Explore your Results

ThumbnailTitle
Voor Gradus, 17 juli 1941; ter herinnering Scheveningen cel 465-O.HVoor Gradus, 17 juli 1941; ter herinnering Scheveningen cel 465-O.H
IMAGE
Veghel, gemeentehuis.
Het onderwerp voor de tekening werd aangleverd door de Veghelse fotograaf Johan van Eerd.Veghel, gemeentehuis. Het onderwerp voor de tekening werd aangleverd door de Veghelse fotograaf Johan van Eerd.
IMAGE
Veghel, Zuid-Willemsvaart
Het onderwerp voor de tekening werd aangleverd door de Veghelse fotograaf Johan van EerdVeghel, Zuid-Willemsvaart Het onderwerp voor de tekening werd aangleverd door de Veghelse fotograaf Johan van Eerd
IMAGE
Veghel, Britse tanks in de Hoogstraat nabij hoofdkwartier Airborne Division.
Het onderwerp voor de tekening werd aangleverd door de Veghelse fotograaf Johan van Eerd.Veghel, Britse tanks in de Hoogstraat nabij hoofdkwartier Airborne Division. Het onderwerp voor de tekening werd aangleverd door de Veghelse fotograaf Johan van Eerd.
IMAGE
Bij Oudemirdum.
Restanten van een V-1 lanceerplatform.Bij Oudemirdum. Restanten van een V-1 lanceerplatform.
IMAGE
Veghel, markt met Lambertuskerk.
Het onderwerp voor de tekening werd aangeleverd door de Veghelse fotograaf Johan van EerdVeghel, markt met Lambertuskerk. Het onderwerp voor de tekening werd aangeleverd door de Veghelse fotograaf Johan van Eerd
IMAGE
Hippocrates, cover your head before such brutalityHippocrates, cover your head before such brutality
IMAGE
Hauptkriegsgefangenenlazaret, Tongersestraat, MaastrichtHauptkriegsgefangenenlazaret, Tongersestraat, Maastricht
IMAGE
Twee Britse militairen kijken en luisteren naar een zwarte pianist.Twee Britse militairen kijken en luisteren naar een zwarte pianist.
IMAGE
H.Bos tandarts (..........de Steen) (Harderwijk)H.Bos tandarts (..........de Steen) (Harderwijk)
IMAGE
Urry! Alf, we're out of mild.Urry! Alf, we're out of mild.
IMAGE
Twee tekeningen, links militair bedolven onder bladen papier met teksten als theory, idea, suggestion, invention, hypothesis; de rechter militair, bij wie een lampje gaat branden.Twee tekeningen, links militair bedolven onder bladen papier met teksten als theory, idea, suggestion, invention, hypothesis; de rechter militair, bij wie een lampje gaat branden.
IMAGE
That's Smith, sir, and his new secret weapon.That's Smith, sir, and his new secret weapon.
IMAGE
MossieMossie
IMAGE
De roemloze dood van een krijgsgevangene.
X/barak 1945.De roemloze dood van een krijgsgevangene. X/barak 1945.
IMAGE
Overal werd les gegeven.
Dr.Van Gennep, de bioloog in Soekaboemi.Overal werd les gegeven. Dr.Van Gennep, de bioloog in Soekaboemi.
IMAGE
De Landstorm 1940.De Landstorm 1940.
IMAGE
Djempol!!
Djempol betekent duim omhoog (hoed af!)Djempol!! Djempol betekent duim omhoog (hoed af!)
IMAGE
Burgers in uniform: DE Landstorm.
'En wat doen we met de keizer van Japan?'Burgers in uniform: DE Landstorm. 'En wat doen we met de keizer van Japan?'
IMAGE
Radje Mandala 7 maart 1942Radje Mandala 7 maart 1942
IMAGE
Wapenstilstandsdag 11 november 1943Wapenstilstandsdag 11 november 1943
IMAGE
Wachtend op de vijand dag en nacht.
Achter de klappers ligt het strand en de Javazee.Wachtend op de vijand dag en nacht. Achter de klappers ligt het strand en de Javazee.
IMAGE
Rust in vrede - geexecuteerd.Rust in vrede - geexecuteerd.
IMAGE
Uitgang van de 6e Dep. Bat. Tjimahi.Uitgang van de 6e Dep. Bat. Tjimahi.
