Explore your Results

ThumbnailTitle
Jövőkutatási paradigmák:Jövőkutatási paradigmák:
TEXT
Jövőkutatás - interaktívan:Jövőkutatás - interaktívan:
TEXT
Hova tűnt a sok virág...: Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomábanTörténelmi szociográfia"Hova tűnt a sok virág...": Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomábanTörténelmi szociográfia
TEXT
Messze még az alkonyat: Versesregény-variációMessze még az alkonyat: Versesregény-variáció
TEXT
Móricz Zsigmond válogatott művei a Nyugatból [Hangoskönyv]:Móricz Zsigmond válogatott művei a Nyugatból [Hangoskönyv]:
TEXT
Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben:Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben:
TEXT
Innováció vezetői szemmel: Egy könyv azoknak a vezetőknek, akik a jövőt formáljákInnováció vezetői szemmel: Egy könyv azoknak a vezetőknek, akik a jövőt formálják
TEXT
Szárnyas ember: RegénySzárnyas ember: Regény
TEXT
Válogatás a Fővárosi Módszertani Tegyesz tanulmányaiból, cikkeiből, 2009-2012:Válogatás a Fővárosi Módszertani Tegyesz tanulmányaiból, cikkeiből, 2009-2012:
TEXT
Módszertani segédlet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: Felismerés és JelzésMódszertani segédlet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: Felismerés és Jelzés
TEXT
A Rudabányai hegység geológiai viszonyai és vasérctelepei:A Rudabányai hegység geológiai viszonyai és vasérctelepei:
TEXT
Ipoly-partján: Finta Kata 6. versesköteteIpoly-partján: Finta Kata 6. verseskötete
TEXT
Vitéz Háry János hőstettei [Hangoskönyv]:Vitéz Háry János hőstettei [Hangoskönyv]:
TEXT
Mentés másként: Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjárólMentés másként: Tanulmányok a Van Esély Alapítvány programjáról
TEXT
Határon átívelő tájak karaktere: A Fertő-Hanság medence és Sopron térségeDas Neusiedlersee-Waasen-Becken und die Region SopronHatáron átívelő tájak karaktere: A Fertő-Hanság medence és Sopron térségeDas Neusiedlersee-Waasen-Becken und die Region Sopron
TEXT
Parciális differenciálegyenletek osztályozása (klasszifikációja), hiperbolikus egyenletek: Egyetemi jegyzetParciális differenciálegyenletek osztályozása (klasszifikációja), hiperbolikus egyenletek: Egyetemi jegyzet
TEXT
Magyar nevelés, magyar műveltség:Magyar nevelés, magyar műveltség:
TEXT
Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban:Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban:
TEXT
Innovációs verseny: Esélyek és korlátokInnovációs verseny: Esélyek és korlátok
TEXT
Vitéz Háry János hőstettei:Vitéz Háry János hőstettei:
TEXT
Környezetszennyezés a lapokon és a filmvásznon:Környezetszennyezés a lapokon és a filmvásznon:
TEXT
Tanyai szilánkok:Tanyai szilánkok:
TEXT
Bevezetés a mordvin nyelvészetbe:Bevezetés a mordvin nyelvészetbe:
TEXT
Jézus:Jézus:
TEXT
Konzumnyitány:Konzumnyitány:
TEXT
Apró királyok: RegényApró királyok: Regény
TEXT
Élő gyülekezet: Tanulmányok, előadások a gyülekezeti misszió közösségi szolgálatának körébőlÉlő gyülekezet: Tanulmányok, előadások a gyülekezeti misszió közösségi szolgálatának köréből
TEXT
Szövetségben: Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatárólSzövetségben: Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról
TEXT
A nevezetesebb ditsereteknek es nemelly halotti énekeknek harmoniaja...:A nevezetesebb ditsereteknek es nemelly halotti énekeknek harmoniaja...:
TEXT
Miss Mihály kótáskönyve:Miss Mihály kótáskönyve:
TEXT
Angyalok kezéből kihulló tájon: Válogatott versekAngyalok kezéből kihulló tájon: Válogatott versek
TEXT
Közönséges természeti föld-leirás:Közönséges természeti föld-leirás:
TEXT
Képek és szemelvények Borossebes város múltjából:Képek és szemelvények Borossebes város múltjából:
TEXT
Pokoli ügy:Pokoli ügy:
TEXT
Nem békességet ... Evangélium és humanum:"Nem békességet" ... Evangélium és humanum:
TEXT
Poiménika: A személyes lelkigondozás tanaPoiménika: A személyes lelkigondozás tana
TEXT
A Kajdas család:A Kajdas család:
TEXT
