in de lambrisering van de hal en het trappenhuis en in twee monumentale schouwen. De tegels zijn gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij de Distel. Het ontwerp voor de betegeling is van de hand van Bert Nienhuis (1873-1960), artistiek leider van De Distel.In de jaren 1903-1904 werd een nieuwe bibliotheek gebouwd aan het Rokin in Amsterdam, 'Het Leesmuseum'. De architect Posthumus Meyjes liet hier op grote schaal tegels toepassen, in de lambrisering van de hal en het trappenhuis en in twee monumentale schouwen. De tegels zijn gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij de Distel. Het ontwerp voor de betegeling is van de hand van Bert Nienhuis (1873-1960), artistiek leider van De Distel.
IMAGE
In de jaren 1903-1904 werd een nieuwe bibliotheek gebouwd aan het Rokin in Amsterdam, 'Het Leesmuseum'. De architect Posthumus Meyjes liet hier op grote schaal tegels toepassen, in de lambrisering van de hal en het trappenhuis en in twee monumentale schouwen. De tegels zijn gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij de Distel. Het ontwerp voor de betegeling is van de hand van Bert Nienhuis (1873-1960), artistiek leider van De Distel.In de jaren 1903-1904 werd een nieuwe bibliotheek gebouwd aan het Rokin in Amsterdam, 'Het Leesmuseum'. De architect Posthumus Meyjes liet hier op grote schaal tegels toepassen, in de lambrisering van de hal en het trappenhuis en in twee monumentale schouwen. De tegels zijn gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij de Distel. Het ontwerp voor de betegeling is van de hand van Bert Nienhuis (1873-1960), artistiek leider van De Distel.
IMAGE
In de jaren 1903-1904 werd een nieuwe bibliotheek gebouwd aan het Rokin in Amsterdam, 'Het Leesmuseum'. De architect Posthumus Meyjes liet hier op grote schaal tegels toepassen, in de lambrisering van de hal en het trappenhuis en in twee monumentale schouwen. De tegels zijn gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij de Distel. Het ontwerp voor de betegeling is van de hand van Bert Nienhuis (1873-1960), artistiek leider van De Distel.In de jaren 1903-1904 werd een nieuwe bibliotheek gebouwd aan het Rokin in Amsterdam, 'Het Leesmuseum'. De architect Posthumus Meyjes liet hier op grote schaal tegels toepassen, in de lambrisering van de hal en het trappenhuis en in twee monumentale schouwen. De tegels zijn gemaakt door de Amsterdamse plateelbakkerij de Distel. Het ontwerp voor de betegeling is van de hand van Bert Nienhuis (1873-1960), artistiek leider van De Distel.
IMAGE
Deze wijzerplaat is gemaakt voor het trappenhuis van bank Pierson & Co, Herengracht 206-214 te Amsterdam, gebouwd in de jaren 1917-1919. Het tegeltableau was geplaatst boven de ingang naar de publieksbalies, op de eerste verdieping.Deze wijzerplaat is gemaakt voor het trappenhuis van bank Pierson & Co, Herengracht 206-214 te Amsterdam, gebouwd in de jaren 1917-1919. Het tegeltableau was geplaatst boven de ingang naar de publieksbalies, op de eerste verdieping.
IMAGE
In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.
IMAGE
In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.
IMAGE
In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.
IMAGE
In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.In 1884-85 werd in Delft een nieuw spoorwegstation gebouwd in neo- renaissancestijl, naar ontwerp van de architect C.B. Posthumus Meyjes. Tot de decoratie van de centrale hal hoorden vier tegeltableaus met allegorische voorstellingen van 'Overvloed', Telegrafie', 'Stoomkracht' en de 'Delftse stedemaagd'. Op drie van de tableaus is een signatuur te zien, respectievelijk van De Porceleyne Fles, A. le Comte en L. Senf.
IMAGE
De keramist Van Loon is bekend om zijn veelzijdigheid, iemand die keramiek en textielkunst naast elkaar heeft beoefend. Er is dan ook een duidelijke verwantschap met de dessins voor gordijnstoffen die hij ontwierp voor weverij De Ploeg in BergeykDe keramist Van Loon is bekend om zijn veelzijdigheid, iemand die keramiek en textielkunst naast elkaar heeft beoefend. Er is dan ook een duidelijke verwantschap met de dessins voor gordijnstoffen die hij ontwierp voor weverij De Ploeg in Bergeyk
IMAGE
Standaardtegel, ontworpen in opdracht van het Woningbedrijf Amsterdam, later Ymere. Deze tegel, die gemaakt wordt in twee kleuren (blauw en geel), is bestemd voor toepassing in de semi-openbare ruimten van woongebouwen van Ymere.Standaardtegel, ontworpen in opdracht van het Woningbedrijf Amsterdam, later Ymere. Deze tegel, die gemaakt wordt in twee kleuren (blauw en geel), is bestemd voor toepassing in de semi-openbare ruimten van woongebouwen van Ymere.
