Explore your Results

ThumbnailTitle
Proces-verbal nr.1 [Adunarea generală a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, din 19 noiembrie 1944]Proces-verbal nr.1 [Adunarea generală a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, din 19 noiembrie 1944]
TEXT
Proces-verbal nr.4 (Adunarea generală a Grupării Democrate Universitare din data de 25 noiembrie 1944]Proces-verbal nr.4 (Adunarea generală a Grupării Democrate Universitare din data de 25 noiembrie 1944]
TEXT
Repartizarea cursurilor [profesorilor de la Catedra de Literatură română]Repartizarea cursurilor [profesorilor de la Catedra de Literatură română]
TEXT
Proces-verbal nr.5 [Adunarea generală nr.3 a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, din 30 noiembrie 1944]Proces-verbal nr.5 [Adunarea generală nr.3 a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, din 30 noiembrie 1944]
TEXT
Raport pentru chemarea Dlui I. Breazu la conferenţa de Istoria Literaturii române moderne dela Facultatea de Litere din Cluj-SibiuRaport pentru chemarea Dlui I. Breazu la conferenţa de Istoria Literaturii române moderne dela Facultatea de Litere din Cluj-Sibiu
TEXT
Extras din Procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului profesoral de la Facultatea de Filologie, ţinută la 14 ianuarie 1969Extras din Procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului profesoral de la Facultatea de Filologie, ţinută la 14 ianuarie 1969
TEXT
Diplomă de Merit [acordată Ioanei Popovici]Diplomă de Merit [acordată Ioanei Popovici]
TEXT
Extras din Registrul Stării Civile pentru Născuţi pe anul 1941 [referitor la Ioana Emanuela Popovici]Extras din Registrul Stării Civile pentru Născuţi pe anul 1941 [referitor la Ioana Emanuela Popovici]
TEXT
Diplomă [conferită Ioanei Popovici]Diplomă [conferită Ioanei Popovici]
TEXT
Certificat de caracterizare [Ioana Petrescu]Certificat de caracterizare [Ioana Petrescu]
TEXT
Diplomă de Merit [acordată Ioanei Popovici]Diplomă de Merit [acordată Ioanei Popovici]
TEXT
Carnetul [de student al Ioanei Emanuela Popovici]Carnetul [de student al Ioanei Emanuela Popovici]
TEXT
Diplomă de Merit [acordată Ioanei Popovici]Diplomă de Merit [acordată Ioanei Popovici]
TEXT
Certificat [de naţionalitate şi religie eliberat pe numele Dirouhi Bagdassaryan]Certificat [de naţionalitate şi religie eliberat pe numele Dirouhi Bagdassaryan]
TEXT
Buletin de naştere [eliberat pe numele Alice Poiana]Buletin de naştere [eliberat pe numele Alice Poiana]
TEXT
Dovadă [de înscriere la Biroul de populaţie Cluj a Ioanei Popovici]Dovadă [de înscriere la Biroul de populaţie Cluj a Ioanei Popovici]
TEXT
Autorizaţie de căsătorie [între Tudor Achimet şi Mary Varciu]Autorizaţie de căsătorie [între Tudor Achimet şi Mary Varciu]
TEXT
[Extras din registrul de naşteri al Oficiului Departamentului Sănătăţii din Haifa, Palestina][Extras din registrul de naşteri al Oficiului Departamentului Sănătăţii din Haifa, Palestina]
TEXT
Certificat de înregistrare a naşterii [Paulinei Russu]Certificat de înregistrare a naşterii [Paulinei Russu]
TEXT
[Extras după minutele actelor de căsătorie între Nicolae Bucur Comşa şi Jeanne Lucienne Marechal][Extras după minutele actelor de căsătorie între Nicolae Bucur Comşa şi Jeanne Lucienne Marechal]
TEXT
Procură [pentru Michai Abraham]Procură [pentru Michai Abraham]
TEXT
[Solicitare adresată Elvirei Popovici de Curtea Cluj] de Apel[Solicitare adresată Elvirei Popovici de Curtea Cluj] de Apel
TEXT
Extras după Minutele Actelor de căsătorie [dintre Emil Racoviţă şi Helene Marie Leontine Boucart]Extras după Minutele Actelor de căsătorie [dintre Emil Racoviţă şi Helene Marie Leontine Boucart]
TEXT
