Explore your Results

ThumbnailTitle
W drodze - R.2 (1974) nr 10W drodze - R.2 (1974) nr 10
TEXT
W drodze - R.5 (1977) nr 11W drodze - R.5 (1977) nr 11
TEXT
W drodze - R.5 (1977) nr 6W drodze - R.5 (1977) nr 6
TEXT
Une page de l'histoire des Frères-Prêcheurs : la Province de Dacia (Danemark, Suède et Norvège)Une page de l'histoire des Frères-Prêcheurs : la Province de Dacia (Danemark, Suède et Norvège)
TEXT
W drodze - R.3 (1975) nr 2W drodze - R.3 (1975) nr 2
TEXT
W drodze - R.3 (1975) nr 5W drodze - R.3 (1975) nr 5
TEXT
W drodze - R.2 (1974) nr 8W drodze - R.2 (1974) nr 8
TEXT
Róża Duchowna - R. 28 (1929) n. 1-12Róża Duchowna - R. 28 (1929) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 33 (1934) n. 1-12Róża Duchowna - R. 33 (1934) n. 1-12
TEXT
Processionale S.O. Praedicatorum; I. Officium defunctorum; II. Liturgia Wielkiego TygodniaProcessionale S.O. Praedicatorum; I. Officium defunctorum; II. Liturgia Wielkiego Tygodnia
TEXT
Róża Duchowna - R. 32 (1933) n. 1-12Róża Duchowna - R. 32 (1933) n. 1-12
TEXT
„Acta Capitulorum Provinciae Lithuaniae Ordinis Praedicatorum per Gregorium Szymak O. P. ecllecta’.„Acta Capitulorum Provinciae Lithuaniae Ordinis Praedicatorum per Gregorium Szymak O. P. ecllecta’.
TEXT
Róża Duchowna - R. 31 (1932) n. 1-12Róża Duchowna - R. 31 (1932) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 30 (1931) n. 1-12Róża Duchowna - R. 30 (1931) n. 1-12
TEXT
Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 14 (2008)Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 14 (2008)
TEXT
Kazania na niedziele i Swięta Doroczne. T. 2, cz. 2, Teraz nowo wydana. W ktorej wspomnieni są w metrykę Kościoła rzymskiego katholickiego dawno, y świeźo wpisaniKazania na niedziele i Swięta Doroczne. T. 2, cz. 2, Teraz nowo wydana. W ktorej wspomnieni są w metrykę Kościoła rzymskiego katholickiego dawno, y świeźo wpisani
TEXT
Kazania na niedziele i Swięta Doroczne. T. 2, cz. 1, W którym srzody y piątki, przez Post Wielki, y wiele swiętych w metryce Kościoła katholickiego Rzymskiego Regestrowanych, nowym kazaniem wspomnianoKazania na niedziele i Swięta Doroczne. T. 2, cz. 1, W którym srzody y piątki, przez Post Wielki, y wiele swiętych w metryce Kościoła katholickiego Rzymskiego Regestrowanych, nowym kazaniem wspomniano
TEXT
W drodze - R.7 (1979) nr 3W drodze - R.7 (1979) nr 3
TEXT
Róża Duchowna - R. 20 (1917) n. 1-12Róża Duchowna - R. 20 (1917) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 22 (1919) n. 1-12Róża Duchowna - R. 22 (1919) n. 1-12
TEXT
Hortulus animaeHortulus animae
TEXT
Róża Duchowna - R. 21 (1918) n. 1-12Róża Duchowna - R. 21 (1918) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 23 (1920) n. 1-12Róża Duchowna - R. 23 (1920) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 24 (1925) n. 1-12Róża Duchowna - R. 24 (1925) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 26 (1927) n. 1-12Róża Duchowna - R. 26 (1927) n. 1-12
TEXT
Róża Duchowna - R. 27 (1928) n. 1-12Róża Duchowna - R. 27 (1928) n. 1-12
TEXT
De vita et miraculorum S. Hyacinthi OP. FragmentyDe vita et miraculorum S. Hyacinthi OP. Fragmenty
TEXT
Sermones de temporeSermones de tempore
TEXT
Missale Romanum : ex decreto Sacrosanctii Concilij Tridentini restitutum Pij. V. Pont. Max. iussu editumMissale Romanum : ex decreto Sacrosanctii Concilij Tridentini restitutum Pij. V. Pont. Max. iussu editum
TEXT
Copiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Sochaczeviensis Monialium Ord. Praedicatorum, 1495 – 1631.; 1495 – 1631Copiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Sochaczeviensis Monialium Ord. Praedicatorum, 1495 – 1631.; 1495 – 1631
TEXT
Breviarium (capitulare et collectarius) WratislavienseBreviarium (capitulare et collectarius) Wratislaviense
TEXT
Hymny i pieśni na święta i świętychHymny i pieśni na święta i świętych
