Explore your Results

ThumbnailTitle
'Bildtext: ''Hällpartier. Riktning 50.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Hällpartier. Riktning 50.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Tereksnäppa, hane. Inköpt: 1934-04-28. :: :: Montaget finns utställt i monterskåp nr. 189 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008-02-07). :: :: Bilden med i Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1937 s. 12.''Tereksnäppa, hane. Inköpt: 1934-04-28. :: :: Montaget finns utställt i monterskåp nr. 189 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008-02-07). :: :: Bilden med i Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1937 s. 12.'
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'3 st bävrar i utställningsmonter, bäverfamilj. Ma. su. nr 1161, 1162 och 1163. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6959:1-21.''3 st bävrar i utställningsmonter, bäverfamilj. Ma. su. nr 1161, 1162 och 1163. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6959:1-21.'
IMAGE
'Tillbyggnaden 15 februari 1980. Södra ytterväggen tillbyggnaden. Snö., Byggnader :: :: Ingår i serie med fotonr. 5527:69-216.''Tillbyggnaden 15 februari 1980. Södra ytterväggen tillbyggnaden. Snö., Byggnader :: :: Ingår i serie med fotonr. 5527:69-216.'
IMAGE
TypTyp
IMAGE
'Utställningen ''Dödliga skönheter'', giftiga ormar, på Göteborgs Naturhistoriska museum, Utställningen pågick 8 maj till 5 december 2005. :: Utställningsskärmar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6946:1-27.''Utställningen ''Dödliga skönheter'', giftiga ormar, på Göteborgs Naturhistoriska museum, Utställningen pågick 8 maj till 5 december 2005. :: Utställningsskärmar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6946:1-27.'
IMAGE
'Delfin, hängande avgjutning utförd av konservator David Sjölander. Fynddatum: 1943-09-19. :: :: Bilden är med i Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1944 s. 11. :: :: Se även fotonr. 4249:1.''Delfin, hängande avgjutning utförd av konservator David Sjölander. Fynddatum: 1943-09-19. :: :: Bilden är med i Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck 1944 s. 11. :: :: Se även fotonr. 4249:1.'
IMAGE
'Svarthalsad dopping på boet med ägg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1661-1689.''Svarthalsad dopping på boet med ägg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1661-1689.'
IMAGE
'Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 250.'' :: Vy över öppna fält, åkermark och i bakgrunden berg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 250.'' :: Vy över öppna fält, åkermark och i bakgrunden berg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'S. salar, p. op., S., med. :: (Salmo salar, Praeoperculum, sinister, medialt) :: :: Ingår i serie med fotonr. 7094:1-48''S. salar, p. op., S., med. :: (Salmo salar, Praeoperculum, sinister, medialt) :: :: Ingår i serie med fotonr. 7094:1-48'
IMAGE
'Monteringen av Göteborgs Naturhistoriska museums elefant, från Angola. :: :: Den färdiga elefanten fortfarande på träställning, med en man sittandes på dess rygg. I bakgrunden syns vägg med uppsatta horn. Ev. arbete med att sätta fast skinnet. :: :: Fynddatum: 1948-12-04. Elefanten skjuten och monterad av David Sjölander. :: :: Elefanten finns utställd på Göteborgs Naturhistoriska Museum i däggdjurssalen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4576:1-18.''Monteringen av Göteborgs Naturhistoriska museums elefant, från Angola. :: :: Den färdiga elefanten fortfarande på träställning, med en man sittandes på dess rygg. I bakgrunden syns vägg med uppsatta horn. Ev. arbete med att sätta fast skinnet. :: :: Fynddatum: 1948-12-04. Elefanten skjuten och monterad av David Sjölander. :: :: Elefanten finns utställd på Göteborgs Naturhistoriska Museum i däggdjurssalen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4576:1-18.'
IMAGE
'Stör fångad i Nordsjön: :: :: Närbild på huvudet. Gällock. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6029:1-12. Se även fotonr. 6028.''Stör fångad i Nordsjön: :: :: Närbild på huvudet. Gällock. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6029:1-12. Se även fotonr. 6028.'
IMAGE
'Pilgrimsfalkbo med 2 ägg, fläckiga. Se även fotonr. 4416:1 samt 4429. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4401-4440.''Pilgrimsfalkbo med 2 ägg, fläckiga. Se även fotonr. 4416:1 samt 4429. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4401-4440.'
IMAGE
'Galapagossköldpadda, hane.Under arbetet med sköldpaddan i ateljen. Monterad av konservator Gunnar Enemyr. Fotograferad uppifrån, upp-och-ned, med inälvor synliga. Liggande på golvet. :: :: Fynddatum: 1948-06-03. Död: 1948-12-09. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4467:1-4.''Galapagossköldpadda, hane.Under arbetet med sköldpaddan i ateljen. Monterad av konservator Gunnar Enemyr. Fotograferad uppifrån, upp-och-ned, med inälvor synliga. Liggande på golvet. :: :: Fynddatum: 1948-06-03. Död: 1948-12-09. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4467:1-4.'