IMAGE
Hoe langer de oorlog duurde, des te meer doden werden 's-morgens weggedragen. Vooral tegen het einde (medio 1945) werd het erg.Hoe langer de oorlog duurde, des te meer doden werden 's-morgens weggedragen. Vooral tegen het einde (medio 1945) werd het erg.
IMAGE
Vlieveld Singapore 1944.
Twee jaar lang sjouwen we zand van een heuvelrurg naar het moeras. 10 uur elke dag, zonder rustdag.
6 uur uit de cel - 1 uur lopen - 10 uur sjouwen - 1 uur teruglopen -
6 uur in de cel.Vlieveld Singapore 1944. Twee jaar lang sjouwen we zand van een heuvelrurg naar het moeras. 10 uur elke dag, zonder rustdag. 6 uur uit de cel - 1 uur lopen - 10 uur sjouwen - 1 uur teruglopen - 6 uur in de cel.
IMAGE
WC in Glodok-gevangenis.
Glodok gevangenis ( 300 jaar oud) : 2000 gevangenen, Eng., Austr.'Ind. Veel dysenterie - geen WC's.
We doen onze behoefte boven de goot zittend, open en bloot, achter elkaar.WC in Glodok-gevangenis. Glodok gevangenis ( 300 jaar oud) : 2000 gevangenen, Eng., Austr.'Ind. Veel dysenterie - geen WC's. We doen onze behoefte boven de goot zittend, open en bloot, achter elkaar.
IMAGE
Dysenterie WC's (bloempotten)
Changi Singapore Feb.'43.Dysenterie WC's (bloempotten) Changi Singapore Feb.'43.
IMAGE
Batavia, dec.'42.
Opeens zag ik aan de kant van de weg mam staan met Henkie achterop. Zo stond ze lke dag uren in de gloeiende zon in de hoop, dat ze mij zou zien. En ik werkte elke dag als een koelie in de verwachting haar ooit te zien: overdag werken 10 uur, 's-avonds in de gevangenis.Batavia, dec.'42. Opeens zag ik aan de kant van de weg mam staan met Henkie achterop. Zo stond ze lke dag uren in de gloeiende zon in de hoop, dat ze mij zou zien. En ik werkte elke dag als een koelie in de verwachting haar ooit te zien: overdag werken 10 uur, 's-avonds in de gevangenis.
IMAGE
1942 Vriend Van de Kerkhof (gestorven Birma 1944)1942 Vriend Van de Kerkhof (gestorven Birma 1944)
IMAGE
Glodok - Kerstmis 1942 - Preek van Pater van Voorst op de put.
Er is geen priester in ons kamp, met kerstmis mocht pr. Van Voorst bij ons komen. Staande op een put preekte hij over de enoge hoop, die ons overbleef - Christus. Wij zijn even arm als Hij, was zijn thema.Glodok - Kerstmis 1942 - Preek van Pater van Voorst op de put. Er is geen priester in ons kamp, met kerstmis mocht pr. Van Voorst bij ons komen. Staande op een put preekte hij over de enoge hoop, die ons overbleef - Christus. Wij zijn even arm als Hij, was zijn thema.
IMAGE
Waarom benijd je mij?Waarom benijd je mij?
IMAGE
DE dood van Joep, Singapore 1944DE dood van Joep, Singapore 1944
IMAGE
Changi-gevangenis, Singapore 1945Changi-gevangenis, Singapore 1945
IMAGE
Eerste kerkhof Changi SingaporeEerste kerkhof Changi Singapore
IMAGE
Soekaboemi 10-2-42Soekaboemi 10-2-42
IMAGE
Onze 'kazerne'aan de kust.
In deze hut huisde ik met 30 man.
Dit was ons verblijf van 11 dec 1941 - februari 1942. 30 man + ik als cdt.  Brigadebarak + WC.
IV Brig III Cie I Las Boey Tjilintjing.
Cdt. Serg.I kl Th.MinOnze 'kazerne'aan de kust. In deze hut huisde ik met 30 man. Dit was ons verblijf van 11 dec 1941 - februari 1942. 30 man + ik als cdt. Brigadebarak + WC. IV Brig III Cie I Las Boey Tjilintjing. Cdt. Serg.I kl Th.Min
IMAGE
Glodok 13-1-'42; wij waren doodmoe.
Verhuizen 13-1-'42 van Glodok naar.....................