IMAGE
Angela de Jong had in het Nederlands Tegelmuseum een overzichtsexpositie in 2004, 'Vierkant Plezier. Tegeltableaus en keramische structuren'. Gegrepen door het spel van patronen ontwerpt zij in haar atelier 'Vierkant plezier'Angela de Jong had in het Nederlands Tegelmuseum een overzichtsexpositie in 2004, 'Vierkant Plezier. Tegeltableaus en keramische structuren'. Gegrepen door het spel van patronen ontwerpt zij in haar atelier 'Vierkant plezier'
IMAGE
Deze tegelplaat is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van 'De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond' in 1910, en opgedragen aan de voorzitter, K.J.A.G. Baron Collot d'Escury.Deze tegelplaat is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van 'De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond' in 1910, en opgedragen aan de voorzitter, K.J.A.G. Baron Collot d'Escury.
IMAGE
De architect Cuypers ontwierp een complete kruiswegstatie voor de R.K. kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara, ook wel statie De Liefde, aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Bij de 14 staties hoorden twee verschillende lambriseringen, die om en om geplaatst zijn. Dit ontwerp is ook later nog door Cuypers toegepast, bijvoorbeeld bij de restauratie van het koor van de Buitenkerk in Kampen in 1893 (in 1975 verwijderd).De architect Cuypers ontwierp een complete kruiswegstatie voor de R.K. kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara, ook wel statie De Liefde, aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Bij de 14 staties hoorden twee verschillende lambriseringen, die om en om geplaatst zijn. Dit ontwerp is ook later nog door Cuypers toegepast, bijvoorbeeld bij de restauratie van het koor van de Buitenkerk in Kampen in 1893 (in 1975 verwijderd).
IMAGE
Dit tableau is, zoals uit het opschrift blijkt, in 1905 gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer T.C.W.D. van Nes, secretaris van de gemeente Ede. Het werd aangeboden door inwoners van Ede en oud-leerlingen. Op het tableau staan, behalve de opdrachttekst, het oude (links) en nieuw gebouwde (rechts) gemeentehuis van Ede. Dit laatste is in 1942 afgebrand; mogelijk ging het daarbij om een aanslag op het bevolkingsregister.Dit tableau is, zoals uit het opschrift blijkt, in 1905 gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer T.C.W.D. van Nes, secretaris van de gemeente Ede. Het werd aangeboden door inwoners van Ede en oud-leerlingen. Op het tableau staan, behalve de opdrachttekst, het oude (links) en nieuw gebouwde (rechts) gemeentehuis van Ede. Dit laatste is in 1942 afgebrand; mogelijk ging het daarbij om een aanslag op het bevolkingsregister.
IMAGE
De architect Cuypers ontwierp een complete kruiswegstatie voor de R.K. kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara, ook wel statie De Liefde, aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Bij de 14 staties hoorden twee verschillende lambriseringen, die om en om geplaatst zijn. Dit ontwerp is ook later nog door Cuypers toegepast, bijvoorbeeld bij de restauratie van het koor van de Buitenkerk in Kampen in 1893 (in 1975 verwijderd).De architect Cuypers ontwierp een complete kruiswegstatie voor de R.K. kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara, ook wel statie De Liefde, aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Bij de 14 staties hoorden twee verschillende lambriseringen, die om en om geplaatst zijn. Dit ontwerp is ook later nog door Cuypers toegepast, bijvoorbeeld bij de restauratie van het koor van de Buitenkerk in Kampen in 1893 (in 1975 verwijderd).
IMAGE
Dit tableau is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer Eden. Centraal, boven de opdrachttekst, is het kantoorgebouw van de N.V. Foltu aan het Rapenburg 29 in Amsterdam afgebeeld. Aan weerszijden zijn voorstellingen van Handel en Nijverheid geschilderd.Dit tableau is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heer Eden. Centraal, boven de opdrachttekst, is het kantoorgebouw van de N.V. Foltu aan het Rapenburg 29 in Amsterdam afgebeeld. Aan weerszijden zijn voorstellingen van Handel en Nijverheid geschilderd.
IMAGE
Maurits Escher ontwierp in 1960 deze tegels voor de gevel van een woonhuis aan de Dirk Schäferstraat in Amsterdam. De uitvoering is in cloisonné-techniek, dat wil zeggen dat de lijnen van de tekening een reliëf vormen. De verdiepte kleurvlakken zijn in zwart en wit uitgevoerd.Maurits Escher ontwierp in 1960 deze tegels voor de gevel van een woonhuis aan de Dirk Schäferstraat in Amsterdam. De uitvoering is in cloisonné-techniek, dat wil zeggen dat de lijnen van de tekening een reliëf vormen. De verdiepte kleurvlakken zijn in zwart en wit uitgevoerd.