TEXT
I. Psalterium od końca niedzielnej prymy; II. Officium defunctorum; III. Hymni; IV. Commune SanctorumI. Psalterium od końca niedzielnej prymy; II. Officium defunctorum; III. Hymni; IV. Commune Sanctorum
TEXT
Missale WratislavienseMissale Wratislaviense
TEXT
Processionale S.O. Praedicatorum; I. Officium defunctorum; II. Liturgia Wielkiego Tygodnia etc.Processionale S.O. Praedicatorum; I. Officium defunctorum; II. Liturgia Wielkiego Tygodnia etc.
TEXT
Historia scholasticaHistoria scholastica
TEXT
Missale WratislavienseMissale Wratislaviense
TEXT
Breviarium WratislavienseBreviarium Wratislaviense
TEXT
Breviarium Vratislaviense (Praedicatorum?)Breviarium Vratislaviense (Praedicatorum?)
TEXT
Breviarium (Psalterium c. hymnis etc.)Breviarium (Psalterium c. hymnis etc.)
TEXT
Breviarium (Psalterium c. hymnis etc)Breviarium (Psalterium c. hymnis etc)
TEXT
Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 15 (2009)Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 15 (2009)
TEXT
Sermones de temporeSermones de tempore
TEXT
BreviariumBreviarium
TEXT
Vademecum : Wstępne informacje dla studiów nad historią dominikanów w PolsceVademecum : Wstępne informacje dla studiów nad historią dominikanów w Polsce
TEXT
W drodze - R.25 (1997) nr 6W drodze - R.25 (1997) nr 6
TEXT
W drodze - R.25 (1997) nr 11W drodze - R.25 (1997) nr 11
TEXT
W drodze - R. 18 (1990) nr 7W drodze - R. 18 (1990) nr 7
TEXT
W drodze - R. 23 (1995) nr 8W drodze - R. 23 (1995) nr 8
TEXT
Fortalitium fideiFortalitium fidei
TEXT
Katalog druków polskich XVIII w. Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w KrakowieKatalog druków polskich XVIII w. Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie
TEXT
Zycie zachodnich kraiow apostoła, od Boku Chrystusowego legata, Apokaliptycznego Anioła, s. Wincentego FerreryuszaZycie zachodnich kraiow apostoła, od Boku Chrystusowego legata, Apokaliptycznego Anioła, s. Wincentego Ferreryusza
TEXT
Aurelii Augustini opuscula plurimaAurelii Augustini opuscula plurima
TEXT
Życie i cuda św. Jacka OdrowążaŻycie i cuda św. Jacka Odrowąża
TEXT
Quaestiones super libros Philosophiae naturalis AristotelisQuaestiones super libros Philosophiae naturalis Aristotelis
TEXT
Scholastica commentaria in primam partem Angelici Doctoris D. Thomae, vsque ad LXIIII. Quaestionem complectentiaScholastica commentaria in primam partem Angelici Doctoris D. Thomae, vsque ad LXIIII. Quaestionem complectentia
TEXT
Scriptus super Esaiam prophetam : plurimis internis ac mysticis itellectibus sacras litteras penetransScriptus super Esaiam prophetam : plurimis internis ac mysticis itellectibus sacras litteras penetrans
TEXT
Tractatus vitae et instructionis spiritualisTractatus vitae et instructionis spiritualis
TEXT
Varia opuscula theologicaVaria opuscula theologica
TEXT
In Epistolam divi Pauli ad Romanos commentarii : eiusdem De natura et gratia libri III cum Apologia contra reverendum episcoporum CatharinumIn Epistolam divi Pauli ad Romanos commentarii : eiusdem De natura et gratia libri III cum Apologia contra reverendum episcoporum Catharinum
TEXT
Navka o swiętych reliqviach y o odpustach : wszystkim prawdziwym Krześcianom do czytania y wiedzenia, barzo potrzebnaNavka o swiętych reliqviach y o odpustach : wszystkim prawdziwym Krześcianom do czytania y wiedzenia, barzo potrzebna
TEXT
Ecclesiae militantis triumphi : sive Deo amabilium martyrium gloriosa pro Christi fide certamina prout opera R.R: Patrum Societatis Jesu Collegii Germanici et Hungarici Moderator impensa S.D.N. Gregorii PP. XIII in Ecclesia S. Stephani rotundi [...]Ecclesiae militantis triumphi : sive Deo amabilium martyrium gloriosa pro Christi fide certamina prout opera R.R: Patrum Societatis Jesu Collegii Germanici et Hungarici Moderator impensa S.D.N. Gregorii PP. XIII in Ecclesia S. Stephani rotundi [...]
