Explore your Results

ThumbnailTitle
Stad Hasselt, affiche van 25 november 1919 - schietoefeningen op het plein 'Beverzak'.Stad Hasselt, affiche van 25 november 1919 - schietoefeningen op het plein 'Beverzak'.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 27 november 1919 - aangeven van schade aan veldvruchten.Stad Hasselt, affiche van 27 november 1919 - aangeven van schade aan veldvruchten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 22 oktober 1919 - uitvaatdienst voor burgers neergeschoten omwille van daden van vaderlandsliefde.Stad Hasselt, affiche van 22 oktober 1919 - uitvaatdienst voor burgers neergeschoten omwille van daden van vaderlandsliefde.
IMAGE
Hasselt, affiche (van oktober 1919) - prijzen van levensmiddelen tussen 15 en 31 oktober.Hasselt, affiche (van oktober 1919) - prijzen van levensmiddelen tussen 15 en 31 oktober.
IMAGE
Hasselt, affiche van 1 september 1919 - werkgevers en werkzoekenden kunnen zich aanbieden.Hasselt, affiche van 1 september 1919 - werkgevers en werkzoekenden kunnen zich aanbieden.
IMAGE
Hasselt, affiche van 13 augustus 1919 - aangeven en bepalen van materiële oorlogsschade.Hasselt, affiche van 13 augustus 1919 - aangeven en bepalen van materiële oorlogsschade.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 11 augustus 1919 - verkeersverbod op 17, 24 augustus in het kader van het O.L.V. Virga-Jesse jubeljaar.Stad Hasselt, affiche van 11 augustus 1919 - verkeersverbod op 17, 24 augustus in het kader van het O.L.V. Virga-Jesse jubeljaar.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 30 juli 1919 - bijzondere toelage voor oud-strijders die ongehuwde wezen zijn.Stad Hasselt, affiche van 30 juli 1919 - bijzondere toelage voor oud-strijders die ongehuwde wezen zijn.
IMAGE
Affiche van 27 juli 1919 - eigenaars van door Duitsers opgeëiste paarden vergoeden.Affiche van 27 juli 1919 - eigenaars van door Duitsers opgeëiste paarden vergoeden.
IMAGE
Hasselt, affiche van 18 juni 1919 - deponeren van door Franse vluchtelingen in bewaring gegeven goederen en waardepapieren.Hasselt, affiche van 18 juni 1919 - deponeren van door Franse vluchtelingen in bewaring gegeven goederen en waardepapieren.
IMAGE
Hasselt, affiche van 16 juni 1919 - vrij plaatsvinden van openbare bijeenkomsten.Hasselt, affiche van 16 juni 1919 - vrij plaatsvinden van openbare bijeenkomsten.
IMAGE
Hasselt, affiche van 14 juni 1919 - voorwerpen afkomstig van een geallieerd of vijandig leger aangeven.Hasselt, affiche van 14 juni 1919 - voorwerpen afkomstig van een geallieerd of vijandig leger aangeven.
IMAGE
Hasselt, affiche van 4 juni 1919 - prijsvermindering voor begeleiders van invaliden bij de spoorwegen.Hasselt, affiche van 4 juni 1919 - prijsvermindering voor begeleiders van invaliden bij de spoorwegen.
IMAGE
Hasselt, affiche (van 26 mei 1919) - vrij vervoer en houden van duiven.Hasselt, affiche (van 26 mei 1919) - vrij vervoer en houden van duiven.
IMAGE
Mechelen a/d Maas, affiche (van juni 1919) - openbare verkoop van oorlogsbuit.Mechelen a/d Maas, affiche (van juni 1919) - openbare verkoop van oorlogsbuit.
IMAGE
Hasselt, affiche - werklieden gevraagd, goede vergoeding.Hasselt, affiche - werklieden gevraagd, goede vergoeding.