Soms sta je dan een hele dag.Glodok 13-1-'42; wij waren doodmoe. Verhuizen 13-1-'42 van Glodok naar..................... Soms sta je dan een hele dag.
IMAGE
ValentinoValentino
IMAGE
Changi - hospitaal Singapre, mrt'43.Changi - hospitaal Singapre, mrt'43.
IMAGE
Wim van aarsen uit Kempeitai gevangenis, 1944.Wim van aarsen uit Kempeitai gevangenis, 1944.
IMAGE
Verordening over de invoering van het Duitsche strafrecht en van de strafrechtelijke bepalingen in de door de Duitsche troepen bezette gebieden van Belgie, Holland en Luksemburg. Bij machtiging van den Opperbevelhebber¿...Verordening over de invoering van het Duitsche strafrecht en van de strafrechtelijke bepalingen in de door de Duitsche troepen bezette gebieden van Belgie, Holland en Luksemburg. Bij machtiging van den Opperbevelhebber¿...
IMAGE
Bekendmaking voor het bezette gebied. Bij machtiging van den Opperbevelhebber van het Duitse Leger maak ik bekend: I De Duitse Weermacht waarborgt de inwoners volledige vrijheid van persoon en eigendom. Wie zich rustig¿..Bekendmaking voor het bezette gebied. Bij machtiging van den Opperbevelhebber van het Duitse Leger maak ik bekend: I De Duitse Weermacht waarborgt de inwoners volledige vrijheid van persoon en eigendom. Wie zich rustig¿..
IMAGE
Tijd doden met eigen gemaakte schaakstukken en -borden.Tijd doden met eigen gemaakte schaakstukken en -borden.
IMAGE
Proclamatie. Om 12 uur is vanaf het bordes van het stadhuis, onder luide toejuichingen van de bevolking een proclamatie voorgelezen door Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal, een der 8 vertrouwensmannen. Deze proclamatie¿.Proclamatie. Om 12 uur is vanaf het bordes van het stadhuis, onder luide toejuichingen van de bevolking een proclamatie voorgelezen door Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal, een der 8 vertrouwensmannen. Deze proclamatie¿.
IMAGE
Verordening van den Militairen Commissaris voor de Provincie Groningen, d.d. 15 September 1945, No. 18. De Militaire Commissaris voor de Provincie Groningen, mede uitoefenende de bevoegdheden, toegekend aan het Militair Gezag in het voornoemde gedeelte van het in bijzonderen staat van beleg verkeerende ¿Verordening van den Militairen Commissaris voor de Provincie Groningen, d.d. 15 September 1945, No. 18. De Militaire Commissaris voor de Provincie Groningen, mede uitoefenende de bevoegdheden, toegekend aan het Militair Gezag in het voornoemde gedeelte van het in bijzonderen staat van beleg verkeerende ¿
IMAGE
Tekst: rechts midden: Dieppe - een nieuwe mijlpaal op den weg der Britse nederlagen !
Tekst links: In den zomer van 1940, onmiddellijk nadat de laatste Britsche soldaat van het Continent was verjaagd, begon?..Tekst: rechts midden: Dieppe - een nieuwe mijlpaal op den weg der Britse nederlagen ! Tekst links: In den zomer van 1940, onmiddellijk nadat de laatste Britsche soldaat van het Continent was verjaagd, begon?..
IMAGE
Ik ben niets meerIk ben niets meer
IMAGE
Gevangene ziet zijn kind terugGevangene ziet zijn kind terug
IMAGE
tekening is gevonden in een ruimte waar Britse militairen waren ingekwartierd.

tekst op tekening: And now I'm going to visit my dear friend Mussolinitekening is gevonden in een ruimte waar Britse militairen waren ingekwartierd. tekst op tekening: And now I'm going to visit my dear friend Mussolini
IMAGE
Oproep ! Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ( Commissaris-Generaal voor bijzondere aangelegenheden) No 43/1943 betreffende de verplichting tot aanmelding voor den Arbeidsinzet, worden bij deze Alle Mannen, Geboren In Het Jaar 1921 wonende in de gemeenten?..Oproep ! Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ( Commissaris-Generaal voor bijzondere aangelegenheden) No 43/1943 betreffende de verplichting tot aanmelding voor den Arbeidsinzet, worden bij deze Alle Mannen, Geboren In Het Jaar 1921 wonende in de gemeenten?..
IMAGE
Ze sloegen ons, maar elkaar nog veel harder.
