Explore your Results

ThumbnailTitle
Ukmergės gimnazijos penktos klasės mokiniai ir mokytojaiUkmergės gimnazijos penktos klasės mokiniai ir mokytojai
IMAGE
Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio T. Henecho ketverių metų kurso baigimo pažymėjimas. 1934-05-30Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio T. Henecho ketverių metų kurso baigimo pažymėjimas. 1934-05-30
IMAGE
Naujokų rezervo liudijimas, išduotas J. Žukauskui. 1934-11-21Naujokų rezervo liudijimas, išduotas J. Žukauskui. 1934-11-21
IMAGE
Rytų krašto verpalų medžiagos punktų vertės ženklasRytų krašto verpalų medžiagos punktų vertės ženklas
IMAGE
Rytų krašto verpalų medžiagos punktų vertės ženklasRytų krašto verpalų medžiagos punktų vertės ženklas
IMAGE
Rytų krašto verpalų medžiagos punktų vertės ženklasRytų krašto verpalų medžiagos punktų vertės ženklas
IMAGE
K. Banaičio trijų veiksmų operos „Jūratė ir Kastytis“ programaK. Banaičio trijų veiksmų operos „Jūratė ir Kastytis“ programa
IMAGE
Jelgavos katalikų bažnyčios pranešimas apie B. Matiuko sutuoktuves. 1936-08-11Jelgavos katalikų bažnyčios pranešimas apie B. Matiuko sutuoktuves. 1936-08-11
IMAGE
Žemės sklypų planai (ištraukos). 1936-06-27Žemės sklypų planai (ištraukos). 1936-06-27
IMAGE
Baltakių šeimos pasiaukojimo Jėzaus širdžiai dokumentas. 1932-03-29Baltakių šeimos pasiaukojimo Jėzaus širdžiai dokumentas. 1932-03-29
IMAGE
Pranešimas apie papildomą linų prievolę 1942–1943 ūkio metams. 1943-04-08Pranešimas apie papildomą linų prievolę 1942–1943 ūkio metams. 1943-04-08
IMAGE
Žemės sklypo planas (ištrauka). 1936-01-31Žemės sklypo planas (ištrauka). 1936-01-31
IMAGE
S. Masiulio prievolių lapas. 1945S. Masiulio prievolių lapas. 1945
IMAGE
Jono Staškevičiaus mokinio dienynas. 1924Jono Staškevičiaus mokinio dienynas. 1924
IMAGE
Juozo Staškevičiaus mokinio dienynas. 1924Juozo Staškevičiaus mokinio dienynas. 1924
IMAGE
Jono Staškevičiaus mokinio dienynas. 1922Jono Staškevičiaus mokinio dienynas. 1922
IMAGE
Bronislovo Staškevičiaus mokinio dienynas. 1936Bronislovo Staškevičiaus mokinio dienynas. 1936
IMAGE
Prano Zlatkaus mėsos kortelė. 1943-01-15Prano Zlatkaus mėsos kortelė. 1943-01-15
IMAGE
Prano Zlatkaus kiaušinių pristatymo prievolės kortelė. 1942Prano Zlatkaus kiaušinių pristatymo prievolės kortelė. 1942
IMAGE
Nežinomas fotografas. Anykštėnai prie Puntuko akmens. 1940Nežinomas fotografas. Anykštėnai prie Puntuko akmens. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai. 1925-01-18Nežinomas fotografas. Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai. 1925-01-18
IMAGE
Karlas Šulcas. J. Biliūnas su Tartu universiteto studentais. 1901Karlas Šulcas. J. Biliūnas su Tartu universiteto studentais. 1901
IMAGE
S. Koganas. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai su anūke Liudyte Albrechtaite. 1922-07-04S. Koganas. Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai su anūke Liudyte Albrechtaite. 1922-07-04
IMAGE
Smirnovas. Vanda Didžiulytė prie dukters Vandytės kapo Jaltoje. 1913-06Smirnovas. Vanda Didžiulytė prie dukters Vandytės kapo Jaltoje. 1913-06
IMAGE
Kauno pašto telegrafo įstaigos darbuotojaiKauno pašto telegrafo įstaigos darbuotojai
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas P. Liepa su skiemoniečiais. 1935Nežinomas fotografas. Kunigas P. Liepa su skiemoniečiais. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Žiogų kaimo jaunimas. 1940Nežinomas fotografas. Žiogų kaimo jaunimas. 1940
IMAGE
Juozas Survila. Veronikos ir Aniceto Tumasonių vestuvės. 1940Juozas Survila. Veronikos ir Aniceto Tumasonių vestuvės. 1940
IMAGE
J. Kazlausko mobilizacijos paskyrimo lapas. 1940-05-30J. Kazlausko mobilizacijos paskyrimo lapas. 1940-05-30
IMAGE
Padėkos raštas seseriai Emilijai-Ksaverai Šakėnaitei. 1992-10-12Padėkos raštas seseriai Emilijai-Ksaverai Šakėnaitei. 1992-10-12
IMAGE