IMAGE
Affiche - procedure voor het aanvragen van vergoeding voor oorlogsschade.Affiche - procedure voor het aanvragen van vergoeding voor oorlogsschade.
IMAGE
Stad Hasselt - werklozen kunnen zich aanbieden.Stad Hasselt - werklozen kunnen zich aanbieden.
IMAGE
Brussel, affiche - vroege vereffening van toelagen aan ontslagen en gerepatrieerde militairen.Brussel, affiche - vroege vereffening van toelagen aan ontslagen en gerepatrieerde militairen.
IMAGE
Hasselt, affiche - landbouwers dienen klachten te richten aan het gemeentebestuur.Hasselt, affiche - landbouwers dienen klachten te richten aan het gemeentebestuur.
IMAGE
Affiche - personen die de vergoeding voor hun militiedienst niet verkregen hebben kunnen een verzoekschrift indienen.Affiche - personen die de vergoeding voor hun militiedienst niet verkregen hebben kunnen een verzoekschrift indienen.
IMAGE
Hasselt, affiche - werklieden gezocht voor Luikse steenkoolmijnen.Hasselt, affiche - werklieden gezocht voor Luikse steenkoolmijnen.
IMAGE
Hasselt, affiche - aanmelden van werklozen in het stadhuis.Hasselt, affiche - aanmelden van werklozen in het stadhuis.
IMAGE
Brussel, affiche - geiten beschikbaar voor wie schade bij landbouwactiviteiten heeft ondervonden.Brussel, affiche - geiten beschikbaar voor wie schade bij landbouwactiviteiten heeft ondervonden.
IMAGE
Hasselt, affiche - sluitingsuur van een lokaal.Hasselt, affiche - sluitingsuur van een lokaal.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche - inzamelen en prijzen van fruitpitten.Stad Hasselt, affiche - inzamelen en prijzen van fruitpitten.
IMAGE
Brussel, affiche - Britse vooroorlogse plannen om in geval van oorlog in te grijpen in België.Brussel, affiche - Britse vooroorlogse plannen om in geval van oorlog in te grijpen in België.
IMAGE
Hasselt, affiche - verbod op verkopen van alcohol in cafés en zorg dragen voor orde en rust.Hasselt, affiche - verbod op verkopen van alcohol in cafés en zorg dragen voor orde en rust.
IMAGE
Hasselt, affiche - dronken personen worden niet tot burelen toegelaten.Hasselt, affiche - dronken personen worden niet tot burelen toegelaten.
IMAGE
Affiche - Fruitcentrale Brussel koopt eikels, beukennoten en kastanjes op, Limburgse opkopers aangesteld.Affiche - Fruitcentrale Brussel koopt eikels, beukennoten en kastanjes op, Limburgse opkopers aangesteld.
IMAGE
Affiche - aankoop haagdoornbessen en hazelnoten door fruitcentrale Brussel.Affiche - aankoop haagdoornbessen en hazelnoten door fruitcentrale Brussel.
IMAGE
Hasselt, affiche - inschrijven op de werklozenlijst kan tot 11 maart op het stadhuis.Hasselt, affiche - inschrijven op de werklozenlijst kan tot 11 maart op het stadhuis.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 13 mei 1919 - regelingen betreft eenzelvigheidskaarten.Stad Hasselt, affiche van 13 mei 1919 - regelingen betreft eenzelvigheidskaarten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 8 mei 1919 - leden van de burgerwacht als krijgsgevangene geïnerneerd kunnen een vergoeding aanvragen.Stad Hasselt, affiche van 8 mei 1919 - leden van de burgerwacht als krijgsgevangene geïnerneerd kunnen een vergoeding aanvragen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 5 mei 1919 - miliciens kunnen hun bezwaren kenbaar maken.Stad Hasselt, affiche van 5 mei 1919 - miliciens kunnen hun bezwaren kenbaar maken.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 28 april 1919 - feestelijke herdenking van de slag van Merkem.Stad Hasselt, affiche van 28 april 1919 - feestelijke herdenking van de slag van Merkem.