De 'lange'was 2 meter, omdat de Jap er niet bij kon
moest de lange in een slootje gaan staan.Ze sloegen ons, maar elkaar nog veel harder. De 'lange'was 2 meter, omdat de Jap er niet bij kon moest de lange in een slootje gaan staan.
IMAGE
In verband met het luchtgevaar is het, tot nader order verboden: 
A. Een begrafenisstoet te vormen door personen die niet tot de familie van den overledene behooren. 
B. Zich op of nabij de Begraafplaats te bevinden tijdens de begrafenis van een niet-familielid.
De Burgemeester I.A. de MoorIn verband met het luchtgevaar is het, tot nader order verboden: A. Een begrafenisstoet te vormen door personen die niet tot de familie van den overledene behooren. B. Zich op of nabij de Begraafplaats te bevinden tijdens de begrafenis van een niet-familielid. De Burgemeester I.A. de Moor
IMAGE
Uitgave van maandag 13 Mei 1940 van: De Provinciale en Het Huisgezin. 
Onze stad is door de Duitse overheid bezet. De burgemeester is verantwoordelijk gesteld voor de rust en orde¿.Bekendmaking¿Vuurwapenen¿vernielen telegraaf- of telefoonkabels¿. Gaslevering gestaakt¿Uitgave van maandag 13 Mei 1940 van: De Provinciale en Het Huisgezin. Onze stad is door de Duitse overheid bezet. De burgemeester is verantwoordelijk gesteld voor de rust en orde¿.Bekendmaking¿Vuurwapenen¿vernielen telegraaf- of telefoonkabels¿. Gaslevering gestaakt¿
IMAGE
Bergen-Binnen. Landgenoten, Nu wij eenigermate aan de spanning van het oorlogsgevaar gewend zijn en voor U burgers het leven bijna weer zijn normalen gang gaat, is ook de ¿..

Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning.Bergen-Binnen. Landgenoten, Nu wij eenigermate aan de spanning van het oorlogsgevaar gewend zijn en voor U burgers het leven bijna weer zijn normalen gang gaat, is ook de ¿.. Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning.
IMAGE
Zeeuwen ! Het zoo vurig en langverbeide uur der bevrijding heeft geslagen. Ons dierbaar gewest is aan de snel afnemende macht van den wreeden overweldiger ontrukt en zal kunnen herademen van de harde slagen,die het, vooral ook in de laatste weken, voor het herwinnen van recht en vrijheid heeft moeten verduren. Die¿..Zeeuwen ! Het zoo vurig en langverbeide uur der bevrijding heeft geslagen. Ons dierbaar gewest is aan de snel afnemende macht van den wreeden overweldiger ontrukt en zal kunnen herademen van de harde slagen,die het, vooral ook in de laatste weken, voor het herwinnen van recht en vrijheid heeft moeten verduren. Die¿..
IMAGE
Het Gemeentearchief van 's-Gravenhage organiseert de tentoonstelling 'Dagboek van het dagelijks leven - Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting 40-45'. 
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15. 4 mei t/m 9 juni 1985Het Gemeentearchief van 's-Gravenhage organiseert de tentoonstelling 'Dagboek van het dagelijks leven - Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting 40-45'. Pulchri Studio, Lange Voorhout 15. 4 mei t/m 9 juni 1985
IMAGE
Een koningskind geboren. Prinses Juliana schonk het leven aan een dochter. Moeder en kind maken het wel.Een koningskind geboren. Prinses Juliana schonk het leven aan een dochter. Moeder en kind maken het wel.
IMAGE
Uitnodiging van Hitler aan Chamberlain, Mussolini en Daladier. Londen, 28 september 1938. ( Reuter-A.N.P. ). 
Chamberlain heeft medegedeeld, dat de Duitsche Rijkskanselier Hitler den Britschen Minister-President heeft uitgenodigd hem morgen te Munchen te komen bezoeken??Uitnodiging van Hitler aan Chamberlain, Mussolini en Daladier. Londen, 28 september 1938. ( Reuter-A.N.P. ). Chamberlain heeft medegedeeld, dat de Duitsche Rijkskanselier Hitler den Britschen Minister-President heeft uitgenodigd hem morgen te Munchen te komen bezoeken??
IMAGE
Wij Herinneren ons. Rusland kijkt terug.