[Certificat privind date personale de naştere eliberat pe numele Mary Helena Moldovan][Certificat privind date personale de naştere eliberat pe numele Mary Helena Moldovan]
TEXT
Certificat notarialCertificat notarial
TEXT
Extras după Minutele Actelor de căsătorie [dintre Emil Racoviţă şi Helene Marie Leontine Boucart]Extras după Minutele Actelor de căsătorie [dintre Emil Racoviţă şi Helene Marie Leontine Boucart]
TEXT
Corespondenţă Aron Cotruş - Emil IsacCorespondenţă Aron Cotruş - Emil Isac
TEXT
Emil Isac : Cântec şi Poesie : [poeme]Emil Isac : "Cântec" şi "Poesie" : [poeme]
TEXT
Miron Radu Paraschivescu : Cântic de poteraş : [poem]Miron Radu Paraschivescu : "Cântic de poteraş" : [poem]
TEXT
George Călinescu - Cronica optimistului: O carte încântătoare [Eroii fabulelor]George Călinescu - Cronica optimistului: O carte încântătoare [Eroii fabulelor]
TEXT
Emil Isac : Necrologul meu : [poem]Emil Isac : "Necrologul meu" : [poem]
TEXT
Corespondenţă Marioara Voiculescu - Emil IsacCorespondenţă Marioara Voiculescu - Emil Isac
TEXT
[Însemnări cu privire la aspecte organizatorice privind Gruparea Universitară Democrată, Secţia Sibiu-Timişoara-Cluj][Însemnări cu privire la aspecte organizatorice privind Gruparea Universitară Democrată, Secţia Sibiu-Timişoara-Cluj]
TEXT
[Memoriu adresat Ministrului Culturii Naţionale][Memoriu adresat Ministrului Culturii Naţionale]
TEXT
[Scrisoare adresată Secretarului General al Grupării Universitare Democrate Bucureşti de către Dumitru Popovici în calitate de Secretar General al Grupării Universitare Democrate, Secţiunea Sibiu][Scrisoare adresată Secretarului General al Grupării Universitare Democrate Bucureşti de către Dumitru Popovici în calitate de Secretar General al Grupării Universitare Democrate, Secţiunea Sibiu]
TEXT
Statutele Asociaţiei Gruparea Universitară DemocratăStatutele Asociaţiei "Gruparea Universitară Democrată"
TEXT
Gruparea Universitară Democrată Cluj-Sibiu [Act constitutiv]Gruparea Universitară Democrată Cluj-Sibiu [Act constitutiv]
TEXT
Act constitutiv al Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-SibiuAct constitutiv al Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu
TEXT
Proces-verbal nr.3 [Şedinţa Comitetului central al Grupării Universitare Democrate, din 25 noiembrie 1944]Proces-verbal nr.3 [Şedinţa Comitetului central al Grupării Universitare Democrate, din 25 noiembrie 1944]
TEXT
Proces-verbal [încheiat în şedinţa de constituire a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, la 6 octombrie 1944]Proces-verbal [încheiat în şedinţa de constituire a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, la 6 octombrie 1944]
TEXT
[Decret-lege privind suspendarea din funcţiile ocupate în învăţământul superior a unor categorii de membri ai corpului didactic din învăţământul superior][Decret-lege privind suspendarea din funcţiile ocupate în învăţământul superior a unor categorii de membri ai corpului didactic din învăţământul superior]
TEXT
Proces-verbal [încheiat în şedinţa de constituire a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, la 6 octombrie 1944]Proces-verbal [încheiat în şedinţa de constituire a Grupării Universitare Democrate, Secţia Cluj-Sibiu, la 6 octombrie 1944]
TEXT
Date în legătură cu serviciul, starea civilă şi situaţia militară [a lui Dumitru Popovici]Date în legătură cu serviciul, starea civilă şi situaţia militară [a lui Dumitru Popovici]
TEXT
Factură [eliberată de Compactoria Eugen Cristorian pe numele prof. Dumitru Popovici]Factură [eliberată de Compactoria Eugen Cristorian pe numele prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Solicitare a Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă adresată Prof. Dumitru Popovici][Solicitare a Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă adresată Prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Invitaţie adresată lui Dumitru Popovici de către Editura de Stat pentru Literatură şi Artă][Invitaţie adresată lui Dumitru Popovici de către Editura de Stat pentru Literatură şi Artă]