IMAGE
Brussel, affiche van 26 april 1919 - inleveren van Duits geld.Brussel, affiche van 26 april 1919 - inleveren van Duits geld.
IMAGE
Hasselt, affiche van 23 april 1919 - maximumprijzen meel, zemelen en brood.Hasselt, affiche van 23 april 1919 - maximumprijzen meel, zemelen en brood.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 6 april 1919 - troepenschouwing en defilé, huizen bevlaggen.Stad Hasselt, affiche van 6 april 1919 - troepenschouwing en defilé, huizen bevlaggen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 6 april 1919 - aanvraag voor uitstel of vrijstelling voor miliciens van lichtingen 1912-1915.Stad Hasselt, affiche van 6 april 1919 - aanvraag voor uitstel of vrijstelling voor miliciens van lichtingen 1912-1915.
IMAGE
Hasselt, affiche van 3 april 1919 - handel in levensnoodzakelijke producten.Hasselt, affiche van 3 april 1919 - handel in levensnoodzakelijke producten.
IMAGE
Brussel, affiche (van april 1919) - regeling en prijzen voor suiker en afgeleide producten.Brussel, affiche (van april 1919) - regeling en prijzen voor suiker en afgeleide producten.
IMAGE
Hasselt, affiche van 26 maart 1919 - verbod op vervoer van levende duiven waar staat van beleg van kracht is.Hasselt, affiche van 26 maart 1919 - verbod op vervoer van levende duiven waar staat van beleg van kracht is.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 10 maart 1919 - inrichting korps van vervoer per automobiel.Stad Hasselt, affiche van 10 maart 1919 - inrichting korps van vervoer per automobiel.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 15 februari 1919 - opschorting van feestelijkheden Vastenavond.Stad Hasselt, affiche van 15 februari 1919 - opschorting van feestelijkheden Vastenavond.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 21 februari 1919 - aangeven van door de vijand weggenomen dieren.Stad Hasselt, affiche van 21 februari 1919 - aangeven van door de vijand weggenomen dieren.
IMAGE
Hasselt, affiche van 28 februari 1919 - premie voor gendarmes en politiebeambten voor het in beslag nemen van vuurwapens.Hasselt, affiche van 28 februari 1919 - premie voor gendarmes en politiebeambten voor het in beslag nemen van vuurwapens.
IMAGE
Brussel, affiche van 28 februari 1919 - bekendmaking modaliteiten voor levering in beslag genomen graan.Brussel, affiche van 28 februari 1919 - bekendmaking modaliteiten voor levering in beslag genomen graan.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 14 februari 1919 - modaliteiten voor inschrijving militielichting 1919.Stad Hasselt, affiche van 14 februari 1919 - modaliteiten voor inschrijving militielichting 1919.
IMAGE
Brussel, affiche van 8 februari 1919 - handel in boter.Brussel, affiche van 8 februari 1919 - handel in boter.
IMAGE
Hasselt, affiche van 7 februari 1919 - alle inrichtingen, voorraden en krijgsmateriaal van de Duitsers dienen aan het bezettingsleger geleverd.Hasselt, affiche van 7 februari 1919 - alle inrichtingen, voorraden en krijgsmateriaal van de Duitsers dienen aan het bezettingsleger geleverd.
IMAGE
Hasselt, affiche van 7 februari 1919 - achtergebleven materialen en voorraden van het Duitse leger behoren toe aan de geallieerden.Hasselt, affiche van 7 februari 1919 - achtergebleven materialen en voorraden van het Duitse leger behoren toe aan de geallieerden.