IMAGE
Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.
IMAGE
Dit tableau heeft Dagradi in 2002 speciaal gemaakt voor de expositie van zijn werk in het Nederlands Tegelmuseum in 2002. De aanslagen op het WTC vormden de aanleiding voor de thematiek.Dit tableau heeft Dagradi in 2002 speciaal gemaakt voor de expositie van zijn werk in het Nederlands Tegelmuseum in 2002. De aanslagen op het WTC vormden de aanleiding voor de thematiek.
IMAGE
Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.
IMAGE
Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.
IMAGE
Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte.Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte.
IMAGE
Aan dek zijn figuren bezig het net binnen te halen.Aan dek zijn figuren bezig het net binnen te halen.
IMAGE
Op deze Hollandse tegel is een prachtig geschilderd, maar niet helemaal begrepen taoïstisch teken afgebeeld: een bijvoetblad. Dit is een oud symbool dat geluk bracht. Ook nu wordt deze plant nog steeds gebruikt als medicijn. Het is geschilderd tegen een achtergrond van een kwastje en linten, zonder dat de schilder wist wat hij hier op zijn tegel zette. Dit kwastje, oorspronkelijk een boeddhistisch symbool werd overgenomen door de taoïsten. Monniken, die geen levende wezens mogen doden, vegen met een kwastje alle insecten voor hun voeten weg. Verder zien we in het medaillon nog merkwaardige, slordig geschilderde cirkels en halve cirkels. Deze gaan terug op de linten die de symbolen altijd begeleiden; zij geven er een heilige uitstraling aan.Op deze Hollandse tegel is een prachtig geschilderd, maar niet helemaal begrepen taoïstisch teken afgebeeld: een bijvoetblad. Dit is een oud symbool dat geluk bracht. Ook nu wordt deze plant nog steeds gebruikt als medicijn. Het is geschilderd tegen een achtergrond van een kwastje en linten, zonder dat de schilder wist wat hij hier op zijn tegel zette. Dit kwastje, oorspronkelijk een boeddhistisch symbool werd overgenomen door de taoïsten. Monniken, die geen levende wezens mogen doden, vegen met een kwastje alle insecten voor hun voeten weg. Verder zien we in het medaillon nog merkwaardige, slordig geschilderde cirkels en halve cirkels. Deze gaan terug op de linten die de symbolen altijd begeleiden; zij geven er een heilige uitstraling aan.
IMAGE
Op deze tegel, van groot formaat (17 x 17 cm.) is een spelbord geschilderd. In het midden is een gat uitgespaard voor een wijzernaald. De vervaardiging is toegeschreven aan de Rotterdamse tegelbakkerij aan de Hoogstraat, 1765-1790. Deze tegel hoort in de context van verschillende Hollandse tegelfabrieken die in de achttiende eeuw hun aanbod verbreedden door op kleine schaal ook tegelplaten en andere producten te maken.Op deze tegel, van groot formaat (17 x 17 cm.) is een spelbord geschilderd. In het midden is een gat uitgespaard voor een wijzernaald. De vervaardiging is toegeschreven aan de Rotterdamse tegelbakkerij aan de Hoogstraat, 1765-1790. Deze tegel hoort in de context van verschillende Hollandse tegelfabrieken die in de achttiende eeuw hun aanbod verbreedden door op kleine schaal ook tegelplaten en andere producten te maken.
IMAGE
Deze Spaanse tegels is gevormd in een mal, waarbij de tekening aan de voorzijde gevormd wordt door opstaande randen om vermenging van de verschillende kleuren glazuur tegen te gaan. In Spanje spreekt men van 'azulejos de arista'. Arista-tegels werden vervaardigd in Sevilla en in Toledo, de bloeiperiode is in de 16de eeuw.Deze Spaanse tegels is gevormd in een mal, waarbij de tekening aan de voorzijde gevormd wordt door opstaande randen om vermenging van de verschillende kleuren glazuur tegen te gaan. In Spanje spreekt men van 'azulejos de arista'. Arista-tegels werden vervaardigd in Sevilla en in Toledo, de bloeiperiode is in de 16de eeuw.
IMAGE
Annemieke Post heeft begin jaren zestig kunnen werken op de experimentele afdeling van de Porceleyne Fles, waar zij tegels maakte met ingekerfde figuren.Annemieke Post heeft begin jaren zestig kunnen werken op de experimentele afdeling van de Porceleyne Fles, waar zij tegels maakte met ingekerfde figuren.