TEXT
[Solicitare a Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă adresată Prof. Dumitru Popovici][Solicitare a Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă adresată Prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Comunicare a Decanatului Facultăţii de Litere şi Filosofie de la Universitatea Bolyai Cluj, adresată prof. Dumitru Popovici][Comunicare a Decanatului Facultăţii de Litere şi Filosofie de la Universitatea "Bolyai" Cluj, adresată prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Notă semnată de Dumitru Popovici][Notă semnată de Dumitru Popovici]
TEXT
Jurământ [depus de Dumitru Popovici în calitate de profesor universitar]Jurământ [depus de Dumitru Popovici în calitate de profesor universitar]
TEXT
[Ofertă de manuale şcolare a Editurii Standard-Graphica S.A. Bucureşti][Ofertă de manuale şcolare a Editurii Standard-Graphica S.A. Bucureşti]
TEXT
Cerere [înaintată de prof. Dumitru Popovici către decanatul Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj]Cerere [înaintată de prof. Dumitru Popovici către decanatul Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj]
TEXT
[Adresă înaintată de prof. Dumitru Popovici în calitate de Director al Seminarului de Istoria Literaturii Române Moderne, Decanului Facultăţii de Litere şi Filosofie, Sibiu][Adresă înaintată de prof. Dumitru Popovici în calitate de Director al Seminarului de Istoria Literaturii Române Moderne, Decanului Facultăţii de Litere şi Filosofie, Sibiu]
TEXT
Memoriu extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului [Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj-Sibiu] din 21 ian.1944Memoriu extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului [Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj-Sibiu] din 21 ian.1944
TEXT
Programul excursiei culturale la Avrig ce va avea loc în ziua de 23.IV.1942Programul excursiei culturale la Avrig ce va avea loc în ziua de 23.IV.1942
TEXT
[Adresă a Rectoratului Universităţii Cluj-Sibiu][Adresă a Rectoratului Universităţii Cluj-Sibiu]
TEXT
[Înştiinţare privind numirea prof. Dumitru Popovici în calitate de preşedinte al comisiei examenului de bacalaureat teoretic][Înştiinţare privind numirea prof. Dumitru Popovici în calitate de preşedinte al comisiei examenului de bacalaureat teoretic]
TEXT
[Convocare la şedinţa Senatului Universităţii, din 9 iulie 1942][Convocare la şedinţa Senatului Universităţii, din 9 iulie 1942]
TEXT
[Scrisoare din partea rectoratului Universităţii Ferdinand I Sibiu către prof. Dumitru Popovici cu privire la un şir de conferinţe pe care urma să le susţină în faţa studenţilor][Scrisoare din partea rectoratului Universităţii "Ferdinand I" Sibiu către prof. Dumitru Popovici cu privire la un şir de conferinţe pe care urma să le susţină în faţa studenţilor]
TEXT
[Scrisoare de solicitare din partea Comisiunii de Revizuire a Profesorilor Universitari din Ministerul Educaţiei Naţionale Cultelor şi Artelor adresată prof. Dumitru Popovici][Scrisoare de solicitare din partea Comisiunii de Revizuire a Profesorilor Universitari din Ministerul Educaţiei Naţionale Cultelor şi Artelor adresată prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Înştiinţare privind numirea prof. Dumitru Popovici în calitate de preşedinte al comisiei examenului de bacalaureat teoretic][Înştiinţare privind numirea prof. Dumitru Popovici în calitate de preşedinte al comisiei examenului de bacalaureat teoretic]