IMAGE
'Bildtext: ''Bild 303. Av märgborrar (Myelophilus piniperda) skadad tallkrona.'' Närbild på insektsangripen talltopp. :: :: Fotonr. 7047:28-33 indelad under rubriken ''Insekter''. Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Bild 303. Av märgborrar (Myelophilus piniperda) skadad tallkrona.'' Närbild på insektsangripen talltopp. :: :: Fotonr. 7047:28-33 indelad under rubriken ''Insekter''. Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'S. trutta. P. op., s. lat. :: (Salmo trutta, Praeoperculum, sinister, lateralt) :: :: Ingår i serie med fotonr. 7094:1-48''S. trutta. P. op., s. lat. :: (Salmo trutta, Praeoperculum, sinister, lateralt) :: :: Ingår i serie med fotonr. 7094:1-48'
IMAGE
'Vy med vattenfallet Victoriafallen. :: Enligt text till fotot: ''Victoria falls.'' (Victoriafallen) :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5239:1-18. Se även fotonr. 5237:1-16, 5238:1-18 och 5240:1-17, 5241:1-18.''Vy med vattenfallet Victoriafallen. :: Enligt text till fotot: ''Victoria falls.'' (Victoriafallen) :: :: Ingår i en serie med fotonr. 5239:1-18. Se även fotonr. 5237:1-16, 5238:1-18 och 5240:1-17, 5241:1-18.'
IMAGE
'Översiktsbild över vägg i grustaget. Bildtext: ''Dösebacka, södra delen av väggen i södra grustaget där mammutbeten hittades 1931. Fig. 1. Söder till vänster i bilden och norr till höger i bilden.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 7058:1-32.''Översiktsbild över vägg i grustaget. Bildtext: ''Dösebacka, södra delen av väggen i södra grustaget där mammutbeten hittades 1931. Fig. 1. Söder till vänster i bilden och norr till höger i bilden.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 7058:1-32.'
IMAGE
'2 män sittande i eka med tänger längs båtens sidor. Enligt bildtext: Pärlfiske i Lagan: Pärlfiskarna ro ut för att börja sökandet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3744-3750.''2 män sittande i eka med tänger längs båtens sidor. Enligt bildtext: Pärlfiske i Lagan: Pärlfiskarna ro ut för att börja sökandet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3744-3750.'
IMAGE
'Vy med 2 torraker, jorduggla sittand ei toppen på den högra. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3290-3307.''Vy med 2 torraker, jorduggla sittand ei toppen på den högra. :: :: Ingår i serie med fotonr. 3290-3307.'
IMAGE
'Bäverhydda vid en bondgård eller lada. I förgrunden dammen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1075-1078. Se även fotonr. 1069-1074.''Bäverhydda vid en bondgård eller lada. I förgrunden dammen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1075-1078. Se även fotonr. 1069-1074.'
IMAGE
'Strandbild från Oset. Kanal med vass. Dunge med björkar i förgrunden intill kanalen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4389-4392.''Strandbild från Oset. Kanal med vass. Dunge med björkar i förgrunden intill kanalen. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4389-4392.'
IMAGE
'Vy över öppen mark med betande boskap och i ett lägre parti ligger ev. gård, hus med plantering. I fonden syns berg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5282:1-15. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.''Vy över öppen mark med betande boskap och i ett lägre parti ligger ev. gård, hus med plantering. I fonden syns berg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5282:1-15. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.'
IMAGE
'Riphöna med ungar. :: :: Se serie med fotonr. 3151-3200. Se även fotonr. 1771-1837.''Riphöna med ungar. :: :: Se serie med fotonr. 3151-3200. Se även fotonr. 1771-1837.'
IMAGE
'''Svenska museer'' :: Diaduplikat av bilder i fotoarkivet. :: :: Vy över däggdjurssalen, med montrar och horn på väggarna, de monterade djuren ännu inte placerade i montrarna utan fritt på golvet.''''Svenska museer'' :: Diaduplikat av bilder i fotoarkivet. :: :: Vy över däggdjurssalen, med montrar och horn på väggarna, de monterade djuren ännu inte placerade i montrarna utan fritt på golvet.'
IMAGE
'Enligt anteckning på fotografiets baksida: :: ''Här ligga stranskatans 3 små gula ägg med stora svarta och grå ytfläckar direkt på sanden med tång och vasspinnar runt äggen. Bilden togs på 33 cm avstånd- även detta bo låg på samma lokal den 3 juni 1945 invid ett bo av svartbenta strandpiparen och 1 koloni på tre små tärnbon. 3 ägg i 2 och 1 i det tredje.'' :: :: Ingår i en serie med fotonr. 4512:1-57 med diverse foton av fågelbon med ägg och ungar. Varje fotografi har utförliga anteckningar på sin baksida, kopierade från framsidan, spår av de på framsidan är fortfarande synliga.''Enligt anteckning på fotografiets baksida: :: ''Här ligga stranskatans 3 små gula ägg med stora svarta och grå ytfläckar direkt på sanden med tång och vasspinnar runt äggen. Bilden togs på 33 cm avstånd- även detta bo låg på samma lokal den 3 juni 1945 invid ett bo av svartbenta strandpiparen och 1 koloni på tre små tärnbon. 3 ägg i 2 och 1 i det tredje.'' :: :: Ingår i en serie med fotonr. 4512:1-57 med diverse foton av fågelbon med ägg och ungar. Varje fotografi har utförliga anteckningar på sin baksida, kopierade från framsidan, spår av de på framsidan är fortfarande synliga.'