IMAGE
Hasselt, affiche van 30 januari 1919 - sekwester bezittingen onderdanen Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en Turkije.Hasselt, affiche van 30 januari 1919 - sekwester bezittingen onderdanen Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en Turkije.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 11 januari 1919 - oproep om het bezit van Duitse marken te melden.Stad Hasselt, affiche van 11 januari 1919 - oproep om het bezit van Duitse marken te melden.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 9 januari 1919 - dank aan de bevolking voor het onthaal van de vorst bij bezoek aan stad.Stad Hasselt, affiche van 9 januari 1919 - dank aan de bevolking voor het onthaal van de vorst bij bezoek aan stad.
IMAGE
Affiche van 9 januari 1919 - regeling inzake grensverkeer met Nederland.Affiche van 9 januari 1919 - regeling inzake grensverkeer met Nederland.
IMAGE
Brussel, affiche van 6 januari 1919 - regeling betreffende de terugbetaling van schatkistbons.Brussel, affiche van 6 januari 1919 - regeling betreffende de terugbetaling van schatkistbons.
IMAGE
Hasselt, affiche van 4 januari 1919 - bevoorrading en bestraffing van woeker.Hasselt, affiche van 4 januari 1919 - bevoorrading en bestraffing van woeker.
IMAGE
Affiche van 1 januari 1919 - regeling hoe vreemdelingen zich moeten aanmelden en identiteitsboekje moeten vragen.Affiche van 1 januari 1919 - regeling hoe vreemdelingen zich moeten aanmelden en identiteitsboekje moeten vragen.
IMAGE
Affiche (van januari1919) - betalingen van vergoedingen aan ontslagen gerepatrieerde militairen.Affiche (van januari1919) - betalingen van vergoedingen aan ontslagen gerepatrieerde militairen.
IMAGE
Brussel, affiche van 31 december 1918 - verbod op het afmaken van bevruchte runderen en varkens, elke noodslachting rechtvaardigen.Brussel, affiche van 31 december 1918 - verbod op het afmaken van bevruchte runderen en varkens, elke noodslachting rechtvaardigen.
IMAGE
Affiche van 17 december 1918 - verbod op handel in door de vijand in beslag genomen meubels, heling en terugvordering van deze voorwerpen.Affiche van 17 december 1918 - verbod op handel in door de vijand in beslag genomen meubels, heling en terugvordering van deze voorwerpen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 14 december 1918 - verbod op handel in alcoholhoudende dranken.Hasselt, affiche van 14 december 1918 - verbod op handel in alcoholhoudende dranken.
IMAGE
Hasselt, affiche van 12 december 1918 - bankbrieven uitgegeven door Société Générale de Belgique hebben dezelfde waarde als deze van de Nationale Bank van België.Hasselt, affiche van 12 december 1918 - bankbrieven uitgegeven door Société Générale de Belgique hebben dezelfde waarde als deze van de Nationale Bank van België.
IMAGE
Brussel, affiche van 11 december 1918 - aangifte van door de vijand ontvreemde documenten, geld, roerende waarden en kunstvoorwerpen.Brussel, affiche van 11 december 1918 - aangifte van door de vijand ontvreemde documenten, geld, roerende waarden en kunstvoorwerpen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 29 november 1918 - straffen voor het verbergen van vijandelijke spionnen of soldaten.Stad Hasselt, affiche van 29 november 1918 - straffen voor het verbergen van vijandelijke spionnen of soldaten.
IMAGE
Affiche van 7 december 1918 - maatregelen inzake intrekking Duitse betaalmiddelen.Affiche van 7 december 1918 - maatregelen inzake intrekking Duitse betaalmiddelen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 11 december 1918 - verbod zich meester te maken van door vijand achtergelaten oorlogsbuit en deze inleveren bij gemeentebesturen.Hasselt, affiche van 11 december 1918 - verbod zich meester te maken van door vijand achtergelaten oorlogsbuit en deze inleveren bij gemeentebesturen.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 6 december 1918 - openingsuren herbergen, verbod op verkeer na 23 uur.Stad Hasselt, affiche van 6 december 1918 - openingsuren herbergen, verbod op verkeer na 23 uur.
