Explore your Results

ThumbnailTitle
Een detachement van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, manschappen afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, oefenen op de vliegbasis
     Twenthe voor deelname aan de grote stoet op de derde dinsdag van September (Prinsjesdag) in Den Haag.Een detachement van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, manschappen afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, oefenen op de vliegbasis Twenthe voor deelname aan de grote stoet op de derde dinsdag van September (Prinsjesdag) in Den Haag.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins inspecteert de opgestelde erewacht van de RAF.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins inspecteert de opgestelde erewacht van de RAF.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren. Achter de microfoon commodore Den Toom en in het midden kolonel
     Bakker.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren. Achter de microfoon commodore Den Toom en in het midden kolonel Bakker.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Op de foto: de prins luistert met zijn gevolg naar de briefing van de basiscommandant kolonel
     Kramer.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Op de foto: de prins luistert met zijn gevolg naar de briefing van de basiscommandant kolonel Kramer.
IMAGE
D. Struik. Drager van het invasiekoord.D. Struik. Drager van het invasiekoord.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren. In het midden commodore-waarnemer W. den Toom.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren. In het midden commodore-waarnemer W. den Toom.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins hield even halt bij de naamsokkel van het Willem Versteegh Kamp
     en werd de ontwerper, de dienstplichtig soldaat Jos Groneschild, aan de prins voorgesteld. Jos kreeg de gelegenheid iets te vertellen over de achtergronden van zijn
     ontwerp.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins hield even halt bij de naamsokkel van het Willem Versteegh Kamp en werd de ontwerper, de dienstplichtig soldaat Jos Groneschild, aan de prins voorgesteld. Jos kreeg de gelegenheid iets te vertellen over de achtergronden van zijn ontwerp.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Op de foto felicitaties van commodore Den Toom aan kolonel Bakker. Op de
     achtergrond Gloster Meteor straaljagers.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Op de foto felicitaties van commodore Den Toom aan kolonel Bakker. Op de achtergrond Gloster Meteor straaljagers.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met het nieuwe brandweervoertuig en de
     Meiler-kraan.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met het nieuwe brandweervoertuig en de Meiler-kraan.
IMAGE
Parade ter gelegenheid van de commando-overdracht. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (rechts op het podium) draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan
     kolonel-vlieger D.J.J. Boks. (links).Parade ter gelegenheid van de commando-overdracht. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (rechts op het podium) draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan kolonel-vlieger D.J.J. Boks. (links).
IMAGE
Groepsfoto van Starfighter-vliegers van het eerste uur voor de Lockheed RF-104G Starfighter D-8103.Van links naar rechts: elt.Vierdag, elt. Klijn, elt. Schuckman,
     kpt.Adriaens, maj. Van de Spek, tlt. Groeneveld, elt. Heijboer, tlt. Schuur, elt. J. de Jong, elt. Koot, kpt. W. de Jong, tlt. De Kolf, kpt. Benneker en elt. Van Leeuwen.Groepsfoto van Starfighter-vliegers van het eerste uur voor de Lockheed RF-104G Starfighter D-8103.Van links naar rechts: elt.Vierdag, elt. Klijn, elt. Schuckman, kpt.Adriaens, maj. Van de Spek, tlt. Groeneveld, elt. Heijboer, tlt. Schuur, elt. J. de Jong, elt. Koot, kpt. W. de Jong, tlt. De Kolf, kpt. Benneker en elt. Van Leeuwen.
IMAGE
ZKH Prins Bernhard bezoekt als Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht de vliegbasis Leeuwarden. Hier heeft hij een onderonsje met een aantal vliegers. Tweede van
     links, in vliegeroverall is kapitein-vlieger J. Hofstra.ZKH Prins Bernhard bezoekt als Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht de vliegbasis Leeuwarden. Hier heeft hij een onderonsje met een aantal vliegers. Tweede van links, in vliegeroverall is kapitein-vlieger J. Hofstra.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.
IMAGE
Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste
     uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren. In de cockpit van een twee-zits-versie van de Starfighter zit voorin de Chef Vliegdienst,
     luitenant-kolonel-vlieger Borgsteyn en achterin de commandant vliegbasis kolonel-vlieger C. Baas.Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren. In de cockpit van een twee-zits-versie van de Starfighter zit voorin de Chef Vliegdienst, luitenant-kolonel-vlieger Borgsteyn en achterin de commandant vliegbasis kolonel-vlieger C. Baas.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met het nieuwe brandweervoertuig.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met het nieuwe brandweervoertuig.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. 