Vyskupo G. Mirim raštas. 1968-04-18Vyskupo G. Mirim raštas. 1968-04-18
IMAGE
Rusijos imperatoriaus Aleksandro II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1878-05-03Rusijos imperatoriaus Aleksandro II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1878-05-03
IMAGE
Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1906-07-29Rusijos imperatoriaus Nikolajaus II apdovanojimo raštas J. Brazaičiui. 1906-07-29
IMAGE
Notarinis aktas dėl žemės nuosavybėsNotarinis aktas dėl žemės nuosavybės
IMAGE
Andrioniškio pradžios mokyklos moksleivio L. Lapienio mokyklos baigimo pažymėjimas. 1930-06-03Andrioniškio pradžios mokyklos moksleivio L. Lapienio mokyklos baigimo pažymėjimas. 1930-06-03
IMAGE
Panevėžio apygardos teismo antstolio E. Liudvigo pranešimas apie varžytines. 1933-07-08Panevėžio apygardos teismo antstolio E. Liudvigo pranešimas apie varžytines. 1933-07-08
IMAGE
Raginimas sumokėti mokesčius. 1936-12-30Raginimas sumokėti mokesčius. 1936-12-30
IMAGE
Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio jubiliejinio medalio apdovanojimo liudijimas. 1928-05-15Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio jubiliejinio medalio apdovanojimo liudijimas. 1928-05-15
IMAGE
Žemės reformos valdybos pažymėjimas dėl žemės sklypo naudojimo. 1927-07-23Žemės reformos valdybos pažymėjimas dėl žemės sklypo naudojimo. 1927-07-23
IMAGE
Tauragės mokytojų seminarijos baigimo atestatas, išduotas Otto Reinkiui. 1928-09-13Tauragės mokytojų seminarijos baigimo atestatas, išduotas Otto Reinkiui. 1928-09-13
IMAGE
J. Sapkausko pasas. 1926-03-11J. Sapkausko pasas. 1926-03-11
IMAGE
M. Sapkauskienės pasas. 1926-03-11M. Sapkauskienės pasas. 1926-03-11
IMAGE
Religinės šv. Antano Paduviečio draugijos nario knygelė. 1929-01-10Religinės šv. Antano Paduviečio draugijos nario knygelė. 1929-01-10
IMAGE
P. Lego šaukimo lapelis. 1923-02P. Lego šaukimo lapelis. 1923-02
IMAGE
Pažyma apie V. Vingrienės paleidimą iš tremties. 1958-07-30Pažyma apie V. Vingrienės paleidimą iš tremties. 1958-07-30
IMAGE
Mėsos kortelė. 1944-01-22Mėsos kortelė. 1944-01-22
IMAGE
Pranešimas dėl gyvulių, paukščių ir vilnos atiduotinio kiekio nustatymo. 1942Pranešimas dėl gyvulių, paukščių ir vilnos atiduotinio kiekio nustatymo. 1942
IMAGE
Prievolės pristatymo patikrinimo lapas. 1942Prievolės pristatymo patikrinimo lapas. 1942
IMAGE
Pranešimas dėl pieno riebalų pristatymo. 1942-02-24Pranešimas dėl pieno riebalų pristatymo. 1942-02-24
IMAGE
Pranešimas dėl karo metų natūralinės duoklės. 1943Pranešimas dėl karo metų natūralinės duoklės. 1943
IMAGE
Pranešimas apie linų prievolę. 1942Pranešimas apie linų prievolę. 1942
IMAGE
Pranešimas dėl karo metų natūralinės duoklės. 1943-08-20Pranešimas dėl karo metų natūralinės duoklės. 1943-08-20
IMAGE
Prievolės lapelis apie karo metų kiaulių prievolę. 1943Prievolės lapelis apie karo metų kiaulių prievolę. 1943
IMAGE
Sveikinimas B. Buivydaitei 80-mečio proga. 1975-12-09Sveikinimas B. Buivydaitei 80-mečio proga. 1975-12-09
IMAGE
Sveikinimas B. Buivydaitei 85-mečio proga. 1980-12-05Sveikinimas B. Buivydaitei 85-mečio proga. 1980-12-05
IMAGE
Išrašas iš Svėdasų parapijos krikšto metrikų knygos. 1927-06-08Išrašas iš Svėdasų parapijos krikšto metrikų knygos. 1927-06-08
IMAGE
SSRS rašytojų sąjunga. B. Buivydaitės TSRS rašytojų sąjungos TSRS literatūros fondo nario bilietas. 1958-03-05SSRS rašytojų sąjunga. B. Buivydaitės TSRS rašytojų sąjungos TSRS literatūros fondo nario bilietas. 1958-03-05
IMAGE
Bronė Buivydaitė. Trijų veiksmų opera „Jūratė ir Kastytis“ pagal B. Buivydaitės libretąBronė Buivydaitė. Trijų veiksmų opera „Jūratė ir Kastytis“ pagal B. Buivydaitės libretą
IMAGE
Bronė Buivydaitė. Trijų veiksmų opera „Jūratė ir Kastytis“ pagal B. Buivydaitės libretą. Fragmentai.Bronė Buivydaitė. Trijų veiksmų opera „Jūratė ir Kastytis“ pagal B. Buivydaitės libretą. Fragmentai.