IMAGE
'Aftonstämning vid sjö. Vy med vass, sjö och skogsridå i bakgrunden. :: :: Serie fotonr 953-971.''Aftonstämning vid sjö. Vy med vass, sjö och skogsridå i bakgrunden. :: :: Serie fotonr 953-971.'
IMAGE
'Gös, på 4,2 kg, fångad i sjön Hären. 1 hattklädd man håller upp fisken. I bakgrunden ett hus. :: :: Se även fotonr. 4573:2.''Gös, på 4,2 kg, fångad i sjön Hären. 1 hattklädd man håller upp fisken. I bakgrunden ett hus. :: :: Se även fotonr. 4573:2.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: Fem män stående på rad framför ett tälr, på vilket en flagga ligger.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: Fem män stående på rad framför ett tälr, på vilket en flagga ligger.'
IMAGE
'Berget med pilgrimsfalkboet i bergsbranten, mitt i bilden, vy med berg med björkskog nedanför och tall på toppen. :: :: Se serie med fotonr. 3151-3200, se särskilt nr. :: 3157-3168. Se även fotonr. 1771-1837.''Berget med pilgrimsfalkboet i bergsbranten, mitt i bilden, vy med berg med björkskog nedanför och tall på toppen. :: :: Se serie med fotonr. 3151-3200, se särskilt nr. :: 3157-3168. Se även fotonr. 1771-1837.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: 1 st man stående vid en mur där 30 elefantbetar står lutade, samt 4 elefantfötter är uppradade. I förgrunden sitter 2 st män och tittar på honom.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: 1 st man stående vid en mur där 30 elefantbetar står lutade, samt 4 elefantfötter är uppradade. I förgrunden sitter 2 st män och tittar på honom.'
IMAGE
'Biologiska Föreningens utfärd till Oset och Kvismaren: :: :: 1 man ståendes i vass. Fotograferad från avstånd. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4386:1-18.''Biologiska Föreningens utfärd till Oset och Kvismaren: :: :: 1 man ståendes i vass. Fotograferad från avstånd. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4386:1-18.'
IMAGE
Ingår i bildserie med fotonr. 4051:1-9 på när sländan sittande på gren kommer ut ur sista larvhuden.Ingår i bildserie med fotonr. 4051:1-9 på när sländan sittande på gren kommer ut ur sista larvhuden.
IMAGE
'Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Vy över Ronies Voe med Leonrad Axel Jägerskiöld ståendes i förgrunden (förminskad version av foto nr 4113:70) :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.''Från ''Skageraks''-expeditionen till Hebriderna och Shetland: :: :: Vy över Ronies Voe med Leonrad Axel Jägerskiöld ståendes i förgrunden (förminskad version av foto nr 4113:70) :: :: Ingår i serie med fotonr. 4113:1-82.'
IMAGE
'Kristinebergs Zoologiska station. :: :: Stationen fotograferad från långt avstånd ute på Gullmarsfjorden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5103:1-24.''Kristinebergs Zoologiska station. :: :: Stationen fotograferad från långt avstånd ute på Gullmarsfjorden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5103:1-24.'
IMAGE
'Taltrast (Sångtrast) på bokanten, sedd från sidan. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2272-2304.''Taltrast (Sångtrast) på bokanten, sedd från sidan. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2272-2304.'
IMAGE
'Vykort med montering av giraffer, svart noshörning, Gant´s gasell och Gant´s zebror vid afrikanskt vattenhål. Djuren samlades in under Harold A. White-Johns Abyssinian expedition 1929. Djuren monterade av C. J. Albrecht och bakgrundsmålning av C. A. Corwin. :: Text på framsidan: ''African water-hole.'' På baksidan: ''African water-hole. Carl E. Akeley Memorial hall. This habitat group is one of the largest and finest existence. It shown twenty-three animals gathered at a drinking place or ''water- hole''. The species included in this view are the Reticulated giraffe, Black Rhinoceros, Grant´s zebra and Grant´s gazelle. Specimens collected by Harold A. White-John coats Abyssinian Expedition, 1929. Group by C.A. Corwin.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 2914''Vykort med montering av giraffer, svart noshörning, Gant´s gasell och Gant´s zebror vid afrikanskt vattenhål. Djuren samlades in under Harold A. White-Johns Abyssinian expedition 1929. Djuren monterade av C. J. Albrecht och bakgrundsmålning av C. A. Corwin. :: Text på framsidan: ''African water-hole.'' På baksidan: ''African water-hole. Carl E. Akeley Memorial hall. This habitat group is one of the largest and finest existence. It shown twenty-three animals gathered at a drinking place or ''water- hole''. The species included in this view are the Reticulated giraffe, Black Rhinoceros, Grant´s zebra and Grant´s gazelle. Specimens collected by Harold A. White-John coats Abyssinian Expedition, 1929. Group by C.A. Corwin.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 2914'
IMAGE
'Vy med huggna stenblock samt hög med stenblock. Stenhuggeri. Stenindustri. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7057:1-8.''Vy med huggna stenblock samt hög med stenblock. Stenhuggeri. Stenindustri. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7057:1-8.'
IMAGE
'Bläckfiskar. 1 bläckfisk på botten och 1 simmande. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1083-1089.''Bläckfiskar. 1 bläckfisk på botten och 1 simmande. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1083-1089.'