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto een deel van de officieren die de prins vergezellen bij zijn bezoek. Rechts
     de adjudant van de prins, kolonel-vlieger H.J. Holthuis, 2e van rechts majoor-arts  d'Hollosy, chef MGD 12 GGW.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto een deel van de officieren die de prins vergezellen bij zijn bezoek. Rechts de adjudant van de prins, kolonel-vlieger H.J. Holthuis, 2e van rechts majoor-arts  d'Hollosy, chef MGD 12 GGW.
IMAGE
Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen
     op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken.Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. 
IMAGE
Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D.
     Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met het nieuwe brandweervoertuig.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met het nieuwe brandweervoertuig.
IMAGE
Noodlanding op 25-3-1953 van Spitfire Mk.IX van 322 squadron, registratie 3W-13 (H-25) in de buurt van Apeldoorn.Het toestel werd bestuurd door reserve eerste
     luitenant-vlieger H.A.V. van der Roer. De Spitfire werd total loss verklaard en afgeschreven (officiele datum 14-4-1953).Noodlanding op 25-3-1953 van Spitfire Mk.IX van 322 squadron, registratie 3W-13 (H-25) in de buurt van Apeldoorn.Het toestel werd bestuurd door reserve eerste luitenant-vlieger H.A.V. van der Roer. De Spitfire werd total loss verklaard en afgeschreven (officiele datum 14-4-1953).
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins neemt een kijkje bij de aktiviteiten van de Logistieke Dienst
     zoals een demonstratie met een nieuwe Meiler-kraan.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins neemt een kijkje bij de aktiviteiten van de Logistieke Dienst zoals een demonstratie met een nieuwe Meiler-kraan.
IMAGE
Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen
     op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken.Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Hier krijgt de prins
     uitleg over de kledij van een brandweerman.Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Hier krijgt de prins uitleg over de kledij van een brandweerman.
IMAGE
H.M. Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op de vliegbasis Gilze-Rijen. Geheel links kolonel R.M. van der Baan, commandant DVM en
     geheel rechts kapitein J.Rus, hoofd kantoor Technisch Onderzoek DVM.H.M. Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op de vliegbasis Gilze-Rijen. Geheel links kolonel R.M. van der Baan, commandant DVM en geheel rechts kapitein J.Rus, hoofd kantoor Technisch Onderzoek DVM.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Hier krijgt de prins
     uitleg over de kledij van een brandweerman.Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Hier krijgt de prins uitleg over de kledij van een brandweerman.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Op de foto in het miden kolonel-vlieger W. Bakker en  commodore W. den
     Toom. Rechts generaal-majoor-waarnemer H.P. Zielstra.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Op de foto in het miden kolonel-vlieger W. Bakker en  commodore W. den Toom. Rechts generaal-majoor-waarnemer H.P. Zielstra.
IMAGE
Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen
     op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken. Op de foto een Belgische instructeur in de voorste cockpit.Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken. Op de foto een Belgische instructeur in de voorste cockpit.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Op de achtergrond Gloster Meteor straaljagers.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Op de achtergrond Gloster Meteor straaljagers.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met de Meiler-kraan.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Demonstraties met de Meiler-kraan.
IMAGE
Majoor-vlieger W.H.A. Wijninga (geb. 1932)  in de cockpit van een Lockheed F-104G Starfighter. De opname is gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als
     vlieger bij de KLu. (16-1-1954 - 16-1-1979).Majoor-vlieger W.H.A. Wijninga (geb. 1932)  in de cockpit van een Lockheed F-104G Starfighter. De opname is gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als vlieger bij de KLu. (16-1-1954 - 16-1-1979).
IMAGE
Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde
     officieren.De troepen staan in carré waar tevens twee Harvard lesvliegtuigen staan opgesteld.Hier de muzikalen omlijsting.Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde officieren.De troepen staan in carré waar tevens twee Harvard lesvliegtuigen staan opgesteld.Hier de muzikalen omlijsting.