IMAGE
Hasselt, affiche van 5 december 1918 - inleveren van wapens, krijgsvoorraad en vuurwerk.Hasselt, affiche van 5 december 1918 - inleveren van wapens, krijgsvoorraad en vuurwerk.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 29 november 1918 - klaslokalen zuiveren, ontsmetten en witten voor heropening.Stad Hasselt, affiche van 29 november 1918 - klaslokalen zuiveren, ontsmetten en witten voor heropening.
IMAGE
Hasselt, affiche van 3 december 1918 - beloning bij hulp inbeslagname Duits geld en verbod op invoer.Hasselt, affiche van 3 december 1918 - beloning bij hulp inbeslagname Duits geld en verbod op invoer.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 28 november 1918 - voorwaarden uitgeven dagbladen in Legergebied en verspreiden dagbladen, aanplakbrieven en brochures.Stad Hasselt, affiche van 28 november 1918 - voorwaarden uitgeven dagbladen in Legergebied en verspreiden dagbladen, aanplakbrieven en brochures.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 27 november 1918 - Duitse wapens, munitie of ander wapentuig inleveren op politiecommissariaat.Stad Hasselt, affiche van 27 november 1918 - Duitse wapens, munitie of ander wapentuig inleveren op politiecommissariaat.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 27 november 1918 - stoeten en samenscholingen van meer dan zeven personen verboden na 17 uur.Stad Hasselt, affiche van 27 november 1918 - stoeten en samenscholingen van meer dan zeven personen verboden na 17 uur.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 26 november 1918 - aankondiging troepen met klaroengeschal, beiaard speelt tijdens intrede.Stad Hasselt, affiche van 26 november 1918 - aankondiging troepen met klaroengeschal, beiaard speelt tijdens intrede.
IMAGE
Hasselt, affiche van 26 november 1918 - Belgische soldaten hartelijk verwelkomen.Hasselt, affiche van 26 november 1918 - Belgische soldaten hartelijk verwelkomen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 22 november 1918 - roem aan wie land bevrijding dankt, gezag in handen Belgische overheid, wetten door vijand uitgevaardigd niet meer van kracht, ambtenaren in ambt hersteld, oproep orde te handhaven en werk te hervatten.Hasselt, affiche van 22 november 1918 - roem aan wie land bevrijding dankt, gezag in handen Belgische overheid, wetten door vijand uitgevaardigd niet meer van kracht, ambtenaren in ambt hersteld, oproep orde te handhaven en werk te hervatten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 23 november 1918 - oproep tot het toejuichen van Belgische en geallieerde legers.Stad Hasselt, affiche van 23 november 1918 - oproep tot het toejuichen van Belgische en geallieerde legers.
IMAGE
Hasselt, affiche van 22 november 1918 - regels inzake vervaardiging, invoer en handel in alcohol.Hasselt, affiche van 22 november 1918 - regels inzake vervaardiging, invoer en handel in alcohol.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 20 november 1918 - ontruiming stad door het Duitse leger, bevolking dient zich te onthouden van vijandelijkheden jegens Duitse officieren en soldaten.Stad Hasselt, affiche van 20 november 1918 - ontruiming stad door het Duitse leger, bevolking dient zich te onthouden van vijandelijkheden jegens Duitse officieren en soldaten.
IMAGE
Affiche van 20 november 1918 - regels inzake verkeer in grensgebied.Affiche van 20 november 1918 - regels inzake verkeer in grensgebied.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 november 1918 - vrijgave handel in melk en melkproducten; inbeslagname hoeveelheid melk voor jonge kinderen, zieken en ouderlingen.Hasselt, affiche van 20 november 1918 - vrijgave handel in melk en melkproducten; inbeslagname hoeveelheid melk voor jonge kinderen, zieken en ouderlingen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 november 1918 - vrijgave van handel in dierlijk en plantaardig vet, verbod op gebruik vet voor industriële toepassingen.Hasselt, affiche van 20 november 1918 - vrijgave van handel in dierlijk en plantaardig vet, verbod op gebruik vet voor industriële toepassingen.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 november 1918 - regels inzake fabricage van suiker, melasse, bietensiroop, confituren en kunstmatige honing.Hasselt, affiche van 20 november 1918 - regels inzake fabricage van suiker, melasse, bietensiroop, confituren en kunstmatige honing.