TEXT
Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280
TEXT
Opvscvla in qvibvs petrefactorvm, nvmismatvm et antiqvitatvm historia illvstratvr [...]Opvscvla in qvibvs petrefactorvm, nvmismatvm et antiqvitatvm historia illvstratvr [...]
TEXT
Diuini vatis [...] liber co[n]cordie Noui ac Veteris Testamenti : nunc primo impressus, [et] in luce[m] editus ; opus equidem diuinum ac aliorum fere omnium tractatuum suoruz fundame[n]tale diuinorum eloquiorum obscura elucidans ; archana refera[n]s ; necnon eorunde[m] curiosis sitibundisq[ue] mentibus no[n] minus satietatem afferensDiuini vatis [...] liber co[n]cordie Noui ac Veteris Testamenti : nunc primo impressus, [et] in luce[m] editus ; opus equidem diuinum ac aliorum fere omnium tractatuum suoruz fundame[n]tale diuinorum eloquiorum obscura elucidans ; archana refera[n]s ; necnon eorunde[m] curiosis sitibundisq[ue] mentibus no[n] minus satietatem afferens
TEXT
Kwintvsa Kurcyvsa O Dzieiach Alexandra Wielkiego Krola Macedońskiego Ksiąg Dwanaście : W Ktorych On Monarchy tego Woyny y postępki rozmaite [...] opisałKwintvsa Kurcyvsa O Dzieiach Alexandra Wielkiego Krola Macedońskiego Ksiąg Dwanaście : W Ktorych On Monarchy tego Woyny y postępki rozmaite [...] opisał
TEXT
De ciuitate Dei cum commentoDe ciuitate Dei cum commento
TEXT
De sacramentisDe sacramentis
TEXT
Commentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa VentoCommentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa Vento
TEXT
Kazanie przedseymowe Na Dzień Seymu Walnego Przypadającego w Roku Pańskim 1760 w Warszawie mianeKazanie przedseymowe Na Dzień Seymu Walnego Przypadającego w Roku Pańskim 1760 w Warszawie miane
TEXT
Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 2Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 2
TEXT
Prawdy moralne theologiczne niektóre kazaniami, inne kontrowersyami w Mińsku pod czas óśm-tygodniowey przez listopad i grudzień R.P. 1759 missyi Dominikanów [...] dowiedzionePrawdy moralne theologiczne niektóre kazaniami, inne kontrowersyami w Mińsku pod czas óśm-tygodniowey przez listopad i grudzień R.P. 1759 missyi Dominikanów [...] dowiedzione
TEXT
Proca na ministry, y na wszystkie heretyki, z piącią Dawidowych kamieni w tobole : Z ktorey, tak stary iakto y młody człowiek, Kalwina, Lutra, Trydeite, Pikarda, Aryana, etc. prędko pożyieProca na ministry, y na wszystkie heretyki, z piącią Dawidowych kamieni w tobole : Z ktorey, tak stary iakto y młody człowiek, Kalwina, Lutra, Trydeite, Pikarda, Aryana, etc. prędko pożyie
TEXT
Interpretatio preclara [...] in Hieremiam Prophetam [...]Interpretatio preclara [...] in Hieremiam Prophetam [...]