IMAGE
'Bilder från Slottsskogen. :: :: Djurhage med hjortdjur.''Bilder från Slottsskogen. :: :: Djurhage med hjortdjur.'
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: ''Utsiktstornet''. Personer längst upp i tornet samt 1 nedanför. Intill gårdsbyggnad. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Läsö och Nordre Rönner: :: :: ''Utsiktstornet''. Personer längst upp i tornet samt 1 nedanför. Intill gårdsbyggnad. :: :: Se fotonr. 2674-2734, 2687-2691, 2692-2711, 2714-2734, 2843-2863 och 2975 från samma utfärd.'
IMAGE
'Bildtext: ''Strömmingsvarp, Fru Möller och J.E. Frykberg.'' :: Vy med 7 personer samlade nere vid vattnet, kvinna, män, barn. Vid en eka, träbåt, i arbete med fiskenät. Kläder. Oskarp bild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5254, se även hela serien med fotonr. 5237-5267.''Bildtext: ''Strömmingsvarp, Fru Möller och J.E. Frykberg.'' :: Vy med 7 personer samlade nere vid vattnet, kvinna, män, barn. Vid en eka, träbåt, i arbete med fiskenät. Kläder. Oskarp bild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5254, se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'
IMAGE
'Bildtext: ''Granskog i spricka. Riktning 172.'' Bakom berghällar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Granskog i spricka. Riktning 172.'' Bakom berghällar. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Bildtext: ''Bild 67. Skador av älg på tall, björk och ek.'' :: :: Fotonr. 7048:1-26 indelad under rubriken ''Däggdjur, Människor''. Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Bild 67. Skador av älg på tall, björk och ek.'' :: :: Fotonr. 7048:1-26 indelad under rubriken ''Däggdjur, Människor''. Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En man ståendes vid en häst framför dem ligger ett fällt vårtsvin.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En man ståendes vid en häst framför dem ligger ett fällt vårtsvin.'
IMAGE
'Mikroskopbild av: :: Omphalopoma annulata (Zibrowius). :: :: Ingår i serie med fotonr. 5656:1-4.''Mikroskopbild av: :: Omphalopoma annulata (Zibrowius). :: :: Ingår i serie med fotonr. 5656:1-4.'
IMAGE
'Monterat skelett av sångsvan, sett från sidan. :: :: Från Dr. Schlüter & Mass, Halle a S naturvetens. Läromedel. Numrerad I.B. Nr. 12. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5374:1-30. Se även hela fotoserien 5374-5376.''Monterat skelett av sångsvan, sett från sidan. :: :: Från Dr. Schlüter & Mass, Halle a S naturvetens. Läromedel. Numrerad I.B. Nr. 12. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5374:1-30. Se även hela fotoserien 5374-5376.'
IMAGE
'Bildtext: ''Skogbeväxt bergvägg.'' Närbild på tall växande på klippavsats på bergvägg. :: :: Fotonr. 7046:1-84 indelade som ''Landskapsbilder från Göteborgs- och Bohus län.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Skogbeväxt bergvägg.'' Närbild på tall växande på klippavsats på bergvägg. :: :: Fotonr. 7046:1-84 indelade som ''Landskapsbilder från Göteborgs- och Bohus län.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'''Bilder i Göteborgstidningen''. Div. närbilder på modeller. :: :: 1st.''''Bilder i Göteborgstidningen''. Div. närbilder på modeller. :: :: 1st.'
IMAGE
'Bildtext: ''Blåhake, hona, tar exkrementer.'' Hona med fågelspillning i näbben, som hona tar bort från boet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5157:1-9 numrerade med bildnr 120-128. Se även hela serien med fotonr. 5155-5174.''Bildtext: ''Blåhake, hona, tar exkrementer.'' Hona med fågelspillning i näbben, som hona tar bort från boet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5157:1-9 numrerade med bildnr 120-128. Se även hela serien med fotonr. 5155-5174.'
IMAGE
'Montrarna i fågelgången fotograferade före restaurering. :: Svenska fåglar. Vadare. Alkor. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6939:1-54.''Montrarna i fågelgången fotograferade före restaurering. :: Svenska fåglar. Vadare. Alkor. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6939:1-54.'
IMAGE
'Större strandpipare på ägg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 423-434. Stereoskopbilderna är numrerade 1-12 och till dem hör ett kort där det står: stereoskopbilder av danska djur och fåglar i naturen tillhörande djurläkare Roar-Christensen. Nr 1-4 mindre strandpipare, nr. 5-8 större strandpipare, nr. 9-12 svartbent strandpipare.''Större strandpipare på ägg. :: :: Ingår i serie med fotonr. 423-434. Stereoskopbilderna är numrerade 1-12 och till dem hör ett kort där det står: stereoskopbilder av danska djur och fåglar i naturen tillhörande djurläkare Roar-Christensen. Nr 1-4 mindre strandpipare, nr. 5-8 större strandpipare, nr. 9-12 svartbent strandpipare.'
IMAGE
'Göteborgs Naturhistoriska museum november 1978: :: Maskinell lastning med lyftkran? av 30 ton tunga blocket av vindslipad ögongnejs, skänkt 1963. Transport med Gamlestadens lastbilar från södra gaveln till östra ytterväggen utanför nuvarande huvudentré. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5527:69-216.''Göteborgs Naturhistoriska museum november 1978: :: Maskinell lastning med lyftkran? av 30 ton tunga blocket av vindslipad ögongnejs, skänkt 1963. Transport med Gamlestadens lastbilar från södra gaveln till östra ytterväggen utanför nuvarande huvudentré. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5527:69-216.'