IMAGE
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger-waarnemer J.H. Knoop brengt een werkbezoek aan de vliegbasis Twenthe. Hier zit de bevelhebber in de
     backseat van een NF-5. Het toestel werd gevlogen door kapitein-vlieger W.J. Sneek van het 313 squadron, (bij de vliegtuigtrap).Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger-waarnemer J.H. Knoop brengt een werkbezoek aan de vliegbasis Twenthe. Hier zit de bevelhebber in de "backseat" van een NF-5. Het toestel werd gevlogen door kapitein-vlieger W.J. Sneek van het 313 squadron, (bij de vliegtuigtrap).
IMAGE
Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D.
     Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.
IMAGE
Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde
     officieren.Hier de aankomst van commodore Den Toom per Hiller Helikopter.Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde officieren.Hier de aankomst van commodore Den Toom per Hiller Helikopter.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17  officieren.Op de foto de parade.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17  officieren.Op de foto de parade.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.
IMAGE
Jubileumviering 50 jaar Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Leeuwarden.Oudgedienden van de Luchtvaartafdeeling op Soesterberg: links
     adjudant-onderofficier-vlieger Ch.Th.Rombout oud-leerling-vlieger met zijn oud-instructeur prof.dr. J. Jongbloed (rechts).Jubileumviering 50 jaar Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Leeuwarden.Oudgedienden van de Luchtvaartafdeeling op Soesterberg: links adjudant-onderofficier-vlieger Ch.Th.Rombout oud-leerling-vlieger met zijn oud-instructeur prof.dr. J. Jongbloed (rechts).
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins inspecteert de opgestelde erewacht van de RAF.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins inspecteert de opgestelde erewacht van de RAF.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren. Achter de microfoon commodore Den Toom en in het midden kolonel
     Bakker.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren. Achter de microfoon commodore Den Toom en in het midden kolonel Bakker.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.
IMAGE
Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde
     officieren.De troepen staan in carré waar tevens twee Harvard lesvliegtuigen staan opgesteld.Hier het defile met een brandweerwagen.Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde officieren.De troepen staan in carré waar tevens twee Harvard lesvliegtuigen staan opgesteld.Hier het defile met een brandweerwagen.
IMAGE
Afscheidsfeestje van eerste luitenant-vlieger W.H.J. Christiaans (311 squadron, Volkel). Christiaans vertrekt naar de Koninklijke Militaire Academie. Na zijn laatste vlucht
     met een Lockheed F-104G Starfighter vult hij hier zijn vliegerlogboek in.Afscheidsfeestje van eerste luitenant-vlieger W.H.J. Christiaans (311 squadron, Volkel). Christiaans vertrekt naar de Koninklijke Militaire Academie. Na zijn laatste vlucht met een Lockheed F-104G Starfighter vult hij hier zijn vliegerlogboek in.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins in gesprek met een sergeant van de RAF.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins in gesprek met een sergeant van de RAF.
IMAGE
A.F.M. (August Ferdinand Marie) Bakhuis Roozenboom (1922-1944).A.F.M. (August Ferdinand Marie) Bakhuis Roozenboom (1922-1944).
IMAGE
Parade ter gelegenheid van de commando-overdracht. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (rechts op het podium) draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan
     kolonel-vlieger D.J.J. Boks. (links).Parade ter gelegenheid van de commando-overdracht. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (rechts op het podium) draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan kolonel-vlieger D.J.J. Boks. (links).