IMAGE
Bijzonder rijk gedecoreerde schouw, afkomstig uit een voormalige wagenmakerij in Koudekerk aan de Rijn. Het centrale paneel toont het Bijbelse verhaal van Jozef, die door zijn broers verkocht wordt. Het voorbeeld is een Venetiaanse prent naar ontwerp van de schilder Giuseppe Zocchi (1711-1767). Aan weerszijden zijn portretten van stadhouder prins Willem V en zijn echtgenote, prinses Wilhelmina van Pruisen. Het tableau zal gemaakt zijn in de Rotterdamse tegelfabriek De Bloempot, sinds 1788 in bezit van de familie Verwijk. De onderbouw van de schouw is een reconstructie.Bijzonder rijk gedecoreerde schouw, afkomstig uit een voormalige wagenmakerij in Koudekerk aan de Rijn. Het centrale paneel toont het Bijbelse verhaal van Jozef, die door zijn broers verkocht wordt. Het voorbeeld is een Venetiaanse prent naar ontwerp van de schilder Giuseppe Zocchi (1711-1767). Aan weerszijden zijn portretten van stadhouder prins Willem V en zijn echtgenote, prinses Wilhelmina van Pruisen. Het tableau zal gemaakt zijn in de Rotterdamse tegelfabriek De Bloempot, sinds 1788 in bezit van de familie Verwijk. De onderbouw van de schouw is een reconstructie.
IMAGE
De vindplaats van dit tableau is een arbeidershuisje in Zutphen, achter de kachel. Dat zal niet de oorspronkelijke plaats geweest zijn. Een gelijksoortig tableau, met een andere voorstelling, bevond zich in de gevel van een winkel aan de Roggenstraat in Zwolle. Het ging hier om een filiaal van de kruideniersketen fa. Zijlstra, die in 1923 zeker 73 vestigingen had. Wellicht is ook dit tableau oorspronkelijk gemaakt voor een winkel in Zutphen.De vindplaats van dit tableau is een arbeidershuisje in Zutphen, achter de kachel. Dat zal niet de oorspronkelijke plaats geweest zijn. Een gelijksoortig tableau, met een andere voorstelling, bevond zich in de gevel van een winkel aan de Roggenstraat in Zwolle. Het ging hier om een filiaal van de kruideniersketen fa. Zijlstra, die in 1923 zeker 73 vestigingen had. Wellicht is ook dit tableau oorspronkelijk gemaakt voor een winkel in Zutphen.
IMAGE
Deze plaat was het cadeau dat B.G. Wildervanck de Blécourt kreeg bij het behalen van zijn diploma aan het gymnasium in Deventer. De voorstellingen geven een beeld van zijn leefwereld als opgroeiende jongen: schepnet, fiets en fotocamera, samen met afbeeldingen van het gymnasium en enkele stadsgezichten.Deze plaat was het cadeau dat B.G. Wildervanck de Blécourt kreeg bij het behalen van zijn diploma aan het gymnasium in Deventer. De voorstellingen geven een beeld van zijn leefwereld als opgroeiende jongen: schepnet, fiets en fotocamera, samen met afbeeldingen van het gymnasium en enkele stadsgezichten.
IMAGE
Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.Marie-France Kok-Adam (1944-2003), geboren in Frans Guinea, is begonnen als botanisch tekenaar bij het Natuurhistorisch museum in Parijs. Met de Nederlandse schilder en graficus Bessel Kok kwam zij naar Amsterdam en werd hier gefascineerd door de mogelijkheden van de tegel. Zij werkte met industrieel geperste tegels, maar paste de vorm aan naar haar behoefte. In 1982 had zij in het Nederlands Tegelmuseum een expositie van haar tegeltableaus.
IMAGE
Gelegenheidstableau, aangeboden door het personeel bij het 50-jarig bestaan van boek- en papierhandel J. Vlieger te Amsterdam op 1 februari 1919. Centraal staan de bedrijfsgebouwen op de hoek van de Amstel en de Halvemaansteeg en de filialen op het Damrak, de Leliegracht en het Rapenburg. De omlijsting toont de kleurige boekomslagen van de prentenboeken voor kinderen, waarin de fa. J. Vlieger gespecialiseerd was.Gelegenheidstableau, aangeboden door het personeel bij het 50-jarig bestaan van boek- en papierhandel J. Vlieger te Amsterdam op 1 februari 1919. Centraal staan de bedrijfsgebouwen op de hoek van de Amstel en de Halvemaansteeg en de filialen op het Damrak, de Leliegracht en het Rapenburg. De omlijsting toont de kleurige boekomslagen van de prentenboeken voor kinderen, waarin de fa. J. Vlieger gespecialiseerd was.