Bevezetés a személyiség paedagógiájába:Bevezetés a személyiség paedagógiájába:
TEXT
Evangelium az egyházban: Három előadásEvangelium az egyházban: Három előadás
TEXT
Átmenet és különbözőség: Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban : a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt SzimpóziumaHungarian studies in East-Central-European context : Symposium for PhD Students, 7th International Congress of Hungarian StudiesÁtmenet és különbözőség: Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban : a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt SzimpóziumaHungarian studies in East-Central-European context : Symposium for PhD Students, 7th International Congress of Hungarian Studies
TEXT
Vallásos világkép és életfolytatás: Böhm Károly filozófiájának indításai egy vallásfilozófiai rendszer kiépítéséreVallásos világkép és életfolytatás: Böhm Károly filozófiájának indításai egy vallásfilozófiai rendszer kiépítésére
TEXT
1956, 1957, 1958:1956, 1957, 1958:
TEXT
Az életem tizedik éve, 1944-45:Az életem tizedik éve, 1944-45:
TEXT
Árpádházi Szent Erzsébet élete:Árpádházi Szent Erzsébet élete:
TEXT
Szikrák egy fáklya lángolásából: Bulányi György gondolataiSzikrák egy fáklya lángolásából: Bulányi György gondolatai
TEXT
A sóltároknak bassusa: Mellyet a nótáknak természetekhez alkalmaztatott közönséges régulákon contrascribai hivataljában ki dolgozott...A sóltároknak bassusa: Mellyet a nótáknak természetekhez alkalmaztatott közönséges régulákon contrascribai hivataljában ki dolgozott...
TEXT
Norfolki emberünk:Norfolki emberünk:
TEXT
Szolgálatom: Teológiai önéletrajz, 1944Szolgálatom: Teológiai önéletrajz, 1944
TEXT
Halotti oratio ; Szelidség koronája: Melly készittetett Töke Vásárhelyi István az Udvarhelyi Reformatum Gymnasium professora által. 1703-dik esztendöbenMelly készittetett Nánási Mihály Udvarhelly-Széki esperes által, 1703. esztendöben 23-dik decembrisHalotti oratio ; Szelidség koronája: Melly készittetett Töke Vásárhelyi István az Udvarhelyi Reformatum Gymnasium professora által. 1703-dik esztendöbenMelly készittetett Nánási Mihály Udvarhelly-Széki esperes által, 1703. esztendöben 23-dik decembris
TEXT
A' sóltároknak altusa: Mellyet a nótáknak természetekhez alkalmaztatott közönséges régulákon contrascribai hivataljában ki dolgozott...A' sóltároknak altusa: Mellyet a nótáknak természetekhez alkalmaztatott közönséges régulákon contrascribai hivataljában ki dolgozott...
TEXT
Folia Uralica Debreceniensia 3.:Folia Uralica Debreceniensia 3.:
TEXT
Folia Uralica Debreceniensia 1.:Folia Uralica Debreceniensia 1.:
TEXT
Alternatív könyvtárak, avagy egy lehetséges jövőkép: A Budapesti Ügyvédi Kamara könyvtárának stratégiai terveSzakdolgozatAlternatív könyvtárak, avagy egy lehetséges jövőkép: A Budapesti Ügyvédi Kamara könyvtárának stratégiai terveSzakdolgozat
TEXT
Egri csillagok: RegényEgri csillagok: Regény
TEXT
A feldolgozás egységei és a feltárás célja:A feldolgozás egységei és a feltárás célja:
TEXT
A könyvtártudomány és információtudomány alapjai:A könyvtártudomány és információtudomány alapjai:
TEXT
Folia Uralica Debreceniensia 18.:Folia Uralica Debreceniensia 18.:
TEXT
Folia Uralica Debreceniensia 17.:Folia Uralica Debreceniensia 17.:
TEXT
Folia Uralica Debreceniensia 19.:Folia Uralica Debreceniensia 19.:
TEXT
Hitmélyítő bibliatanulmányok - 13-24.:Hitmélyítő bibliatanulmányok - 13-24.:
TEXT
Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében:Célok és stratégiák a köznevelés fejlesztésében:
TEXT
Csikmegye közgazdasági leirása: Különlenyomat a Közgazdasági Szemle 1902. évi október-deczemberi füzeteibőlCsikmegye közgazdasági leirása: Különlenyomat a "Közgazdasági Szemle" 1902. évi október-deczemberi füzeteiből
TEXT
Kutyául érzem magam: 2010-2012 között lejegyzett versekKutyául érzem magam: 2010-2012 között lejegyzett versek
TEXT
Veszteség: Válogatott versekVeszteség: Válogatott versek
TEXT
Otthonkereső:Otthonkereső:
TEXT
Az ezredforduló iskolája:Az ezredforduló iskolája:
TEXT
Az Élet szerelme:Az Élet szerelme:
TEXT
Az obsitos [Hangoskönyv]:Az obsitos [Hangoskönyv]:
TEXT
Az önző: RegényAz önző: Regény
TEXT
Magyar klasszikusok válogatott művei II. [Hangoskönyv]:Magyar klasszikusok válogatott művei II. [Hangoskönyv]:
TEXT
Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása: Oktatási segédanyag az OPNI andreutikai tanfolyamáhozAz andreutika mentálpedagógiai alkalmazása: Oktatási segédanyag az OPNI andreutikai tanfolyamához
TEXT
Tetemrehívás:Tetemrehívás:
TEXT
Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt: RegényHajnalban vadnyuszik ablakom alatt: Regény
TEXT
Udvarhelyvármegye szabályrendeletei, 1884-1891:Udvarhelyvármegye szabályrendeletei, 1884-1891:
TEXT
Fekete magnólia:Fekete magnólia:
TEXT
Esti Kornél [Hangoskönyv]:Esti Kornél [Hangoskönyv]:
TEXT
Tétova léptek...:Tétova léptek...:
TEXT
Az Erdélyi Római Katholikus Státus: Emlékirat, melyet az erdélyi róm. kath. Státus igazgatótanácsa Románia kormányához román nyelven terjesztett fel 1932. január 20-ánAz Erdélyi Római Katholikus Státus: Emlékirat, melyet az erdélyi róm. kath. Státus igazgatótanácsa Románia kormányához román nyelven terjesztett fel 1932. január 20-án
TEXT
Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban: Tudományos konferenciák előadásaiOperációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban: Tudományos konferenciák előadásai
TEXT
Gvadányi József magyar lovas generális emlékezete:Gvadányi József magyar lovas generális emlékezete:
TEXT
Iskola és település: Regionális oktatásügyi kutatásokIskola és település: Regionális oktatásügyi kutatások
TEXT
Neveléstörténeti vázlatok:Neveléstörténeti vázlatok:
TEXT
Tudásgyár?: Az iskola mint társadalmi szervezetTudásgyár?: Az iskola mint társadalmi szervezet
TEXT
Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája: 1941-1942Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája: 1941-1942
TEXT
Babiloni képes napló: Egy év a háborúban, napról-napraBabiloni képes napló: Egy év a háborúban, napról-napra
TEXT
Mozgalmas napok Selmecbányán 1848-ban, szabadságharcunk kitörésekor:Mozgalmas napok Selmecbányán 1848-ban, szabadságharcunk kitörésekor:
TEXT
Háromszékvármegye iparfejlesztése: VitatárgyHáromszékvármegye iparfejlesztése: Vitatárgy
TEXT
A Bánság történeti földrajza, 1718-1918: A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásábanA Bánság történeti földrajza, 1718-1918: A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában
TEXT
Tom Tit száz ujabb kisérlete:Tom Tit száz ujabb kisérlete:
TEXT
Appsters TrendBook 2013: Technológiai trendek 2013-banAppsters TrendBook 2013: Technológiai trendek 2013-ban
TEXT
Sivatagi őrjárat [Hangoskönyv]:Sivatagi őrjárat [Hangoskönyv]:
TEXT
Az új magyar művelődés alapjai: Különlenyomat a Hitel 1939. évi 2. számábólAz új magyar művelődés alapjai: Különlenyomat a Hitel 1939. évi 2. számából
TEXT
Az oktatás fejlesztése: esélyek és korlátok:Az oktatás fejlesztése: esélyek és korlátok:
TEXT
Vajdasági magyar kulturális stratégia: 2012-2018Vajdasági magyar kulturális stratégia: 2012-2018
TEXT
Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei:Az oktatásügyi szervezetkutatás lehetőségei:
TEXT
A romániai szakszervezeti mozgalom, 1926-1930: A Romániai Szakszervezetek Országos Szövetsége központi vezetőségének jelentése 1926-1930 évekről és az 1931. jan. hó 4.-7. tartott szakszervezeti kongresszus jegyzőkönyveA romániai szakszervezeti mozgalom, 1926-1930: A Romániai Szakszervezetek Országos Szövetsége központi vezetőségének jelentése 1926-1930 évekről és az 1931. jan. hó 4.-7. tartott szakszervezeti kongresszus jegyzőkönyve
TEXT
A vallás lényege és értéke: Vallásfilozófiai előadásokA vallás lényege és értéke: Vallásfilozófiai előadások
TEXT
A magyar tolvajnyelv szótára:A magyar tolvajnyelv szótára:
TEXT
Szó-beszéd:Szó-beszéd:
TEXT
Tengerek és szárazföldek bűvöletében:Tengerek és szárazföldek bűvöletében:
TEXT
1 - 100 (Total Results 10963)>>