IMAGE
Hasselt, affiche van 20 november 1918 - inbeslagname haver, gerst en zomergerst ten voordele van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit.Hasselt, affiche van 20 november 1918 - inbeslagname haver, gerst en zomergerst ten voordele van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 18 november 1918 - verbod op het aankopen van wijnen, eetwaren of voorwerpen afkomstig van Duitse soldaten.Stad Hasselt, affiche van 18 november 1918 - verbod op het aankopen van wijnen, eetwaren of voorwerpen afkomstig van Duitse soldaten.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 19 november 1918 - verbod op verkeer in Spoorwegstraat, Tramstraat, Groote en Kleine Breemstraat.Stad Hasselt, affiche van 19 november 1918 - verbod op verkeer in Spoorwegstraat, Tramstraat, Groote en Kleine Breemstraat.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 18 november 1918 - verbod op het verkopen van alcoholische dranken.Stad Hasselt, affiche van 18 november 1918 - verbod op het verkopen van alcoholische dranken.
IMAGE
Hasselt, affiche van 19 november 1918 - verbod op verkoop en verbruik alcohol en sterke drank.Hasselt, affiche van 19 november 1918 - verbod op verkoop en verbruik alcohol en sterke drank.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 17 november 1918 - inrichting gemeentewacht.Stad Hasselt, affiche van 17 november 1918 - inrichting gemeentewacht.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 16 november 1918 - aanhoudingen wegens bezit van oorlogsmunitie.Stad Hasselt, affiche van 16 november 1918 - aanhoudingen wegens bezit van oorlogsmunitie.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 15 november 1918 - inrichting gemeentewacht.Stad Hasselt, affiche van 15 november 1918 - inrichting gemeentewacht.
IMAGE
Hasselt, affiche van 14 november 1918 - verbod op handel in producten aangeschaft in troepenmagazijnen of legerkantines.Hasselt, affiche van 14 november 1918 - verbod op handel in producten aangeschaft in troepenmagazijnen of legerkantines.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 13 november 1918 - Te Deum in Sint-Quintinuskerk bij gelegenheid van naamfeest koning.Stad Hasselt, affiche van 13 november 1918 - Te Deum in Sint-Quintinuskerk bij gelegenheid van naamfeest koning.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 13 november 1918 - verbod op optochten in de stad.Stad Hasselt, affiche van 13 november 1918 - verbod op optochten in de stad.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 12 november 1918 - verbod op bezit Duitse wapens.Stad Hasselt, affiche van 12 november 1918 - verbod op bezit Duitse wapens.
IMAGE
Stad Hasselt, affiche van 12 november 1918 - elke avond uitgaansverbod vanaf 20 uur; herbergen sluiten om 18 uur.Stad Hasselt, affiche van 12 november 1918 - elke avond uitgaansverbod vanaf 20 uur; herbergen sluiten om 18 uur.
IMAGE
Hasselt, affiche van 11 november 1918 - inrichting tijdelijk hulppolitiekorps, de Gemeentewacht.Hasselt, affiche van 11 november 1918 - inrichting tijdelijk hulppolitiekorps, de Gemeentewacht.
IMAGE
Hasselt, affiche van 11 november 1918 - Soldaten- en Arbeidersraad in Hasselt; overname gezag, regels verzekering openbare orde.Hasselt, affiche van 11 november 1918 - Soldaten- en Arbeidersraad in Hasselt; overname gezag, regels verzekering openbare orde.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1022)>>