IMAGE
Het tableau is niet compleet, aan de onderrand ontbreken zeker twee rijen met tegels.Het tableau is niet compleet, aan de onderrand ontbreken zeker twee rijen met tegels.
IMAGE
Deze voorstelling van een beeldhouwster is door zijn uitvoering zelf een reliëf. In de handmatig gevormde tegels zijn, na het drogen, maar nog voor het stoken, de voorstelling weggestoken. Het tableau is enkel voorzien van de fabrieksnaam 'Westraven', de ontwerper is onbekend. Westraven zal dit als een speciale opdracht of voor een tentoonstelling hebben gemaakt, er is geen vergelijkbaar werk bekend.Deze voorstelling van een beeldhouwster is door zijn uitvoering zelf een reliëf. In de handmatig gevormde tegels zijn, na het drogen, maar nog voor het stoken, de voorstelling weggestoken. Het tableau is enkel voorzien van de fabrieksnaam 'Westraven', de ontwerper is onbekend. Westraven zal dit als een speciale opdracht of voor een tentoonstelling hebben gemaakt, er is geen vergelijkbaar werk bekend.
IMAGE
In schoolgebouwen die tussen 1910-1930 gebouwd worden zijn de betegelde gangen vaak voorzien van series kleine tableaus met historische gebeurtenissen, gebouwen, beroepen en andere educatieve voorstellingen.In schoolgebouwen die tussen 1910-1930 gebouwd worden zijn de betegelde gangen vaak voorzien van series kleine tableaus met historische gebeurtenissen, gebouwen, beroepen en andere educatieve voorstellingen.
IMAGE
In schoolgebouwen die tussen 1910-1930 gebouwd worden zijn de betegelde gangen vaak voorzien van series kleine tableaus met historische gebeurtenissen, gebouwen, beroepen en andere educatieve voorstellingen.In schoolgebouwen die tussen 1910-1930 gebouwd worden zijn de betegelde gangen vaak voorzien van series kleine tableaus met historische gebeurtenissen, gebouwen, beroepen en andere educatieve voorstellingen.
IMAGE
Er is een aantal van deze tegels met portretten van prinsen en prinsessen uit 't Wyt Beroemd Geslacht van zyn Doorl: Hooght Wilhelmus de I Prince van Oranje etc.' bekend. Een prent met 15 portretten in ovalen is omstreeks 1653 verschenen bij de als uitgever van kaarten bekende Frederik de Wit in Amsterdam. In het ovaal op deze tegel ziet men het portret van Enno Ludwig, vorst van Ostfriesland van 1648-1660.Er is een aantal van deze tegels met portretten van prinsen en prinsessen uit 't Wyt Beroemd Geslacht van zyn Doorl: Hooght Wilhelmus de I Prince van Oranje etc.' bekend. Een prent met 15 portretten in ovalen is omstreeks 1653 verschenen bij de als uitgever van kaarten bekende Frederik de Wit in Amsterdam. In het ovaal op deze tegel ziet men het portret van Enno Ludwig, vorst van Ostfriesland van 1648-1660.
IMAGE
Dit is één veld uit een lambrisering met een repeterend decor, afkomstig uit een voormalige winkel van de Gruyter aan de Biltstraat in Utrecht. Deze winkel is verbouwd in 1929.Dit is één veld uit een lambrisering met een repeterend decor, afkomstig uit een voormalige winkel van de Gruyter aan de Biltstraat in Utrecht. Deze winkel is verbouwd in 1929.
IMAGE
Deze tegel behoort tot de 'late' of 'gekartelde' kwadraten.Deze tegel behoort tot de 'late' of 'gekartelde' kwadraten.
IMAGE
J.J. (Koos) van der Sluijs (1920-2005), was in de jaren 1946-1961 ontwerper bij de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht. Daarna werkte hij als zelfstandig kunstenaar, vooral als graficus, en had hij een eigen atelier in Utrecht. Deze tegel is als vrij werk gemaakt.J.J. (Koos) van der Sluijs (1920-2005), was in de jaren 1946-1961 ontwerper bij de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht. Daarna werkte hij als zelfstandig kunstenaar, vooral als graficus, en had hij een eigen atelier in Utrecht. Deze tegel is als vrij werk gemaakt.
IMAGE
J.J. (Koos) van der Sluijs (1920-2005), was in de jaren 1946-1961 ontwerper bij de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht. Daarna werkte hij als zelfstandig kunstenaar, vooral als graficus, en had hij een eigen atelier in Utrecht. Deze tegels zijn als vrij werk gemaakt.J.J. (Koos) van der Sluijs (1920-2005), was in de jaren 1946-1961 ontwerper bij de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht. Daarna werkte hij als zelfstandig kunstenaar, vooral als graficus, en had hij een eigen atelier in Utrecht. Deze tegels zijn als vrij werk gemaakt.