IMAGE
Groepsfoto van de Staf van 2TVB (2e Tactische Vliegbasis Eindhoven) op 30 september 1955.V.l.n.r.: Kapitein-J.B.W.M. de Koning (kapitein-adjudant C2TVB),
     majoor-vlieger-waarnemer U. Scipio (commandant 2 Tactische Basis Groep), majoor Gruyters (aalmoezenier), majoor H.J.G. Stieglis (commandant 2 Tactische Onderhoud en Bevoorrading Groep),
     luitenant-kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (commandant 2 Tactische Jachtgroep), luitenant-kolonel-vlieger J.P. Kuijpers (chef staf), kolonel-waarnemer H.P. Zielstra (commandant 2 TVB),
     majoor J. de Ronde (hoofd Squadron- en Periodiek Onderhouds Squadron), majoor Bartlema (dominee), majoor-vlieger-waarnemer B.E. de Smalen (hoofd Sectie Operatiën), luitenant Verstappen
     (OVD) en kapitein R.F. van Hoof (Bedrijfsbureau 2TVB). Groepsfoto van de Staf van 2TVB (2e Tactische Vliegbasis Eindhoven) op 30 september 1955.V.l.n.r.: Kapitein-J.B.W.M. de Koning (kapitein-adjudant C2TVB), majoor-vlieger-waarnemer U. Scipio (commandant 2 Tactische Basis Groep), majoor Gruyters (aalmoezenier), majoor H.J.G. Stieglis (commandant 2 Tactische Onderhoud en Bevoorrading Groep), luitenant-kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (commandant 2 Tactische Jachtgroep), luitenant-kolonel-vlieger J.P. Kuijpers (chef staf), kolonel-waarnemer H.P. Zielstra (commandant 2 TVB), majoor J. de Ronde (hoofd Squadron- en Periodiek Onderhouds Squadron), majoor Bartlema (dominee), majoor-vlieger-waarnemer B.E. de Smalen (hoofd Sectie Operatiën), luitenant Verstappen (OVD) en kapitein R.F. van Hoof (Bedrijfsbureau 2TVB). 
IMAGE
Parade ter gelegenheid van de commando-overdracht. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (rechts op het podium) draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan
     kolonel-vlieger D.J.J. Boks (links.). Op de voorgrond een Lockheed F-104G Starfighter.Parade ter gelegenheid van de commando-overdracht. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen (rechts op het podium) draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan kolonel-vlieger D.J.J. Boks (links.). Op de voorgrond een Lockheed F-104G Starfighter.
IMAGE
Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D.
     Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Op de foto: de prins schudt hier de hand van een Duitse
     officier.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Op de foto: de prins schudt hier de hand van een Duitse officier.
IMAGE
Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde
     officieren.Felicitaties aan de pas benoemde officieren.Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde officieren.Felicitaties aan de pas benoemde officieren.
IMAGE
Opname van generaal-majoor-vlieger-waarnemer A.L. Cox met echtgenote t.g.v. de commando-overdracht  van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van generaal Cox
     aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn.Opname van generaal-majoor-vlieger-waarnemer A.L. Cox met echtgenote t.g.v. de commando-overdracht  van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van generaal Cox aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn.
IMAGE
H.M. Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op de vliegbasis Gilze-Rijen. De koningin begroet van rechts naar links kapitein-vlieger
     Y. Boersma, kapitein J.Rus en kapitein-vlieger D. van Utrecht.H.M. Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op de vliegbasis Gilze-Rijen. De koningin begroet van rechts naar links kapitein-vlieger Y. Boersma, kapitein J.Rus en kapitein-vlieger D. van Utrecht.
IMAGE
Parade met deelname van Amerikaanse luchtmachtmilitairen ter gelegenheid van de commando-overdracht. Het detachement Amerikaanse militairen zijn op Volkel gelelegerd.
     Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan kolonel-vlieger D.J.J. Boks. Parade met deelname van Amerikaanse luchtmachtmilitairen ter gelegenheid van de commando-overdracht. Het detachement Amerikaanse militairen zijn op Volkel gelelegerd. Kolonel-vlieger-waarnemer L.W. Hansen draagt het commando over de vliegbasis Volkel over aan kolonel-vlieger D.J.J. Boks. 
IMAGE
Een detachement van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, manschappen afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, oefenen op de vliegbasis
     Twenthe voor deelname aan de grote stoet op de derde dinsdag van September (Prinsjesdag) in Den Haag.Een detachement van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, manschappen afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, oefenen op de vliegbasis Twenthe voor deelname aan de grote stoet op de derde dinsdag van September (Prinsjesdag) in Den Haag.
IMAGE
Commando-overdracht met de bijbehorende grond- en luchtparade.Tijdelijk Commandant 2Tactische Vliegbasis (2TVB Eindhoven) luitenant-kolonel J.L.W. Rhaesa draagt
     het commando over de vliegbasis over aan kolonel-waarnemer H.P. Zielstra op 28-2-1954.Commando-overdracht met de bijbehorende grond- en luchtparade.Tijdelijk Commandant 2Tactische Vliegbasis (2TVB Eindhoven) luitenant-kolonel J.L.W. Rhaesa draagt het commando over de vliegbasis over aan kolonel-waarnemer H.P. Zielstra op 28-2-1954.