Een produktie van het ministerie van cultuur van de Sovjet-Unie en het Sovjetfonds voor de Vrede.Wij Herinneren ons. Rusland kijkt terug. Een produktie van het ministerie van cultuur van de Sovjet-Unie en het Sovjetfonds voor de Vrede.
IMAGE
Vrouw in verzet 33-45; Je deed wat je doen moest.Vrouw in verzet 33-45; Je deed wat je doen moest.
IMAGE
Down by the riverside; 30 Bands aus Ost und West jazzen für den Friedenstraum von Joe Polowsky.Down by the riverside; 30 Bands aus Ost und West jazzen für den Friedenstraum von Joe Polowsky.
IMAGE
Sport en politiek; de olympische spelen 1936 - 19nu.Sport en politiek; de olympische spelen 1936 - 19nu.
IMAGE
Aantal oorlogsaffiches verzameld op een afficheAantal oorlogsaffiches verzameld op een affiche
IMAGE
Bekendmaking;de burgemeester van Nijmegen maakt bekend, dat bij aanzegging van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw¿................Nijmegen, 24 februari 1944Bekendmaking;de burgemeester van Nijmegen maakt bekend, dat bij aanzegging van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw¿................Nijmegen, 24 februari 1944
IMAGE
Fascisme van toen en nu. Een forumdiscussie te Bussum.Fascisme van toen en nu. Een forumdiscussie te Bussum.
IMAGE
Zomerprogramma 2005Zomerprogramma 2005
IMAGE
De holocaust in miniaturen; 1933-1945 in herdenkingszegels.De holocaust in miniaturen; 1933-1945 in herdenkingszegels.
IMAGE
Zesde algemene lijst waarin de bij het bombardement op 22 februari 1944 gedooden in alphabetische volgorde zijn vermeld ( de reeds gepubliceerde¿Zesde algemene lijst waarin de bij het bombardement op 22 februari 1944 gedooden in alphabetische volgorde zijn vermeld ( de reeds gepubliceerde¿
IMAGE
'Versterkt onze gelederen!'
Wervingsaffiches voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.'Versterkt onze gelederen!' Wervingsaffiches voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.
IMAGE
Vijfde algemene lijst waarin de bij het bombardement op 22 februari 1944 gedooden in alphabetische volgorde zijn vermeld ( de reeds gepubliceerde¿Vijfde algemene lijst waarin de bij het bombardement op 22 februari 1944 gedooden in alphabetische volgorde zijn vermeld ( de reeds gepubliceerde¿
IMAGE
Tweede Publicatie van gewonden van het bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..Tweede Publicatie van gewonden van het bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..
IMAGE
Tweede algemene lijst waarin de bij het bombardement op 22 februari 1944 gedooden in alphabetische volgorde zijn vermeld ( de reeds gepubliceerde¿Tweede algemene lijst waarin de bij het bombardement op 22 februari 1944 gedooden in alphabetische volgorde zijn vermeld ( de reeds gepubliceerde¿
IMAGE
Hulpverlening; zij, die in de onmogelijkheid verkeren zelf voor hun maaltijden te zorgen, kunnen zich hedenmiddag vervoegen om¿¿Hulpverlening; zij, die in de onmogelijkheid verkeren zelf voor hun maaltijden te zorgen, kunnen zich hedenmiddag vervoegen om¿¿
IMAGE
bekendmaking; de bevolking wordt hierbij gewaarschuwd, dat het zich toeeigenen van eigendommen van geallieerde militaire eenheden strafbaar is.........bekendmaking; de bevolking wordt hierbij gewaarschuwd, dat het zich toeeigenen van eigendommen van geallieerde militaire eenheden strafbaar is.........
IMAGE
Eerste Publicatie van gewonden van het bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..Eerste Publicatie van gewonden van het bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..
IMAGE
In opdracht van den Standortälteste in Aalten maak ik bekend, dat alle electrische aansluitingen in woningen en bedrijven, die niet geheel in beslag zijn genomen of voor de Duitsche Weermacht werkzaam zijn, worden afgesloten¿..In opdracht van den Standortälteste in Aalten maak ik bekend, dat alle electrische aansluitingen in woningen en bedrijven, die niet geheel in beslag zijn genomen of voor de Duitsche Weermacht werkzaam zijn, worden afgesloten¿..
IMAGE
Derde Publicatie van gewonden van het bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..Derde Publicatie van gewonden van het bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..