IMAGE
In 1807 is in het dorp Langweer een houtzaagmolen gebouwd met twee bijbehorende woningen voor de molenaar en een knecht. Dit tableau is als schoorsteenstuk afkomstig uit een van deze huisjes.In 1807 is in het dorp Langweer een houtzaagmolen gebouwd met twee bijbehorende woningen voor de molenaar en een knecht. Dit tableau is als schoorsteenstuk afkomstig uit een van deze huisjes.
IMAGE
Bij het 25-jarig jubileum van de Arnhemsche Fayencefabriek zijn twee tegeltableaus gemaakt. Op dit tableau zien we behalve het fabrieksgebouw ook de verschillende werkzaamheden, zoals het vullen van de oven (linksonder) en de draaizaal (linksboven). Rechtsboven schilderde W.P. (Willem) Hartgring, zijn zelfportret als plateelschilder.Bij het 25-jarig jubileum van de Arnhemsche Fayencefabriek zijn twee tegeltableaus gemaakt. Op dit tableau zien we behalve het fabrieksgebouw ook de verschillende werkzaamheden, zoals het vullen van de oven (linksonder) en de draaizaal (linksboven). Rechtsboven schilderde W.P. (Willem) Hartgring, zijn zelfportret als plateelschilder.
IMAGE
Dit tableau is gemaakt in cloisonné-techniek, bij de Porceleyne Fles toegepast vanaf 1907. Dat wil zeggen dat de lijnen van de tekening een verhoogd reliëf vormen, de verschillende glazuren zijn binnen de lijnen uitgelopen. Bijzonder is dat deze techniek gecombineerd werd met onregelmatig gevormde tegels, zoals in de sectiel-techniek, een specialiteit van de Porceleyne Fles.Dit tableau is gemaakt in cloisonné-techniek, bij de Porceleyne Fles toegepast vanaf 1907. Dat wil zeggen dat de lijnen van de tekening een verhoogd reliëf vormen, de verschillende glazuren zijn binnen de lijnen uitgelopen. Bijzonder is dat deze techniek gecombineerd werd met onregelmatig gevormde tegels, zoals in de sectiel-techniek, een specialiteit van de Porceleyne Fles.
IMAGE
Dit tegeltableau was deel van de lambrisering in het trappenhuis van het kantoor van de Centrale Suikermaatschappij aan de Houtmankade in Amsterdam. Langs de gehele trapopgang en iedere overloop (drie verdiepingen) was een betegelde lambrisering aangebracht met gestileerde planten en vogels, mogelijk naar ontwerp van Bert Nienhuis. Het kantoor is in 1981 gesloopt.Dit tegeltableau was deel van de lambrisering in het trappenhuis van het kantoor van de Centrale Suikermaatschappij aan de Houtmankade in Amsterdam. Langs de gehele trapopgang en iedere overloop (drie verdiepingen) was een betegelde lambrisering aangebracht met gestileerde planten en vogels, mogelijk naar ontwerp van Bert Nienhuis. Het kantoor is in 1981 gesloopt.
IMAGE
Dit is een gedeelte van de betegeling van de toonbank van de voormalige De Gruyterwinkel in Zutphen aan de Spiegelstraat, hoek Kortenhofstraat. De complete betegeling was 4,5 meter lang. Langs de wanden waren tableaus met ornamentele omlijstingen aangebracht, deze zijn niet compleet bewaard.Dit is een gedeelte van de betegeling van de toonbank van de voormalige De Gruyterwinkel in Zutphen aan de Spiegelstraat, hoek Kortenhofstraat. De complete betegeling was 4,5 meter lang. Langs de wanden waren tableaus met ornamentele omlijstingen aangebracht, deze zijn niet compleet bewaard.
IMAGE
Bij het 40-jarig bestaan van de in 1866 opgerichte Leidsche Broodfabriek, tevens het 40-jarig jubileum van directeur G.J. de Casparis. Het tableau laat het fabrieksgebouw zien, zoals het bij de Maredijk lag. Op 19 september 1906 stuurde De Porceleyne Fles een fotograaf naar Leiden om opnamen van het gebouw te maken. Om de tekst op het gebouw beter te laten uitkomen zijn de bomen op dit tableau 'verplaatst'.Bij het 40-jarig bestaan van de in 1866 opgerichte Leidsche Broodfabriek, tevens het 40-jarig jubileum van directeur G.J. de Casparis. Het tableau laat het fabrieksgebouw zien, zoals het bij de Maredijk lag. Op 19 september 1906 stuurde De Porceleyne Fles een fotograaf naar Leiden om opnamen van het gebouw te maken. Om de tekst op het gebouw beter te laten uitkomen zijn de bomen op dit tableau 'verplaatst'.