TEXT
Politica Panskie : to iest, navka iako pan y kazdy przelozony rządnie zyc i sprawować sie ma : nietylko panom pozyteczna ale y nie panom uciesznaPolitica Panskie : to iest, navka iako pan y kazdy przelozony rządnie zyc i sprawować sie ma : nietylko panom pozyteczna ale y nie panom ucieszna
TEXT
Bajki, fraszki, podania przysłowia i pieśni na RusiBajki, fraszki, podania przysłowia i pieśni na Rusi
TEXT
Prodromus Dissertationvm Cosmographicarvm, Continens Mysterivm Cosmographicvm, De Admirabili Proportione Orbivm Coelestivm : Deqve Cavsis coelorum numeri, magnitudinis, motuumq́ue periodicorum genuinis & proprijsProdromus Dissertationvm Cosmographicarvm, Continens Mysterivm Cosmographicvm, De Admirabili Proportione Orbivm Coelestivm : Deqve Cavsis coelorum numeri, magnitudinis, motuumq́ue periodicorum genuinis & proprijs
TEXT
Kazania na swięta doroczne [...] : na swięta przednieysze po dwoygu kazańKazania na swięta doroczne [...] : na swięta przednieysze po dwoygu kazań
TEXT
Omnium gentium mores, leges et ritus, ex multis clarissimis rerum scriptoribus / a Ioanne Boemo Aubano Teutonico nuper collecti, & nouissime recogniti. Tribus libris absolutum opus, Aphricam, Asiam, & Europam describentibus. Accessit libellus de regionibus septentrionalibus, earumque gentium ritibus, veterum scriptorum saeculo fere incognitis, ex Iacobo Zieglero Geographo diligentiss. Necnon Mathiae a Michou de Sarmatia Asiana, atque Europea, libri duo. Non sine indice locupletissimoOmnium gentium mores, leges et ritus, ex multis clarissimis rerum scriptoribus / a Ioanne Boemo Aubano Teutonico nuper collecti, & nouissime recogniti. Tribus libris absolutum opus, Aphricam, Asiam, & Europam describentibus. Accessit libellus de regionibus septentrionalibus, earumque gentium ritibus, veterum scriptorum saeculo fere incognitis, ex Iacobo Zieglero Geographo diligentiss. Necnon Mathiae a Michou de Sarmatia Asiana, atque Europea, libri duo. Non sine indice locupletissimo
TEXT
W drodze - R.1 (1973) nr 3-4W drodze - R.1 (1973) nr 3-4
TEXT
Agenda : sev ritvs caeremoniarvm ecclesiasticarvm, ad vniformem Ecclesiarum per vniuersas Prouincias Regni Poloniae vsum, officio Romano conformati [...]Agenda : sev ritvs caeremoniarvm ecclesiasticarvm, ad vniformem Ecclesiarum per vniuersas Prouincias Regni Poloniae vsum, officio Romano conformati [...]
TEXT
Dni Roczne Swiętych, Błogosławionych, Wielebnych y Pobożnych Sług Boskich Zakonu Kaznodzieyskiego, S. Oyca Dominika, z Dyaryusza Xiędza Markiezego, Bzowiusza, ksiag, y innych autorow [...] z opisaniem kosciołow, y klasztorow Prowincyi Polskiey zebrane Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] do druku [...] podaneDni Roczne Swiętych, Błogosławionych, Wielebnych y Pobożnych Sług Boskich Zakonu Kaznodzieyskiego, S. Oyca Dominika, z Dyaryusza Xiędza Markiezego, Bzowiusza, ksiag, y innych autorow [...] z opisaniem kosciołow, y klasztorow Prowincyi Polskiey zebrane Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] do druku [...] podane
TEXT
Philippi Callimachi de rebvs gestis a Vladislao Polonorvm atque Hvngarorvm rege libri tresPhilippi Callimachi de rebvs gestis a Vladislao Polonorvm atque Hvngarorvm rege libri tres
TEXT
Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12
TEXT
W drodze - R.1 (1973) nr 2W drodze - R.1 (1973) nr 2
TEXT
Constitvcie seymv walnego warszawskiego Roku Pańskiego M. D. XC III.Constitvcie seymv walnego warszawskiego Roku Pańskiego M. D. XC III.