IMAGE
Derde Publicatie van gedooden bij bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)?..de burgemeesterDerde Publicatie van gedooden bij bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)?..de burgemeester
IMAGE
Bevel! De Burgemeester van Nijmegen deelt mede, dat onder de huidige ernstige omstandigheden ieder paar handen¿¿..Bevel! De Burgemeester van Nijmegen deelt mede, dat onder de huidige ernstige omstandigheden ieder paar handen¿¿..
IMAGE
Tweede Publicatie (van gedooden ) bij bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..de burgemeesterTweede Publicatie (van gedooden ) bij bombardement op 22 februari 1944 ( volgen namen, geb.data en adressen)¿..de burgemeester
IMAGE
Aan onze lezers, Amsterdam, 8 Mei 1945. Zooals bekend zal zijn, Heeft de Nederlandsche Regeering te Londen met betrekking tot de , tijdens de Duitsche bezetting, in Nederland verschenen Pers o.m. bepaald, dat dagbladen, welke na 1 Jan. 1943 zijn blijven verschijnen, na de bevrijding van ons land niet zullen mogen uitkomen, behalve ...Aan onze lezers, Amsterdam, 8 Mei 1945. Zooals bekend zal zijn, Heeft de Nederlandsche Regeering te Londen met betrekking tot de , tijdens de Duitsche bezetting, in Nederland verschenen Pers o.m. bepaald, dat dagbladen, welke na 1 Jan. 1943 zijn blijven verschijnen, na de bevrijding van ons land niet zullen mogen uitkomen, behalve ...
IMAGE
Oranje Comité. Internationale voetbalwedstrijd. Loosduinsch Elftal tegen Engelsch Soldatenelftal. Tweede Pinksterdag. Om 3 uur, op het Postduiventerrein, Madestein. Vertrek muziek vanaf W.S.M.-gebouw om 2.15 - Toegang Vrij. 
Halloh Boys!! Intenational Football-Match. ¿Oranje Comité. Internationale voetbalwedstrijd. Loosduinsch Elftal tegen Engelsch Soldatenelftal. Tweede Pinksterdag. Om 3 uur, op het Postduiventerrein, Madestein. Vertrek muziek vanaf W.S.M.-gebouw om 2.15 - Toegang Vrij. Halloh Boys!! Intenational Football-Match. ¿
IMAGE
' Het Parool ' vrij onverveerd. Nieuwsbulletin Japan capituleert. Reuter uit New York, dat het Japansche nieuwsagentschap volgens een informatie van het Japansche departement van oorlog heeft medegedeeld, dat Japan de Geallieerde voorwaarden tot capitulatie volledig heeft aanvaard. MacArthur wordt Chef van de Staf, welke Japan onder controle krijgt.' Het Parool ' vrij onverveerd. Nieuwsbulletin Japan capituleert. Reuter uit New York, dat het Japansche nieuwsagentschap volgens een informatie van het Japansche departement van oorlog heeft medegedeeld, dat Japan de Geallieerde voorwaarden tot capitulatie volledig heeft aanvaard. MacArthur wordt Chef van de Staf, welke Japan onder controle krijgt.
IMAGE
Bekendmaking; sabotage tegen inrichtingen en moordaanslagen op leden der Duitsche weermacht¿¿¿.Bekendmaking; sabotage tegen inrichtingen en moordaanslagen op leden der Duitsche weermacht¿¿¿.
IMAGE
Militair Gezag; Openbare bekendmaking; Inlevering van zendtoestellen, wapenen en dergelijke voorwerpenMilitair Gezag; Openbare bekendmaking; Inlevering van zendtoestellen, wapenen en dergelijke voorwerpen
IMAGE
Militair Gezag. Boekel, 4 september 1939. Algemeene bekendmaking van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. No. 1. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, aangewezen voor de uitoefening van het Militair Gezag in elk in staat van oorlog verklaard gedeelte van het Grondgebied des Rijks; Gezien het Koninklijk Besluit van ¿.Militair Gezag. Boekel, 4 september 1939. Algemeene bekendmaking van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. No. 1. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, aangewezen voor de uitoefening van het Militair Gezag in elk in staat van oorlog verklaard gedeelte van het Grondgebied des Rijks; Gezien het Koninklijk Besluit van ¿.
