Explore your Results

ThumbnailTitle
Vogner tilhørende AS Kristiania Sporveisselskap og AS Kristiania Elektriske Sporvei foran Domkirken, trikk motorvogn linje 4 var tidligere kommunal vogn.Vogner tilhørende AS Kristiania Sporveisselskap og AS Kristiania Elektriske Sporvei foran Domkirken, trikk motorvogn linje 4 var tidligere kommunal vogn.
IMAGE
1 - 1 (Total Results 1)