TEXT
[Decizie de încadrare a lui Dumitru Popovici în funcţia de Profesor Şef de catedră][Decizie de încadrare a lui Dumitru Popovici în funcţia de Profesor Şef de catedră]
TEXT
Adeverinţă [de salariu eliberată pe numele lui Dumitru Popovici]Adeverinţă [de salariu eliberată pe numele lui Dumitru Popovici]
TEXT
[Solicitare a Rectoratului Universităţii Ferdinand I din Cluj către Banca Naţională][Solicitare a Rectoratului Universităţii "Ferdinand I" din Cluj către Banca Naţională]
TEXT
Declaraţie [a lui Dumitru Popovici ca răspuns la o adresă privind cumulul de funcţii]Declaraţie [a lui Dumitru Popovici ca răspuns la o adresă privind cumulul de funcţii]
TEXT
[Date privind activitatea didactică, ştiinţifică şi literară a prof. Dumitru Popovici pe anii 1946/1947 şi 1947/1948][Date privind activitatea didactică, ştiinţifică şi literară a prof. Dumitru Popovici pe anii 1946/1947 şi 1947/1948]
TEXT
[Scrisoare de mulţumire către Societatea Industria Lânii Timişoara][Scrisoare de mulţumire către Societatea Industria Lânii Timişoara]
TEXT
Memoriu adresat Prezidiului Academiei R.P.R.Memoriu adresat Prezidiului Academiei R.P.R.
TEXT
Declaraţie [a lui Dumitru Popovici privind cumulul de funcţii]Declaraţie [a lui Dumitru Popovici privind cumulul de funcţii]
TEXT
[Adresă a Academiei R.P.R. - Filiala Cluj către Biblioteca Filialei Academiei R.P.R.][Adresă a Academiei R.P.R. - Filiala Cluj către Biblioteca Filialei Academiei R.P.R.]
TEXT
[Carnet de muncă al lui Dumitru Popovici][Carnet de muncă al lui Dumitru Popovici]
TEXT
[Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj-Sibiu către prof. Dumitru Popovici][Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj-Sibiu către prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Comunicare a Rectoratului Universităţii Victor Babeş Cluj adresată profesorului Dumitru Popovici][Comunicare a Rectoratului Universităţii "Victor Babeş" Cluj adresată profesorului Dumitru Popovici]
TEXT
[Comunicare a Rectoratului Universităţii Victor Babeş Cluj adresată profesorului Dumitru Popovici][Comunicare a Rectoratului Universităţii "Victor Babeş" Cluj adresată profesorului Dumitru Popovici]
TEXT
[Decizie a Ministerului Educaţiei Naţionale de încadrare a lui Dumitru Popovici pe un post de profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie Cluj][Decizie a Ministerului Educaţiei Naţionale de încadrare a lui Dumitru Popovici pe un post de profesor la Facultatea de Litere şi Filosofie Cluj]
TEXT
[Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere de la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj-Sibiu către Dimitrie Popovici][Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere de la Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj-Sibiu către Dimitrie Popovici]
TEXT
[Decizie a Ministerului Educaţiei Naţionale privind salarizarea profesorului Dimitrie Popovici][Decizie a Ministerului Educaţiei Naţionale privind salarizarea profesorului Dimitrie Popovici]
TEXT
Chestionar [privind date personale, completat de Dumitru Popovici]Chestionar [privind date personale, completat de Dumitru Popovici]
TEXT
[Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj adresată Prof. Dumitru Popovici][Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere Cluj adresată Prof. Dumitru Popovici]
TEXT
[Decizie de numire pe post a lui Dumitru Popovici la catedra de Istoria literaturii române, de la Facultatea de Filosofie şi Litere din Cluj][Decizie de numire pe post a lui Dumitru Popovici la catedra de Istoria literaturii române, de la Facultatea de Filosofie şi Litere din Cluj]
TEXT
[Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere de la Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj către Dimitrie Popovici][Comunicare a Facultăţii de Filosofie şi Litere de la Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj către Dimitrie Popovici]
TEXT
[Permis de intrare la] Biblioteca Academiei Române[Permis de intrare la] Biblioteca Academiei Române
TEXT
Carte d'auditeur libre : Ecole Nationale des Langues Orientales VivantesCarte d'auditeur libre : Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes
TEXT
Carte d'entree personnelle : Salle de travail et de conferences de la section d'Histoire et de Philologie : Ecole Pratique des Hautes EtudesCarte d'entree personnelle : Salle de travail et de conferences de la section d'Histoire et de Philologie : Ecole Pratique des Hautes Etudes
TEXT
[Scrisoare oficială trimisă de conducerea Liceului Militar Iaşi lui Dimitrie Popovici][Scrisoare oficială trimisă de conducerea Liceului Militar Iaşi lui Dimitrie Popovici]
TEXT
Carte de intrare : Biblioteca Universităţii, IaşiCarte de intrare : Biblioteca Universităţii, Iaşi
TEXT
Carte d'entree personnelle : Salle de travail de la section d'Histoire et de Philologie : Ecole Pratique des Hautes EtudesCarte d'entree personnelle : Salle de travail de la section d'Histoire et de Philologie : Ecole Pratique des Hautes Etudes
TEXT
[Decizie de numire pe post a lui Dumitru Popovici][Decizie de numire pe post a lui Dumitru Popovici]
TEXT
Raport despre activitatea catedrei de Literatură Română dela începutul anului şcolar 1951/1952 până la 1 III 1952Raport despre activitatea catedrei de Literatură Română dela începutul anului şcolar 1951/1952 până la 1 III 1952
TEXT
Raport despre activitatea catedrei de Literatură Română dela începutul anului şcolar 1951/1952 până la 1 III 1952Raport despre activitatea catedrei de Literatură Română dela începutul anului şcolar 1951/1952 până la 1 III 1952
TEXT
[Document manuscris Dumitru Popovici][Document manuscris Dumitru Popovici]
TEXT
Raport [privind propunerea Catedrei de Literatură Română de la Universitatea V. Babeş Cluj de alcătuire a Marei Arhive a Literaturii Române]Raport [privind propunerea Catedrei de Literatură Română de la Universitatea "V. Babeş" Cluj de alcătuire a "Marei Arhive a Literaturii Române"]
TEXT
Raport asupra tezei de doctorat a d-lui N. Benchea, întitulată: Lord Byron. Viaţa, opera şi influenţa sa în literatura română.Raport asupra tezei de doctorat a d-lui N. Benchea, întitulată: Lord Byron. Viaţa, opera şi influenţa sa în literatura română.
TEXT
Raport [privind propunerea Catedrei de Literatură Română de la Universitatea V. Babeş Cluj de alcătuire a Marei Arhive a Literaturii Române]Raport [privind propunerea Catedrei de Literatură Română de la Universitatea "V. Babeş" Cluj de alcătuire a "Marei Arhive a Literaturii Române"]
TEXT
Raport asupra tezei de doctorat a d-lui N. Benchea, întitulată: [Lord Byron. Viaţa, opera şi influenţa sa în literatura română].Raport asupra tezei de doctorat a d-lui N. Benchea, întitulată: [Lord Byron. Viaţa, opera şi influenţa sa în literatura română].
TEXT
[Listă de cărţi trimise de Dumitru Popovici pentru Expoziţia cărţii româneşti de la Paris][Listă de cărţi trimise de Dumitru Popovici pentru Expoziţia cărţii româneşti de la Paris]
TEXT
Pasport [al lui Dumitru Popovici]Pasport [al lui Dumitru Popovici]
TEXT
[Anunţ la naşterea lui Dan-Alexandru Popovici][Anunţ la naşterea lui Dan-Alexandru Popovici]
TEXT
Declaraţie pentru obţinerea Carnetului de muncă [completată de Elvira-Antonia Popovici, născută Khiffa]Declaraţie pentru obţinerea Carnetului de muncă [completată de Elvira-Antonia Popovici, născută Khiffa]
TEXT
Certificat [eliberat pe numele lui D. Popovici]Certificat [eliberat pe numele lui D. Popovici]
TEXT
1 - 100 (Total Results 281)>>