IMAGE
Bulletin van het Utrechtsch Nieuwsblad. ¿ Dinsdag, 13 September 1938 : Thans negen dooden in Tsjecho-Slowakije. Reuter meldt in den vooravond uit Praag dat tot dusverre negen dooden zijn te betreuren bij de incidenten van heden, waarvan acht Sudeten-Duitschers en een Tsjech. ...Bulletin van het Utrechtsch Nieuwsblad. ¿ Dinsdag, 13 September 1938 : Thans negen dooden in Tsjecho-Slowakije. Reuter meldt in den vooravond uit Praag dat tot dusverre negen dooden zijn te betreuren bij de incidenten van heden, waarvan acht Sudeten-Duitschers en een Tsjech. ...
IMAGE
Inkwartiering. Ter openbare kennis wordt gebracht, dat het zelfstandig kwartier maken door leden van de Duitse weermacht verboden is. Dit verbod is op groote borden o.a. bij het Stadhuisen?..Inkwartiering. Ter openbare kennis wordt gebracht, dat het zelfstandig kwartier maken door leden van de Duitse weermacht verboden is. Dit verbod is op groote borden o.a. bij het Stadhuisen?..
IMAGE
Basic functioning US rifle cal.30' M 1Basic functioning US rifle cal.30' M 1
IMAGE
Attack in the East! 
 Afbeelding: landkaart van Siam, Birma, Phillipijnen, Maleisië etc .Attack in the East! Afbeelding: landkaart van Siam, Birma, Phillipijnen, Maleisië etc .
IMAGE
ABCA map review nr 56 from december 18th to december 31st 1944. Counteroffensive in the west Christmas-journey down the valley of irrawaddy .ABCA map review nr 56 from december 18th to december 31st 1944. Counteroffensive in the west Christmas-journey down the valley of irrawaddy .
IMAGE
Burma battleground Tekst: geen Afbeelding: kaart van Birma.Burma battleground Tekst: geen Afbeelding: kaart van Birma.
IMAGE
Wat betekent het ''zwarte slacht?'' 
Vleeschroof, vleeschvergiftiging, vleeschtekort, 
Volksgezondheid in gevaar, daardoor verraad aan het volkWat betekent het ''zwarte slacht?'' Vleeschroof, vleeschvergiftiging, vleeschtekort, Volksgezondheid in gevaar, daardoor verraad aan het volk
IMAGE
Proclamatie. Last van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht om onderstaande proclamatie ten spoedigste bekend te maken. Algemeen Hoofdkwartier Sectie 3D. Proclamatie aan de bevolking. Duitsland heeft hedenmiddag Rotterdam gebombardeerd terwijl Utrecht eveneens met vernietiging wordt bedreigd. ¿Proclamatie. Last van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht om onderstaande proclamatie ten spoedigste bekend te maken. Algemeen Hoofdkwartier Sectie 3D. Proclamatie aan de bevolking. Duitsland heeft hedenmiddag Rotterdam gebombardeerd terwijl Utrecht eveneens met vernietiging wordt bedreigd. ¿
IMAGE
Men from the dominions! 
Foto's en tekst over de deelname aan de tweede wereldoorlog door Canada, Zuidafrika; Australië; Nieuw Zeeland.Men from the dominions! Foto's en tekst over de deelname aan de tweede wereldoorlog door Canada, Zuidafrika; Australië; Nieuw Zeeland.
IMAGE
Trigger and safetyfunctioning US rifle cal.30' M 1 
Vertaling: werking van het afvuurmechanisme en de veiligheidspal.Trigger and safetyfunctioning US rifle cal.30' M 1 Vertaling: werking van het afvuurmechanisme en de veiligheidspal.
IMAGE
Plaat ui het bekende Engelse tijdschrift 'Punch' febr 1930.
The new law soviet 'Thou shall have no other God but me' .Plaat ui het bekende Engelse tijdschrift 'Punch' febr 1930. The new law soviet 'Thou shall have no other God but me' .
IMAGE
ABCA map review nr 55 from december 4th to december 17th 1944. The campaign for communications. Hitlers fortress Eirope.....etc .ABCA map review nr 55 from december 4th to december 17th 1944. The campaign for communications. Hitlers fortress Eirope.....etc .
IMAGE
The people of America vote! Tekst: in het Engels, mbt Amerikaanse presidentsverkiezingen.The people of America vote! Tekst: in het Engels, mbt Amerikaanse presidentsverkiezingen.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 2574)>>