IMAGE
Noodlanding op 25-3-1953 van Spitfire Mk.IX van 322 squadron, registratie 3W-13 (H-25) in de buurt van Apeldoorn.Het toestel werd bestuurd door reserve eerste
     luitenant-vlieger H.A.V. van der Roer. De Spitfire werd total loss verklaard en afgeschreven (officiele datum 14-4-1953).Noodlanding op 25-3-1953 van Spitfire Mk.IX van 322 squadron, registratie 3W-13 (H-25) in de buurt van Apeldoorn.Het toestel werd bestuurd door reserve eerste luitenant-vlieger H.A.V. van der Roer. De Spitfire werd total loss verklaard en afgeschreven (officiele datum 14-4-1953).
IMAGE
Een detachement van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, manschappen afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, oefenen op de vliegbasis
     Twenthe voor deelname aan de grote stoet op de derde dinsdag van September (Prinsjesdag) in Den Haag.Een detachement van het Wapen der Koninklijke Marechaussee, manschappen afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, oefenen op de vliegbasis Twenthe voor deelname aan de grote stoet op de derde dinsdag van September (Prinsjesdag) in Den Haag.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Aankomst van de prins met zijn gezelschap per Alouette III
     helikopter.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Aankomst van de prins met zijn gezelschap per Alouette III helikopter.
IMAGE
Vrijenhoek. Drager van het invasiekoord.Vrijenhoek. Drager van het invasiekoord.
IMAGE
H. van Zwamen. Drager van het invasiekoord.H. van Zwamen. Drager van het invasiekoord.
IMAGE
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger-waarnemer J.H. Knoop brengt een werkbezoek aan de vliegbasis Twenthe. Hier zit de bevelhebber in de
     backseat van een NF-5. Het toestel werd gevlogen door kapitein-vlieger W.J. Sneek van het 313 squadron, die op de foto de bevelhebber assisteert bij het gereedmaken voor de
     vlucht.Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger-waarnemer J.H. Knoop brengt een werkbezoek aan de vliegbasis Twenthe. Hier zit de bevelhebber in de "backseat" van een NF-5. Het toestel werd gevlogen door kapitein-vlieger W.J. Sneek van het 313 squadron, die op de foto de bevelhebber assisteert bij het gereedmaken voor de vlucht.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.
IMAGE
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger-waarnemer J.H. Knoop brengt een werkbezoek aan de vliegbasis Twenthe. Hier zit de bevelhebber in de
     backseat van een NF-5. Het toestel werd gevlogen door kapitein-vlieger W.J. Sneek van het 313 squadron.Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger-waarnemer J.H. Knoop brengt een werkbezoek aan de vliegbasis Twenthe. Hier zit de bevelhebber in de "backseat" van een NF-5. Het toestel werd gevlogen door kapitein-vlieger W.J. Sneek van het 313 squadron.
IMAGE
Majoor-vlieger W.H.A. Wijninga (geb. 1932)  bij een Lockheed F-104G Starfighter. De opname is gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als vlieger bij de
     KLu. (16-1-1954 - 16-1-1979).Majoor-vlieger W.H.A. Wijninga (geb. 1932)  bij een Lockheed F-104G Starfighter. De opname is gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als vlieger bij de KLu. (16-1-1954 - 16-1-1979).
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins met de C-12GGW.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins met de C-12GGW.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Medewerkers van de MGD worden door majoor d'Hollosy, chef MGD (rechts)
     voorgesteld aan de prins; v.l.n.r.: korporaal-1 Deurloo, sergeant-majoor Boll en verpleegkundige OMGD Tenge.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Medewerkers van de MGD worden door majoor d'Hollosy, chef MGD (rechts) voorgesteld aan de prins; v.l.n.r.: korporaal-1 Deurloo, sergeant-majoor Boll en verpleegkundige OMGD Tenge.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.(kolonel Hensgdijk rechts op de foto).In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.(kolonel Hensgdijk rechts op de foto).
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. 
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Op de foto: de prins in gesprek met commandant van de basis, kolonel W.