IMAGE
Deel van een betegelde lambrisering, afkomstig uit 's-Hertogenbosch, de hal van het zusterklooster aan de Choorstraat van de congregatie van de Dochters van Maria en Jozef.Deel van een betegelde lambrisering, afkomstig uit 's-Hertogenbosch, de hal van het zusterklooster aan de Choorstraat van de congregatie van de Dochters van Maria en Jozef.
IMAGE
Josephine King (1967) heeft na haar studie schilderen en grafiek aan de Rietveld Academie in Amsterdam drie jaar in Lissabon gewerkt. Zij was daar uitgenodigd als 'artist in residence' door het Museu Nacional do Azulejo. In 1998 was al haar werk uit deze jaren in het Nederlands Tegelmuseum te zien op de tentoonstelling 'Portugees dagboek. Indrukken op tegeltableaus'.Josephine King (1967) heeft na haar studie schilderen en grafiek aan de Rietveld Academie in Amsterdam drie jaar in Lissabon gewerkt. Zij was daar uitgenodigd als 'artist in residence' door het Museu Nacional do Azulejo. In 1998 was al haar werk uit deze jaren in het Nederlands Tegelmuseum te zien op de tentoonstelling 'Portugees dagboek. Indrukken op tegeltableaus'.
IMAGE
Deel van een betegelde lambrisering met een repeterend patroon van gestileerde bloemenDeel van een betegelde lambrisering met een repeterend patroon van gestileerde bloemen
IMAGE
Oorspronkelijk zal dit tableau aan de binnenkant van een toegangspoort van een dorp of huis in Iran toegepast zijn.Oorspronkelijk zal dit tableau aan de binnenkant van een toegangspoort van een dorp of huis in Iran toegepast zijn.
IMAGE
Binnen één omlijsting is het paradijsverhaal in drie voorstellingen afgebeeld. Iedere voorstelling werd ook op afzonderlijke tableaus uitgevoerd. De voorstelling van de schepping van Eva is terug te voeren op een prent van J. Sadeler in 'Theatrum Biblicum' (1575).Binnen één omlijsting is het paradijsverhaal in drie voorstellingen afgebeeld. Iedere voorstelling werd ook op afzonderlijke tableaus uitgevoerd. De voorstelling van de schepping van Eva is terug te voeren op een prent van J. Sadeler in 'Theatrum Biblicum' (1575).
IMAGE
Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalige zuivelwinkel in Rotterdam. Gedurende de laatste jaren van haar bestaan maakte de Tegelfabriek Holland ook tegels in lijnreliëf. In dit geval zijn de reliëflijnen niet in de tegel geperst, maar met een 'ringeloor' op de vlakke tegel gespoten.Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalige zuivelwinkel in Rotterdam. Gedurende de laatste jaren van haar bestaan maakte de Tegelfabriek Holland ook tegels in lijnreliëf. In dit geval zijn de reliëflijnen niet in de tegel geperst, maar met een 'ringeloor' op de vlakke tegel gespoten.
IMAGE
Josephine King (1967) heeft na haar studie schilderen en grafiek aan de Rietveld Academie in Amsterdam drie jaar in Lissabon gewerkt. Zij was daar uitgenodigd als 'artist in residence' door het Museu Nacional do Azulejo. In 1998 was al haar werk uit deze jaren hier te zien op de tentoonstelling 'Portugees dagboek. Indrukken op tegeltableaus'Josephine King (1967) heeft na haar studie schilderen en grafiek aan de Rietveld Academie in Amsterdam drie jaar in Lissabon gewerkt. Zij was daar uitgenodigd als 'artist in residence' door het Museu Nacional do Azulejo. In 1998 was al haar werk uit deze jaren hier te zien op de tentoonstelling 'Portugees dagboek. Indrukken op tegeltableaus'
IMAGE
Dit zeer goed uitgevoerde tableau is afkomstig uit de schouw van een boerderij in BoskoopDit zeer goed uitgevoerde tableau is afkomstig uit de schouw van een boerderij in Boskoop
IMAGE
Personificatie van de Lente, afkomstig uit een vroeger filiaal van de kruideniersketen van P. de Gruyter in RotterdamPersonificatie van de Lente, afkomstig uit een vroeger filiaal van de kruideniersketen van P. de Gruyter in Rotterdam
IMAGE
Tapijtschildering met een gotisch decor van om en om naar elkaar toegewende dieren en draken in een gevlochten cirkelband. Deze tegels zijn afkomstig uit de in 1862/1879 door Alfred Tepe gebouwde St.-Bonifatiuskerk te Nieuwe Pekela. De kerk is gesloopt in 1989. Hetzelfde tegeldecor, met het opschrift 'J. Schillemans, Utrecht, 1886' is gebruikt voor de O.L.Vrouwenkerk te Zwolle.Tapijtschildering met een gotisch decor van om en om naar elkaar toegewende dieren en draken in een gevlochten cirkelband. Deze tegels zijn afkomstig uit de in 1862/1879 door Alfred Tepe gebouwde St.-Bonifatiuskerk te Nieuwe Pekela. De kerk is gesloopt in 1989. Hetzelfde tegeldecor, met het opschrift 'J. Schillemans, Utrecht, 1886' is gebruikt voor de O.L.Vrouwenkerk te Zwolle.