TEXT
Vita d. Thomae AquinatisVita d. Thomae Aquinatis
TEXT
Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. R. 1 (1930) T. 1Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. R. 1 (1930) T. 1
TEXT
Sarmatiae Evropeæ Descriptio : Qvae Regnvm Poloniae, Litvaniam, Samogitiam, Rvsiam, Massoviam Prvsiam, Pomeraniam, Livoniam, Et Moschoviae, Tartariaeqve partem complectitur, Alexandri Gvagnini Veronensis [...] præfecti [...]Sarmatiae Evropeæ Descriptio : Qvae Regnvm Poloniae, Litvaniam, Samogitiam, Rvsiam, Massoviam Prvsiam, Pomeraniam, Livoniam, Et Moschoviae, Tartariaeqve partem complectitur, Alexandri Gvagnini Veronensis [...] præfecti [...]
TEXT
Expositio in Primam Secundae D. Thomae Aquinatis Angelici DoctorisExpositio in Primam Secundae D. Thomae Aquinatis Angelici Doctoris
TEXT
Propago D. Hyacinthi thavmatvrgi Poloni, seu De rebus praeclare gestis in Prouincia poloniae Ordinis Praedicatorum commentarivsPropago D. Hyacinthi thavmatvrgi Poloni, seu De rebus praeclare gestis in Prouincia poloniae Ordinis Praedicatorum commentarivs
TEXT
Świątnica Panska to iest Kościoł Boga w Troycy SS. iedynego z klasztorem WW. OO. Dominikanow w Krakowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarzami, obrazami [...] przyozdobiona, wielkich w cnotę [...] licznych mężow maiąca [...] Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] Wypisana [...]Świątnica Panska to iest Kościoł Boga w Troycy SS. iedynego z klasztorem WW. OO. Dominikanow w Krakowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarzami, obrazami [...] przyozdobiona, wielkich w cnotę [...] licznych mężow maiąca [...] Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] Wypisana [...]
TEXT
R. P. Fr. Fabiani Bircovii, S. T. Doct. Ord. Praedicat[orum] S. Dominici Orationes Ecclesiasticae : Jn quibus Eiusdem Ordinis tum & alij Viri Sancti memorantur : Orationum Elenchum Lector inueniet post Praefationem [...]R. P. Fr. Fabiani Bircovii, S. T. Doct. Ord. Praedicat[orum] S. Dominici Orationes Ecclesiasticae : Jn quibus Eiusdem Ordinis tum & alij Viri Sancti memorantur : Orationum Elenchum Lector inueniet post Praefationem [...]
TEXT
AntiphonariumAntiphonarium
TEXT
De re metalica libri XII [...] eiusdem De animantibus subterraneis liber, ab autore recognitusDe re metalica libri XII [...] eiusdem De animantibus subterraneis liber, ab autore recognitus
TEXT
Ius muncipiale : to jest prawo miejskie magdeburskieIus muncipiale : to jest prawo miejskie magdeburskie
TEXT
Textus veteris artis scilicet Isagogarum Porphirii predicamentorum Aristotelis simul cum duobus libris peri hermenias eiusdemTextus veteris artis scilicet Isagogarum Porphirii predicamentorum Aristotelis simul cum duobus libris peri hermenias eiusdem
TEXT
Contenta. De vetustatibus Polonorum. Liber I : De Iagiellonum familia. Liber II. De Sigismundi regis temporibus. Liber III.Contenta. De vetustatibus Polonorum. Liber I : De Iagiellonum familia. Liber II. De Sigismundi regis temporibus. Liber III.
TEXT
Speculum Saxonum : abo prawo saskie y Magdeburskie Porza̜dkiem Obiecadła, z Laćinskich y Niemieckich Exemplarzow zebraneSpeculum Saxonum : abo prawo saskie y Magdeburskie Porza̜dkiem Obiecadła, z Laćinskich y Niemieckich Exemplarzow zebrane
TEXT
Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 1Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 1
TEXT
1 - 100 (Total Results 626)>>