     Kramer.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Op de foto: de prins in gesprek met commandant van de basis, kolonel W. Kramer.
IMAGE
Eerste luitenant-vlieger K.N. van der Windt (met een biertje) maakt het 1000e vlieguur vol met de Republic F-84F Thunderstreak van 314 squadron. Traditioneel gaat dit
     gepaard met een nat pak, verzorgd door de brandweer.Eerste luitenant-vlieger K.N. van der Windt (met een biertje) maakt het 1000e vlieguur vol met de Republic F-84F Thunderstreak van 314 squadron. Traditioneel gaat dit gepaard met een nat pak, verzorgd door de brandweer.
IMAGE
H.M. Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op de vliegbasis Gilze-Rijen. In het midden kolonel R.M. van der Baan, commandant DVM en
     rechts adjudant-onderofficier A. Goethals, hoofd afdeling Helicopteronderhoud.H.M. Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek aan het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) op de vliegbasis Gilze-Rijen. In het midden kolonel R.M. van der Baan, commandant DVM en rechts adjudant-onderofficier A. Goethals, hoofd afdeling Helicopteronderhoud.
IMAGE
Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste
     uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren.Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen. 
IMAGE
Deelnemende vliegers aan de Tactical Weapons Meet (TWM) dat in 1974 werd gehouden op de vliegbasis Twenthe staan voor de Northrop NF-5's van 315 squadron.V.l.n.r.:
     kapitein B.Bonnema, majoor J.P.A. Penson, elt. J.A. Vasilda, ltn. J.P. Soolsma en kapitein H. Eijlers.Deelnemende vliegers aan de Tactical Weapons Meet (TWM) dat in 1974 werd gehouden op de vliegbasis Twenthe staan voor de Northrop NF-5's van 315 squadron.V.l.n.r.: kapitein B.Bonnema, majoor J.P.A. Penson, elt. J.A. Vasilda, ltn. J.P. Soolsma en kapitein H. Eijlers.
IMAGE
Majoor-vlieger W.H.A. Wijninga (geb. 1932)  bij een Lockheed F-104G Starfighter. De opname is gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als vlieger bij de
     KLu. (16-1-1954 - 16-1-1979).Majoor-vlieger W.H.A. Wijninga (geb. 1932)  bij een Lockheed F-104G Starfighter. De opname is gemaakt ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als vlieger bij de KLu. (16-1-1954 - 16-1-1979).
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Medewerkers van de MGD worden door majoor d'Hollosy, chef MGD (rechts)
     voorgesteld aan de prins; v.l.n.r.: sergeant Tebraak, korporaal-1 Deurloo, sergeant-majoor Boll en verpleegkundige OMGD Tenge.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Medewerkers van de MGD worden door majoor d'Hollosy, chef MGD (rechts) voorgesteld aan de prins; v.l.n.r.: sergeant Tebraak, korporaal-1 Deurloo, sergeant-majoor Boll en verpleegkundige OMGD Tenge.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins salueert, voor het gebouw de RAF Police,  naar de opgestelde erewacht van de
     RAF.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins salueert, voor het gebouw de RAF Police,  naar de opgestelde erewacht van de RAF.
IMAGE
Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen
     op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken. Op de foto een Belgische instructeur in de voorste cockpit met in de cockpit achter een Nederlandse
     leerling-vlieger.Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem waar zij samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen op de Fouga CM 170 Magister.De VVO duurt ongeveer 39 weken. Op de foto een Belgische instructeur in de voorste cockpit met in de cockpit achter een Nederlandse leerling-vlieger.
IMAGE
Fouga CM 170 Magister lesvliegtuigen waarmee Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de
     Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen De VVO duurt ongeveer 39 weken.Fouga CM 170 Magister lesvliegtuigen waarmee Nederlandse leerling-vliegers op de Belgische vliegbasis Brustem samen met hun collega's van de Belgische luchtmacht de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) volgen De VVO duurt ongeveer 39 weken.
IMAGE
Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D.
     Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. 