IMAGE
'Distala ändan av tibia hos rådjur resp. får. :: :: Benbiten längst till höger tillhörande rådjur och de 2 till vänster tillhörande tamfår (Coll.an. 5482).''Distala ändan av tibia hos rådjur resp. får. :: :: Benbiten längst till höger tillhörande rådjur och de 2 till vänster tillhörande tamfår (Coll.an. 5482).'
IMAGE
'1 st orm ligger på stenblock. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4501:1-60 ur ingenjör Otto Cyréns ''Ormar i fantasi och verklighet''.''1 st orm ligger på stenblock. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4501:1-60 ur ingenjör Otto Cyréns ''Ormar i fantasi och verklighet''.'
IMAGE
'Från Kjell Kolthoffs Kina-expedition 1921-1923: :: :: Fasanjacana, hona, vinge. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2636-2656.''Från Kjell Kolthoffs Kina-expedition 1921-1923: :: :: Fasanjacana, hona, vinge. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2636-2656.'
IMAGE
'1 leopardsnok, klättersnok, ligger ihopringlad i en gren. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4501:1-60 ur ingenjör Otto Cyréns ''Ormar i fantasi och verklighet''. Bilden är med på s. 152 i verket.''1 leopardsnok, klättersnok, ligger ihopringlad i en gren. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4501:1-60 ur ingenjör Otto Cyréns ''Ormar i fantasi och verklighet''. Bilden är med på s. 152 i verket.'
IMAGE
'Vy uppåt fallen. Vattenfall i älv. I förgrunden granar. :: :: Ingår i serie med fotonr 4871-4879.''Vy uppåt fallen. Vattenfall i älv. I förgrunden granar. :: :: Ingår i serie med fotonr 4871-4879.'
IMAGE
'Ingår i en serie med Fotonr. 5419 med Göteborgs Naturhistoriska museums olika vykort genom åren. :: :: Elefanten på Göteborgs Naturhistoriska museum fotograferad framifråm. Vy över däggdjurssalen.''Ingår i en serie med Fotonr. 5419 med Göteborgs Naturhistoriska museums olika vykort genom åren. :: :: Elefanten på Göteborgs Naturhistoriska museum fotograferad framifråm. Vy över däggdjurssalen.'
IMAGE
'Utställning ''På Hugget'', fiskeutställning''Utställning ''På Hugget'', fiskeutställning'
IMAGE
'Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 340.'' :: Vy med kärrparti i förgrunden och vy ut över öppna fält, åkermark med hus på andra sidan. I bakgrunden berghällar med trädvegetation. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 340.'' :: Vy med kärrparti i förgrunden och vy ut över öppna fält, åkermark med hus på andra sidan. I bakgrunden berghällar med trädvegetation. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'cylinderskred, rotationsskred, skålskred :: :: Ingår i serie med fotonr. 7033:1-168 med bilder från Tuveskredet som skedde 1979''cylinderskred, rotationsskred, skålskred :: :: Ingår i serie med fotonr. 7033:1-168 med bilder från Tuveskredet som skedde 1979'
IMAGE
'Bilder på kotor och skelettdelar på podier.''Fotografier till hvaldjur m.m. från Vega-samlingen''.''Bilder på kotor och skelettdelar på podier.''Fotografier till hvaldjur m.m. från Vega-samlingen''.'
IMAGE
'Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 112.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sedimentyta. Riktning 112.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Smalnäbbad simsnäppa i vatten. :: :: Ingår i serie med fotonr. 586-595.''Smalnäbbad simsnäppa i vatten. :: :: Ingår i serie med fotonr. 586-595.'
IMAGE
'Nr 2) 1 st Barathrites iris sedd från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4606-4610, ur Orvar Nybelin: Deep-Sea Bottom-Fishes. Plate V, fig. 1. Reports of the swedish deep-sea expedition Volym 2 häfte 20. :: :: Stämpel på baksidan: ''Elanders boktryckeri aktiebolag, Douglas Elander''.''Nr 2) 1 st Barathrites iris sedd från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4606-4610, ur Orvar Nybelin: Deep-Sea Bottom-Fishes. Plate V, fig. 1. Reports of the swedish deep-sea expedition Volym 2 häfte 20. :: :: Stämpel på baksidan: ''Elanders boktryckeri aktiebolag, Douglas Elander''.'
IMAGE
'Knipa, hane i sommardräkt, adult. Fynddatum: 1919-09-10. :: :: Montaget utställt i monterskåp nr. 259 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008-02-06). :: :: Bilden med i Göteborgs Naturhistoriska museums Årstryck 1920 s.39''Knipa, hane i sommardräkt, adult. Fynddatum: 1919-09-10. :: :: Montaget utställt i monterskåp nr. 259 i fågelgången på Göteborgs Naturhistoriska Museum (2008-02-06). :: :: Bilden med i Göteborgs Naturhistoriska museums Årstryck 1920 s.39'
IMAGE
'Gulärla på marken, hona, närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2098-2115.''Gulärla på marken, hona, närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2098-2115.'