IMAGE
Jubileumtableau, gemaakt bij het 60-jarig bestaan van de handelsdrukkerij en cartonnagefabriek H.A. Hofmans, aangeboden door het gezamenlijke personeel op 10 juni 1948Jubileumtableau, gemaakt bij het 60-jarig bestaan van de handelsdrukkerij en cartonnagefabriek H.A. Hofmans, aangeboden door het gezamenlijke personeel op 10 juni 1948
IMAGE
Deze Spaanse tegels is gevormd in een mal, waarbij de tekening aan de voorzijde gevormd wordt door opstaande randen om vermenging van de verschillende kleuren glazuur tegen te gaan. In Spanje spreekt men van 'azulejos de arista'. Arista-tegels werden vervaardigd in Sevilla en in Toledo, de bloeiperiode is in de 16de eeuw.Deze Spaanse tegels is gevormd in een mal, waarbij de tekening aan de voorzijde gevormd wordt door opstaande randen om vermenging van de verschillende kleuren glazuur tegen te gaan. In Spanje spreekt men van 'azulejos de arista'. Arista-tegels werden vervaardigd in Sevilla en in Toledo, de bloeiperiode is in de 16de eeuw.
IMAGE
Deze tegels zijn afkomstig uit de Oude Kerk te Delft. Het decor is vergelijkbaar met de veelkleurige wandtegels die in de zestiende eeuw in Antwerpen werden beschilderd in de tinglazuur-techniek.Deze tegels zijn afkomstig uit de Oude Kerk te Delft. Het decor is vergelijkbaar met de veelkleurige wandtegels die in de zestiende eeuw in Antwerpen werden beschilderd in de tinglazuur-techniek.
IMAGE
Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker uit deze school afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker uit deze school afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.
IMAGE
Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker uit deze school afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker uit deze school afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.
IMAGE
Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 naar ontwerp van architect Martin Rietbergen en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker met dit tegelableau afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 naar ontwerp van architect Martin Rietbergen en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker met dit tegelableau afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.
IMAGE
Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker uit deze school afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker uit deze school afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.
IMAGE
Luigi Amati (1940), ontwerper van keramische reliëfs op het Atelier van de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht (1967-1971). Hij zette hier een bestaande reeks beroepentegels, geïnspireerd op Jan Luiken, voort in een karikaturale stijl.Luigi Amati (1940), ontwerper van keramische reliëfs op het Atelier van de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht (1967-1971). Hij zette hier een bestaande reeks beroepentegels, geïnspireerd op Jan Luiken, voort in een karikaturale stijl.
IMAGE
Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 naar ontwerp van architect Martin Rietbergen en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker met dit tegelableau afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.Dit tegeltableau is afkomstig uit een voormalig schoolgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. De school huisvestte zowel een kleuterschool (de Nachtegaal) als een lagere school (Dr. de Visserschool), gebouwd in 1917 naar ontwerp van architect Martin Rietbergen en uitgebreid in 1929. In een ongedateerde catalogus van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heystee, met voorbeelden van bijzondere toepassingen van tegels in interieurs, is een erker met dit tegelableau afgebeeld. In 1991 is de school afgebroken.
IMAGE
Hans de Jong (1932-2011) begon kort na zijn opleiding tot industrieel vormgever aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsopleiding als ontwerper bij de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht (1960-1967). Westraven begon in deze jaren een aparte afdeling, het Atelier, waar jonge kunstenaars bijzondere keramische reliëfs maakten en waar ruimte was voor experiment. In deze periode is dit - ongesigneerde - werk ontstaan.Hans de Jong (1932-2011) begon kort na zijn opleiding tot industrieel vormgever aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsopleiding als ontwerper bij de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht (1960-1967). Westraven begon in deze jaren een aparte afdeling, het Atelier, waar jonge kunstenaars bijzondere keramische reliëfs maakten en waar ruimte was voor experiment. In deze periode is dit - ongesigneerde - werk ontstaan.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 203)>>