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf
     gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van
     tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven
     gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins in gesprek met een sergeant van de RAF.Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bracht op 10 maart 1959 een bezoek aan de vliegbasis Eindhoven waar hij in een door hem zelf gevlogen T-33 arriveerde. De prins bezocht diverse onderdelen en diensten van de basis. Bezocht werden 314 en 315 squadron en na aldaar een demonstratie van ATO-starts en een scramble van tweemaal 6 F-84F's te hebben bijgewoond, vervolgens de verschillende andere afdelingen.Eveneens bracht de prins een bezoek aan het kamp waar het op de vliegbasis Eindhoven gelegerde personeel van de Britse Royal Air Force is gehuisvest. Op de foto: de prins in gesprek met een sergeant van de RAF.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom aan kolonel-vlieger W. Bakker. Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17 officieren.
IMAGE
Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D.
     Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.Commando-overdracht. Generaal-majoor-vlieger A.L. Cox draagt het commando over het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) over aan commodore-vlieger-waarnemer D. Berlijn. Na afloop een druk bezochte receptie.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Vanuit Leeuwarden bracht
     de prins een bezoekje aan de Vliehors waar hij met zijn camera enkele opnamen maakt.Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Vanuit Leeuwarden bracht de prins een bezoekje aan de Vliehors waar hij met zijn camera enkele opnamen maakt.
IMAGE
Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste
     uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren.Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren.
IMAGE
Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Hier krijgt de prins
     uitleg over de kledij van een brandweerman.Z.K.H. Prins Bernhard brengt in zijn hoedanigheid van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden. Hier krijgt de prins uitleg over de kledij van een brandweerman.
IMAGE
A. Broere. Drager van het invasiekoord.A. Broere. Drager van het invasiekoord.
IMAGE
Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom
     (rechts) aan kolonel-vlieger W. Bakker (links). Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17  officieren.Opname van de plechtigheden op de vliegbasis Woensdrecht waar op 26 augustus 1958 het commando over de vliegbasis zal worden overgedragen door commodore-waarnemer W. de Toom (rechts) aan kolonel-vlieger W. Bakker (links). Tevens zal op deze dag de beëdiging plaatsvinden van 17  officieren.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Aankomst van de prins met zijn gezelschap per Alouette III helikopter waar
     hij wordt begroet door de commandant van 12 GGW, kolonel-vlieger-waarnemer Hengsdijk.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Aankomst van de prins met zijn gezelschap per Alouette III helikopter waar hij wordt begroet door de commandant van 12 GGW, kolonel-vlieger-waarnemer Hengsdijk.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Aankomst van de prins met zijn gezelschap per Alouette III
     helikopter.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: Aankomst van de prins met zijn gezelschap per Alouette III helikopter.
IMAGE
Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde
     officieren.De troepen staan in carré waar tevens twee Harvard lesvliegtuigen staan opgesteld.Commandant CLO bëedigt 26 officieren. Plechtigheden op 8 november 1957 op de vliegbasis Deelen. Commodore-waarnemer (C-CLO) W. den Toom neemt de eed af van 26 nieuw benoemde officieren.De troepen staan in carré waar tevens twee Harvard lesvliegtuigen staan opgesteld.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de vlaggenmast van het Willem Versteegh Kamp.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de vlaggenmast van het Willem Versteegh Kamp.
IMAGE
Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste
     uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren. Hier op de foto veel belangstelling van het basis-personeel.Met een fly-past van 16 Starfighters van Volkel, die in een strakke formatie over de thuisbasis trokken, gaf de vliegbasis Volkel op 17 januari 1975 te kennen het 100.000ste uur op dit type straaljager te hebben volgemaakt. Dit in een periode van 10 jaren. Hier op de foto veel belangstelling van het basis-personeel.
IMAGE
In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van
     de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12
     GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins neemt een kijkje bij de aktiviteiten van de Logistieke Dienst
     zoals een demonstratie met een nieuwe Meiler-kraan.In zijn funktie van Inspecteur-Generaal van de Koninklijke Luchtmacht bezocht Z.K.H. Prins Bernhard de 12e Groep Geleide Wapens (12GGW) om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken na de recente reorganisatie van de NIKE-eenheden. In de briefing-room op het Willem Versteegh Kamp te Hesepe gaf kolonel-vlieger-waarnemer R.A. Hengsdijk, commandant 12 GGW de prins een uitgebreid exposé over de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen.Op de foto: de prins neemt een kijkje bij de aktiviteiten van de Logistieke Dienst zoals een demonstratie met een nieuwe Meiler-kraan.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 575)>>