IMAGE
'1 man stående framför barrträd, buskar iklädd iklädd vapen, gevär höngande fram med gevärspipan synlig. Samma man som fotonr. 5277:13. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5277:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.''1 man stående framför barrträd, buskar iklädd iklädd vapen, gevär höngande fram med gevärspipan synlig. Samma man som fotonr. 5277:13. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5277:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.'
IMAGE
'Bildtext: ''Demonstrationer på 1 maj.'' :: Gatuvy med demonstrationståg med plakat med texten ''BRÖD''. Vy med folksamling och hus. Ev. kyrka. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5261:1-14. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.''Bildtext: ''Demonstrationer på 1 maj.'' :: Gatuvy med demonstrationståg med plakat med texten ''BRÖD''. Vy med folksamling och hus. Ev. kyrka. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5261:1-14. Se även hela serien med fotonr. 5237-5267.'
IMAGE
'Bläckfiskar. 1 bläckfisk på botten och 1 simmande. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1083-1089.''Bläckfiskar. 1 bläckfisk på botten och 1 simmande. :: :: Ingår i serie med fotonr. 1083-1089.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En man sittande i en stol vid väggen på en stenlagd veranda. Huvudet lutat mot en kude m brittiska flaggan. I händerna en tidning: ''The Rapid''.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En man sittande i en stol vid väggen på en stenlagd veranda. Huvudet lutat mot en kude m brittiska flaggan. I händerna en tidning: ''The Rapid''.'
IMAGE
'Bildtext: ''Hällparti.'' Riktning 90.'' I förgrunden berghäll med vegetation av bl.a. låga enbuskar. På avstånd syns hus. Elledning. Mellan berghällspartierna skymtar öppna fält, åkermark till höger. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Hällparti.'' Riktning 90.'' I förgrunden berghäll med vegetation av bl.a. låga enbuskar. På avstånd syns hus. Elledning. Mellan berghällspartierna skymtar öppna fält, åkermark till höger. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Preparat troligen insamlade under Leonard Axel Jägerskiölds inventeringar i Kattegatt, :: :: 3 nätsnäckor sedda från 3 håll, med detljbilder av delar, organ. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7080:1-9.''Preparat troligen insamlade under Leonard Axel Jägerskiölds inventeringar i Kattegatt, :: :: 3 nätsnäckor sedda från 3 håll, med detljbilder av delar, organ. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7080:1-9.'
IMAGE
'Gång med utställningsmontrar med glascylindrar och glasburkar innehållande preparat. ''Utställningssalen för ryggradslösa djur''. Basutställningen.''Gång med utställningsmontrar med glascylindrar och glasburkar innehållande preparat. ''Utställningssalen för ryggradslösa djur''. Basutställningen.'
IMAGE
'Bildtext: ''Snöbrott.'' 2 män stående invid björkbestånd där vissa träd knäckts av snötyngd. :: :: Fotonr. 7047:2-23 indelad under rubriken ''Atmosfäriska skador på skogen, skogseld och släckning därav.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.''Bildtext: ''Snöbrott.'' 2 män stående invid björkbestånd där vissa träd knäckts av snötyngd. :: :: Fotonr. 7047:2-23 indelad under rubriken ''Atmosfäriska skador på skogen, skogseld och släckning därav.'' Ingår i serie med fotonr. 7046:1-383, 7047:1-33 och 7048:1-67 med bilder från Länsjägmästare John Lindners bildarkiv.'
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Sveafallen och Villingsbergs kronopark. :: :: Ett flertal bäverfällda träd liggandes på marken, björk och gran i bakgrunden. . :: :: Se fotonr. 4226:1-34, 4228:1-3 och 4229:1-3 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Sveafallen och Villingsbergs kronopark. :: :: Ett flertal bäverfällda träd liggandes på marken, björk och gran i bakgrunden. . :: :: Se fotonr. 4226:1-34, 4228:1-3 och 4229:1-3 från samma utfärd.'
IMAGE
'1 kvinna håller upp sitt barn (bäbis, baby). Iklädd slöja, stående framför husvägg. Kläder. Klädsel. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5277:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien. Fotonr. 5277:3, 9, 11 och 15 är troligen samma motiv.''1 kvinna håller upp sitt barn (bäbis, baby). Iklädd slöja, stående framför husvägg. Kläder. Klädsel. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5277:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien. Fotonr. 5277:3, 9, 11 och 15 är troligen samma motiv.'
IMAGE
'Bilder på bläckfisken Todarodes sagittatus. Fynddatum: 2003-05-13. :: I helbild med nycklar för storleksjämförelse. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7103:1-6.''Bilder på bläckfisken Todarodes sagittatus. Fynddatum: 2003-05-13. :: I helbild med nycklar för storleksjämförelse. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7103:1-6.'
IMAGE
'Vy med ''Hotel de Londres'' i förgrunden, med balkong. Berg sticker upp i bakgrunden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5279:1-16. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.''Vy med ''Hotel de Londres'' i förgrunden, med balkong. Berg sticker upp i bakgrunden. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5279:1-16. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: 1 st kvinna med hund och 1 st man med åsna, 1 st man bredvid med ytterligare en åsna. Dessutom fåglar och ytterligare 1 st man vid sidan, alla framför byggnad.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: 1 st kvinna med hund och 1 st man med åsna, 1 st man bredvid med ytterligare en åsna. Dessutom fåglar och ytterligare 1 st man vid sidan, alla framför byggnad.'