IMAGE
L. Gurvičiaus patvirtinimas apie kun. J. Kraniausko sumokėtus pinigus. 1926-08-25L. Gurvičiaus patvirtinimas apie kun. J. Kraniausko sumokėtus pinigus. 1926-08-25
IMAGE
Svėdasų vartotojų bendrovės „Viltis“ sąskaita už prekes. 1921-12-24Svėdasų vartotojų bendrovės „Viltis“ sąskaita už prekes. 1921-12-24
IMAGE
Išrašas iš Svėdasų parapijos krikšto metrikų knygos. 1925-07-05Išrašas iš Svėdasų parapijos krikšto metrikų knygos. 1925-07-05
IMAGE
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos pranešimas kun. A. Survilai apie draudimo mokesčius. 1938-03-11Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos pranešimas kun. A. Survilai apie draudimo mokesčius. 1938-03-11
IMAGE
Skaistgirio bažnyčios klebono pranešimas apie U. Petronytės santuokos sakramentą. 1938-01-19Skaistgirio bažnyčios klebono pranešimas apie U. Petronytės santuokos sakramentą. 1938-01-19
IMAGE
Užpalių bažnyčios vikaro J. Niurkos pranešimas apie J. Jančiaus ir A. Grūdytės santuokos sakramentą. 1938-03-12Užpalių bažnyčios vikaro J. Niurkos pranešimas apie J. Jančiaus ir A. Grūdytės santuokos sakramentą. 1938-03-12
IMAGE
Biržų Romos katalikų bažnyčios pranešimas apie P. Laučytės ir J. Vištelio santuokos sakramentą. 1922-07-20Biržų Romos katalikų bažnyčios pranešimas apie P. Laučytės ir J. Vištelio santuokos sakramentą. 1922-07-20
IMAGE
Šv. Vincento Pauliečio draugija. Šv. Vincento Pauliečio draugijos pajamų kvitas. 1940-06-19Šv. Vincento Pauliečio draugija. Šv. Vincento Pauliečio draugijos pajamų kvitas. 1940-06-19
IMAGE
Šv. Vincento Pauliečio draugija. Šv. Vincento Pauliečio draugijos kvito apie sumokėtą nario mokestį šaknelė. 1930-01-17Šv. Vincento Pauliečio draugija. Šv. Vincento Pauliečio draugijos kvito apie sumokėtą nario mokestį šaknelė. 1930-01-17
IMAGE
Mečislovas Leonardas Paliulionis. Vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio raštas Svėdasų parapijos kunigui Antanui Lenkevičiui. 1904-07-25Mečislovas Leonardas Paliulionis. Vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio raštas Svėdasų parapijos kunigui Antanui Lenkevičiui. 1904-07-25
IMAGE
Kauno gub., Vilkmergės apskr., Puponių vlsč. teismo raštas Svėdasų bažnyčios klebonui. 1906-01-29Kauno gub., Vilkmergės apskr., Puponių vlsč. teismo raštas Svėdasų bažnyčios klebonui. 1906-01-29
IMAGE
Vekselis. 1925-03-13Vekselis. 1925-03-13
IMAGE
Vekselis. 1925-03-13Vekselis. 1925-03-13
IMAGE
Antrosios valstybės loterijos planas. 1932Antrosios valstybės loterijos planas. 1932
IMAGE
Darbo pažymėjimas. 1943-09-16Darbo pažymėjimas. 1943-09-16
IMAGE
Valstybinio draudimo valdybos Utenos inspekcijos draudimo liudijimas. 1941-10-29Valstybinio draudimo valdybos Utenos inspekcijos draudimo liudijimas. 1941-10-29
IMAGE
Premijos ženklas už pristatytus kiaušiniusPremijos ženklas už pristatytus kiaušinius
IMAGE
Premijos ženklas už pristatytus kiaušiniusPremijos ženklas už pristatytus kiaušinius
IMAGE
Nežinomas fotografas. Padvarninkų kapinės. 1940Nežinomas fotografas. Padvarninkų kapinės. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Kunigas A. Meškauskas su skiemoniečiais. 1940Nežinomas fotografas. Kunigas A. Meškauskas su skiemoniečiais. 1940