IMAGE
'Biologisk grupp med glada och ägg i bo, hane vid bo med ägg. Fyndort: Småland. Fynddatum: 1917-06-06. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7105:1-8.''Biologisk grupp med glada och ägg i bo, hane vid bo med ägg. Fyndort: Småland. Fynddatum: 1917-06-06. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7105:1-8.'
IMAGE
'Vy med 3 män stående på grusväg, grusgång i park. 2 av dem iklädda uniform. I bakgrunden träd och i fonden berg. Kläder. Klädsel. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5282:1-15. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.''Vy med 3 män stående på grusväg, grusgång i park. 2 av dem iklädda uniform. I bakgrunden träd och i fonden berg. Kläder. Klädsel. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5282:1-15. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.'
IMAGE
'Vy över del av stad med hamnen delvis synlöig till vänster och båtar i havet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5283:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.''Vy över del av stad med hamnen delvis synlöig till vänster och båtar i havet. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5283:1-19. Se även fotonr. 5269-5292 med bilder från Stuxbergs resa till Kaukasien.'
IMAGE
'Exteriör: ''Skärning L:M''. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6067:1-7 med planritningar, såväl exteriör som interiör, inför nybyggandet av Naturhistoriska Museet i Göteborg.''Exteriör: ''Skärning L:M''. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6067:1-7 med planritningar, såväl exteriör som interiör, inför nybyggandet av Naturhistoriska Museet i Göteborg.'
IMAGE
'Bildtext: ''Nedre från Vidablick 1917.'' :: Landskapsvy ut över hus och öppna fält, åkrar och vy med sjön Siljan med Långbryggan. I förgrunden granskog. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5232:1-8. Se även fotonr. 5223:1-13, 5231:1-12 och 5234:1-12.''Bildtext: ''Nedre från Vidablick 1917.'' :: Landskapsvy ut över hus och öppna fält, åkrar och vy med sjön Siljan med Långbryggan. I förgrunden granskog. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5232:1-8. Se även fotonr. 5223:1-13, 5231:1-12 och 5234:1-12.'
IMAGE
'Bilder från Göteborgs Naturhistoriska museum tagna som övningsuppgift av fotografer på Göteborgs Stads yrkesskolor: :: :: Crozet-öarnas pälssäl, 1 st vuxet djur sett från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6953:1-53.''Bilder från Göteborgs Naturhistoriska museum tagna som övningsuppgift av fotografer på Göteborgs Stads yrkesskolor: :: :: Crozet-öarnas pälssäl, 1 st vuxet djur sett från sidan. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6953:1-53.'
IMAGE
'Bildtext: pil till vänster. Tryck från N-NNV. Isberg? Knappast is med tanke på glaci fluvial sand. Se fotonr. 7061:4-6 för hel profil ev. i Dösebacka sandtaget. Bildserien sitter ihop från vänster med bild 7061:4 till höger med bild nr. 7061:5 och längst till höger fotonr. 7061:6. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7061:1-14. Serien består av material från Åke Hillefors (inkommet 2004).''Bildtext: pil till vänster. Tryck från N-NNV. Isberg? Knappast is med tanke på glaci fluvial sand. Se fotonr. 7061:4-6 för hel profil ev. i Dösebacka sandtaget. Bildserien sitter ihop från vänster med bild 7061:4 till höger med bild nr. 7061:5 och längst till höger fotonr. 7061:6. :: :: Ingår i serie med fotonr. 7061:1-14. Serien består av material från Åke Hillefors (inkommet 2004).'
IMAGE
'Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En fälld elefant, mot kroppen står ett gevär lutat. Bakom står sju män, en av dem håller i ett gevär.''Diverse fotografier från bl.a. dåvarande Nordrhodesia, nu Zambia, tagna av Konsul Magnus Leijer. :: :: En fälld elefant, mot kroppen står ett gevär lutat. Bakom står sju män, en av dem håller i ett gevär.'
IMAGE
'Tillbyggnaden av Göteborgs Naturhistoriska Museum mars 1979. Byggarbetsplatsen, arean där tillbyggnationen skulle göras, på Göteborgs Naturhistoriska Museums södra sida. Byggnadsmaterial. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5527:69-216.''Tillbyggnaden av Göteborgs Naturhistoriska Museum mars 1979. Byggarbetsplatsen, arean där tillbyggnationen skulle göras, på Göteborgs Naturhistoriska Museums södra sida. Byggnadsmaterial. :: :: Ingår i serie med fotonr. 5527:69-216.'
IMAGE
'Teckning av ''schema över blodomloppet (det arteriella) hos ryggradsdjur, fisk, Urodela (stjärtgroddjur) ödla, fågel samt däggdjur. Handskrivna bläckanteckningar på ett exemplar. :: :: ''Fotografier använda vid dissektionskursen våren 1928'' . :: Avfotograferade teckningar på skelett och organ. :: På baksidan av vissa står det Kerstin Nyblén :: V.T.-18 :: , ur bok''Teckning av ''schema över blodomloppet (det arteriella) hos ryggradsdjur, fisk, Urodela (stjärtgroddjur) ödla, fågel samt däggdjur. Handskrivna bläckanteckningar på ett exemplar. :: :: ''Fotografier använda vid dissektionskursen våren 1928'' . :: Avfotograferade teckningar på skelett och organ. :: På baksidan av vissa står det Kerstin Nyblén :: V.T.-18 :: , ur bok'
IMAGE
'Unge av fjällabb bland ljung och lavar, sedd från sidan. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2116- 2160.''Unge av fjällabb bland ljung och lavar, sedd från sidan. Närbild. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2116- 2160.'