IMAGE
A. Povickienės pasas. 1920-08-14A. Povickienės pasas. 1920-08-14
IMAGE
Šaukimo lapelis. 1940Šaukimo lapelis. 1940
IMAGE
Anykščių valsčiaus valdybos sutartis dėl spaudos kiosko pastatymo Anykščiuose. 1929-06-05Anykščių valsčiaus valdybos sutartis dėl spaudos kiosko pastatymo Anykščiuose. 1929-06-05
IMAGE
Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio pažymėjimas. 1940-06-16Anykščių pradžios mokyklos Nr. 2 moksleivio pažymėjimas. 1940-06-16
IMAGE
Išrašas apie A. Budrevičiaus turtinę padėtįIšrašas apie A. Budrevičiaus turtinę padėtį
IMAGE
Žemės tvarkymo departamento raštas dėl K. Pukenio sklypo paveldėjimo. 1930-03-31Žemės tvarkymo departamento raštas dėl K. Pukenio sklypo paveldėjimo. 1930-03-31
IMAGE
Bylos vykdymo išlaidų kvitas. 1936-03-24Bylos vykdymo išlaidų kvitas. 1936-03-24
IMAGE
Pažyma apie paleidimą iš lagerio. 1956-06-09Pažyma apie paleidimą iš lagerio. 1956-06-09
IMAGE
Irkutsko srities VRM valdyba. Pažyma dėl tremties baigties. 1960-03-16Irkutsko srities VRM valdyba. Pažyma dėl tremties baigties. 1960-03-16
IMAGE
Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Kai nesiseka“ mašinraštis. 1963-01-28Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Kai nesiseka“ mašinraštis. 1963-01-28
IMAGE
Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Maro grybai“ mašinraštis. 1963-01-06Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Maro grybai“ mašinraštis. 1963-01-06
IMAGE
Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Šių dienų žodžiai“ rankraštis. 1942-07-16Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Šių dienų žodžiai“ rankraštis. 1942-07-16
IMAGE
Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Į rautą“ rankraštis. 1942-08-09Bronė Buivydaitė. B. Buivydaitės eilėraščio „Į rautą“ rankraštis. 1942-08-09
IMAGE
Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1829-07-29Svėdasų parapijos gimimų registracijos knyga. 1829-07-29
IMAGE
M. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-28M. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-28
IMAGE
J. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-17J. Jankausko Vilniaus pasas. 1932-08-17
IMAGE
Sveikinimas B. Buivydaitei 75-ųjų gimimo metinių proga. 1970-12-08Sveikinimas B. Buivydaitei 75-ųjų gimimo metinių proga. 1970-12-08
IMAGE
Sveikinimas B. Buivydaitei 75-ųjų gimimo metinių proga. 1970-12-08Sveikinimas B. Buivydaitei 75-ųjų gimimo metinių proga. 1970-12-08
IMAGE
Garbės raštas, įteiktas B. Buivydaitei 80-mečio proga. 1975-12-09Garbės raštas, įteiktas B. Buivydaitei 80-mečio proga. 1975-12-09
IMAGE
Lietuvos aklųjų draugijos meno kūrinių konkurso laureato diplomas B. Buivydaitei. 1982-10-27Lietuvos aklųjų draugijos meno kūrinių konkurso laureato diplomas B. Buivydaitei. 1982-10-27
IMAGE
Sveikinimas B. Buivydaitei 75-ųjų gimimo metinių proga. 1970-11-28Sveikinimas B. Buivydaitei 75-ųjų gimimo metinių proga. 1970-11-28
IMAGE
1 - 100 (Total Results 738)>>