IMAGE
'Bildtext: ''Sedimentdal. Riktning 67.'' :: Vy över öppet fält, åkermark och på avstånd skogsparti. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.''Bildtext: ''Sedimentdal. Riktning 67.'' :: Vy över öppet fält, åkermark och på avstånd skogsparti. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6970:1-1125, dokumentation av Hisingens naturgeografi, visande landskapsformerna i stora drag och gjord inför exploateringen av området. Platserna för fotograferingen finns utsatta på karta i skala 1:4000 som finns på Göteborgs Naturhistoriska musem. Fotoriktningen mättes med kompass i gammalgrader.'
IMAGE
'Albatross i vatten. :: :: Ingår i serie med fotonr.167-179, 181-184, 186-191, 193-196, 198-203 samt 205-215 med foton från Hilmer Skoogs expedition till Sydafrika år 1912-1913.''Albatross i vatten. :: :: Ingår i serie med fotonr.167-179, 181-184, 186-191, 193-196, 198-203 samt 205-215 med foton från Hilmer Skoogs expedition till Sydafrika år 1912-1913.'
IMAGE
'Späckhuggare, strandad på Brattön: :: :: Späckhuggare liggande på sidan på klippstrandkanten. Sedd bakifrån med stjärtpartiet i förgrunden. Vy ut mot havet, isflak vid strandkanten. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4212:1-6.''Späckhuggare, strandad på Brattön: :: :: Späckhuggare liggande på sidan på klippstrandkanten. Sedd bakifrån med stjärtpartiet i förgrunden. Vy ut mot havet, isflak vid strandkanten. :: :: Ingår i serie med fotonr. 4212:1-6.'
IMAGE
'Text enligt foto: ''Bo med 2 st nyvärpta ägg av rapphöna i ett buskage vid en åker invid Lenstads mosse. Fotot är taget på 55 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.''Text enligt foto: ''Bo med 2 st nyvärpta ägg av rapphöna i ett buskage vid en åker invid Lenstads mosse. Fotot är taget på 55 cm avstånd.'' :: :: Ingår i serie med fotonr. 4500:1-172.'
IMAGE
'Motiv tagna under Nordiska mästerskapen 9-12 augusti 2007 (i Konservatorsföreningen regi) på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Montagen tillhörande de tävlingsdeltagande konservatorerna: :: :: Ingår i serie med fotonr. 7068:1-12, se även fotonr. 7077:1-15''Motiv tagna under Nordiska mästerskapen 9-12 augusti 2007 (i Konservatorsföreningen regi) på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Montagen tillhörande de tävlingsdeltagande konservatorerna: :: :: Ingår i serie med fotonr. 7068:1-12, se även fotonr. 7077:1-15'
IMAGE
'Bildtext: ''III. 30. Västkustlandskap.'' Vy med klippa vid havet. Liten stuga på toppen av berget, 3 kvinnor stående intill huset. Nedanför båt med segel och människor ombord. Se även fotonr. 5139: :: :: Ingår i serie med fotonr. 5139:1-36. Fotonr. 5139:1-17 ligger i en ask med texten ''med motiv från (enligt pappasken) Helgoland. För diapositiv.'' Fotonr. 5139:18-27 ligger i en pappask med texten: ''Helgoland (''Augusta'')'' en del för diapositiv. Fotonr. 5139:28-36 ligger i en ask med texten ''Dubbletter från Helgoland. Dessutom diapositiv från Kristineberg och Lysekil.''''Bildtext: ''III. 30. Västkustlandskap.'' Vy med klippa vid havet. Liten stuga på toppen av berget, 3 kvinnor stående intill huset. Nedanför båt med segel och människor ombord. Se även fotonr. 5139: :: :: Ingår i serie med fotonr. 5139:1-36. Fotonr. 5139:1-17 ligger i en ask med texten ''med motiv från (enligt pappasken) Helgoland. För diapositiv.'' Fotonr. 5139:18-27 ligger i en pappask med texten: ''Helgoland (''Augusta'')'' en del för diapositiv. Fotonr. 5139:28-36 ligger i en ask med texten ''Dubbletter från Helgoland. Dessutom diapositiv från Kristineberg och Lysekil.'''
IMAGE
'Biologiska föreningens utfärd till Öland: :: :: ''Brunnen på Kalmar slott.'' Slottsbyggnad i bakgrunden. :: :: Se även fotonr. 2607-2625, 2583-2606 samt 2883-2911 från samma utfärd.''Biologiska föreningens utfärd till Öland: :: :: ''Brunnen på Kalmar slott.'' Slottsbyggnad i bakgrunden. :: :: Se även fotonr. 2607-2625, 2583-2606 samt 2883-2911 från samma utfärd.'
IMAGE
<<101 - 200 (Total Results 14772)>>